27 januari 2020

Lectorenenquête 2019: ruim 80% van respondenten draagt met onderzoek bij aan het Missiegedreven Innovatiebeleid

Afgelopen najaar heeft Regieorgaan SIA alle lectoren benaderd, om het onderzoek waar zij aan werken in kaart te brengen. Dit is de tweede keer dat Regieorgaan SIA een dergelijke enquête onder de lectoren hield (de eerste keer was in 2017).

Missiegedreven innovatiebeleid

De directe aanleiding voor de enquête was de invoering van het Missiegedreven Innovatiebeleid, met in november de ondertekening van het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC). Voor Regieorgaan SIA is het van belang te weten aan welke missies uit het KIC het praktijkgericht onderzoek kan bijdragen. Op basis daarvan kan Regieorgaan SIA zijn bijdrage aan het KIC beter laten aansluiten aan de expertise van de lectoren.

 

Goede respons

Van alle lectoren (bijna 700), heeft 67% de enquête helemaal ingevuld. Deze hoge respons levert een fraaie kaart op van het praktijkgericht onderzoek dat aan hogescholen wordt verricht. Maar liefst 84% van de respondenten heeft aangegeven met het eigen onderzoek bij te kunnen dragen aan één of meer van de missies en sleuteltechnologieën die zijn vastgesteld in het Missiegedreven Innovatiebeleid.

 

Gegevens over lectoren

Maar de enquête ging niet alleen over het Missiegedreven Innovatiebeleid. Vragen gingen ook over de Topsectoren, de NWA-routes, de VH-onderzoeksthema’s en de hbo-onderwijssectoren waar het praktijkgericht onderzoek onder valt te scharen. Verder is lectoren gevraagd naar hun vestigingsplaats, de omvang van hun aanstelling, en eventuele dubbelaanstellingen bij andere kennisinstellingen, zoals universiteiten en TO2-instellingen. Deze data helpen SIA om praktijkgericht onderzoek nog beter in beeld te krijgen.

 

 

Een samenvatting van de resultaten is teruggegeven aan de hogescholen. Regieorgaan SIA dankt alle betrokkenen die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek: de VH, het HON, de onderzoeks- en subsidiecoördinatoren van de hogescholen, en niet in de laatste plaats natuurlijk de lectoren zelf.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht