Regieorgaan SIA

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Maatregelen vanwege coronavirus

Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen hebben effect op de activiteiten van Regieorgaan SIA. Wij zijn genoodzaakt aanpassingen te doen in het subsidieproces. Hierin volgen we de lijn van NWO
 

Maatregelen

Regieorgaan SIA neemt een aantal nieuwe maatregelen om hogescholen zoveel mogelijk in staat te stellen hun onderzoek voort te zetten, waaronder drie nieuwe regelingen.

 

>> Bekijk de maatregelen per 19 mei van Regieorgaan SIA.

 

Praktijkgericht onderzoek

In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee levert praktijkgericht onderzoek van hogescholen een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

 

Oplossingen voor problemen in de praktijk

Een belangrijk kenmerk van dit praktijkgerichte onderzoek is dat het gericht is op het vinden van een oplossing voor een probleem waar professionals in de praktijk tegenaan lopen. Omdat mkb-ondernemers en professionals vanuit de publieke sector actief meewerken, komen de opgedane kennis en uitkomsten van het onderzoek direct in de beroepspraktijk terecht. En via onderzoeksgroepen, lectoren en docenten ook in het onderwijs van hogescholen.

 

Dit doen wij

Voor meer en beter praktijkgericht onderzoek zetten we in op:
 

 • samenwerking tussen onderzoek en beroepspraktijk 
  Dit doen we onder andere door de bekendheid van praktijkgericht onderzoek te vergroten en de verbinding tussen hogescholen en bedrijven en publieke instellingen aan te moedigen.  
 • verhogen kwaliteit praktijkgericht onderzoek
  Dit doen we onder andere door het uitsluitend toekennen van subsidies aan kwalitatief hoogstaande onderzoeksvoorstellen en het bevorderen van intervisie.
 • samenwerking van hogescholen met andere onderzoeksinstellingen
  Dit doen we onder andere door te investeren in onderzoekssamenwerking op thema’s die direct aansluiten op de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.
 • gebruik van de onderzoeksresultaten
  Dit doen we onder andere door het verspreiden van kennis richting het onderwijs en de beroepspraktijk en het bevorderen van ondernemerschap onder studenten en onderzoekers.
Jaarbericht 2019

Ieder jaar brengen wij een jaarbericht uit waarin je een mooi overzicht krijgt van ons beleid, financieringsinstrumenten, (bekroonde) onderzoeken en bijeenkomsten (zoals ons jaarlijks congres). Lees hier het jaarbericht over 2019.

 

Onze omgeving

Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Als netwerkorganisatie werken we nauw samen met de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en de Kamer van Koophandel.

 

NWO

Het Nationaal Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).