15 februari 2018

Vier onderzoeksgroepen presenteren plannen op gebied van Vitaliteit & Gezondheid

Kick-off achtjarige SPRONG-subsidie voor praktijkgericht onderzoek

Van het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid van podiumkunstenaars en sporters tot het gezond ouder worden van kwetsbare ouderen. Van het combineren van goede voeding, verantwoord bewegen en zorgtechnologie bij risicogroepen in de grote stad, tot de sociale, fysieke en mentale zelfredzaamheid van mensen. Onderzoeksgroepen van de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Codarts Rotterdam en een samenwerkingsverband van vier Zuid-Hollandse hogescholen hebben tijdens een kick-off bijeenkomst op 15 februari 2018 in Utrecht hun plannen gepresenteerd op het thema Vitaliteit en Gezondheid aan vertegenwoordigers van kennisinstellingen, gezondheidsorganisaties en gezondheidsfondsen.

Hogescholen maken belangrijke sprong

Vier onderzoeksgroepen ontvangen de komende acht jaar ieder twee miljoen euro in het kader van SPRONG: een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen door voor langere perioden financiële zekerheid te bieden.

 

Na ieder filmpje vroeg dagvoorzitter Judith de Bruijn de projectleider van die onderzoeksgroep naar de meerwaarde van het SPRONG-programma in het leggen van verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en de samenwerking met kennispartners, einddoelgroepen, onderwijs en bedrijven.

 

 

Heel Amsterdam profiteert

De onderzoeksgroep Urban Vitality van de Hogeschool Amsterdam gaat met de SPRONG-subsidie haar expertisegebieden combineren: verantwoord bewegen, gezonde voeding en creatieve technologie voor risicogroepen in de grote stad. Projectleider Wilma Scholte op Reimer benadrukt dat de samenwerking met universiteiten en gemeente ertoe bijdraagt dat iedereen profiteert van de opgedane praktijkkennis.

 

 

Ouderen zijn ambassadeurs van onderzoek

Het onderzoeksprogramma Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health (FAITH) richt zich de komende acht jaar op het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Projectleiders Cees van der Schans (lector Hanzehogeschool Groningen) en Evelyn Finnema (lector NHL Stenden Hogeschool) willen dit doen door de doelgroep zelf bij het onderzoek te betrekken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van praktijkgerichte kennis, omdat het contact met de doelgroep inzicht geeft of een meetinstrument werkt, én vergroot het bereik van de onderzoeksresultaten, omdat ouderen zelf de kennis kunnen doorgeven aan hun mede-ouderen.

 

 

Gezamenlijk onderwijs op vier hogescholen

Vier hogescholen in Zuid-Holland bundelen hun krachten in het onderzoeksprogramma Vitale Delta. Vitale Delta richt zich op de sociale, fysieke en mentale zelfredzaamheid van mensen in de wijk in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. Volgens projectleider AnneLoes van Staa (lector Hogeschool Rotterdam) is het bijzondere van het project dat de verbinding tussen onderzoek en onderwijs op vier hogescholen een plek krijgt.

 

 

Sportmedische bedrijven krijgen kans meetapparatuur te valideren

Met de SPRONG-subsidie gaat Codarts Rotterdam een nationaal en internationaal uniek PErforming artist and Athlete Research Lab oprichten om onderzoek te doen naar het voorkomen van gezondheidsklachten bij podiumkunstenaars en sporters en het optimaliseren van hun gezondheid zodat zij tot excellente prestaties kunnen komen. Projectleider Janine Stubbe legt uit dat met het SPRONG-programma de mogelijkheid geboden wordt dat sportmedische bedrijven hun meetapparatuur op locatie kunnen valideren en Codarts Rotterdam meer kennis kan verzamelen om studenten en sporters beter te begeleiden naar een gezonde, succesvolle en duurzame carrière.

Factsheet onderzoeksgroepen SPRONG: Vitaliteit & Gezondheid

Lees meer over de onderzoeksgroepen die de komende acht jaar hun onderzoek op het gebied van Vitaliteit en Gezondheid uitbouwen met de SPRONG-subsidie van Regieorgaan SIA.

Download  (PDF,  1.688 kB)
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht