Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee levert praktijkgericht onderzoek van hogescholen een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen. 

Praktijkgericht onderzoek

Een belangrijk kenmerk van dit praktijkgerichte onderzoek is dat het gericht is op het vinden van een oplossing voor een probleem waar professionals in de praktijk tegenaan lopen. Omdat mkb-ondernemers en professionals vanuit de publieke sector actief meewerken, komen de opgedane kennis en uitkomsten van het onderzoek direct in de beroepspraktijk terecht. En via onderzoeksgroepen, lectoren en docenten ook in het onderwijs van hogescholen.

 

SIA-congres 2019

Op 14 november 2019 vindt het SIA-congres plaats in Nieuwegein met als thema: onderzoek in uitvoering. Een dag vol inspirerende workshops, lezingen, debatten en ontmoetingen waarin alles draait om praktijkgericht onderzoek. Lees meer of schrijf je in!

 

Dit doen wij

Voor meer en beter praktijkgericht onderzoek zetten we in op:
 

 • samenwerking tussen onderzoek en beroepspraktijk 
  Dit doen we onder andere door de bekendheid van praktijkgericht onderzoek te vergroten en de verbinding tussen hogescholen en bedrijven en publieke instellingen aan te moedigen.  
 • verhogen kwaliteit praktijkgericht onderzoek
  Dit doen we onder andere door het uitsluitend toekennen van subsidies aan kwalitatief hoogstaande onderzoeksvoorstellen en het bevorderen van intervisie.
 • samenwerking van hogescholen met andere onderzoeksinstellingen
  Dit doen we onder andere door te investeren in onderzoekssamenwerking op thema’s die direct aansluiten op de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.
 • gebruik van de onderzoeksresultaten
  Dit doen we onder andere door het verspreiden van kennis richting het onderwijs en de beroepspraktijk en het bevorderen van ondernemerschap onder studenten en onderzoekers.
Onze omgeving

Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Als netwerkorganisatie werken we nauw samen met de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en de Kamer van Koophandel.

 

NWO

Het Nationaal Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).