9 maart 2020

15 projecten gehonoreerd binnen RAAK-mkb

Binnen de RAAK-mkb regeling zijn in februari 15 projecten gehonoreerd. De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb.

De gehonoreerde projecten

Alignment automation tool for optically coupled single-use sensors (AUTOCUE)

Saxion

Een veelbelovende methode voor diagnostische tests zijn fotonische chips: dit zijn goedkope en zeer gevoelige sensoren waarin de invloed van licht op een coating van een chip wordt gemeten. Die coating kiest men specifiek voor het doel van de test. Probleem is echter dat de chip gepositioneerd moet worden met een nauwkeurigheid van een duizendste millimeter. Om dit ook goedkoop en snel te kunnen doen ontwikkelt dit project een automatisch uitlijngereedschap.

 

Vroegsignalering van betalingsproblemen in het mkb

Hogeschool Utrecht

Ondernemers in het mkb blijken regelmatig geen goed zicht te hebben op hun zakelijke én private financiële situatie. Dit kan tot betalingsproblemen leiden. Dit onderzoek beoogt de risicofactoren in kaart te brengen, handelingsperspectief aan de ondernemer te bieden en twee preventieve interventies te ontwerpen en te monitoren.

 

Circulaire kip

Aeres Hogeschool

Pluimveebedrijven zijn bezig met het vervangen van uit Zuid-Amerika afkomstige soja voor diervoer door duurzame eiwitstromen. Praktijkproeven met het gebruik van eiwitten uit reststromen en insecten zijn nodig om stappen te zetten. Dit onderzoek richt zich op het toepassen van bestaande kennis. Ook wordt nieuwe kennis ontwikkeld om de nieuwe voeders te kunnen gebruiken in de pluimveehouderij.

 

LOC2Use

Saxion

De onderzoekers willen de LOC (lab on a chip)-technologie mogelijk maken buiten het lab, door technologische toepassingen te ontwikkelen op basis van meer toegankelijke technologie. Ook in het mkb en bijvoorbeeld het forensisch recherchewerk, en environmental monitoring kunnen LOC devices een enorme impact hebben. Voorwaarde is wel dat zij hanteerbaarder, goedkoper en robuuster worden, en qua productiewijze minder gecompliceerd.

 

De Digitale Accountant 

Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht 

Digitalisering verandert de werkprocessen van mkb-accountantskantoren ingrijpend. Om te kunnen voldoen aan de wens van de klant, moeten zij kiezen uit onnoemelijk veel nieuwe ICT-technologie. In dit onderzoek wordt bekeken hoe de mkb-accountant digitalisering, ICT en data-analyses kan inzetten in zijn beroepspraktijk, zodat de klant goed bediend wordt én de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiënter worden.

 

Versterking van ínclusieve samenwerking binnen het theater

Hogeschool Rotterdam

Dit project biedt handvatten voor het versterken van inclusieve samenwerkingsrelaties tussen theatermakers en acteurs met en zonder een (met name verstandelijke) beperking. De resultaten zijn eveneens relevant voor andere professionals die inclusiever willen werken (binnen andere kunstdisciplines, onderwijs, zorg, etc.).

 

Gezonde Peutermonden: van onderzoek naar de praktijk

Hogeschool Utrecht

Om de mondgezondheid van jonge kinderen te verbeteren is de interventie Gezonde Peutermonden ontwikkeld. Op consultatiebureaus zorgt een mondzorgcoach (mondzorgprofessional) voor coaching en begeleiding van ouders van jonge kinderen bij het aanleren van gezonde eet-/ en mondzorg gedrag. Dit onderzoek is specifiek gericht op het onderzoeken van de implementatie van Gezonde Peutermonden in de regio Heerlen en Tilburg.

 

Pulp Vision: nieuwe toepassingen voor reststromen van de ui

Inholland

In dit Pulp Vision project willen de hogescholen Inholland en Van Hall Larenstein samen met innovatieve ketenpartners onderzoek doen naar de toepassing van voedingsvezels uit uienpulp in levensmiddelen. Voedingsvezels hebben een positieve werking op de gezondheid maar komen in menig dieet te weinig voor. Als dit onderzoek succesvol is vinden nieuwe toepassingen van vezels hun weg naar de markt en stijgt bovendien de waarde van de pulp, waardoor ondernemers een extra inkomstenbron hebben.

 

Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed

HZ University of Applied Sciences

In het RAAK-mkb project “Verbeteren invang en ontwikkeling oesterbroed” werkt het consortium (bestaande uit HZ University of Applied Sciences, 8 Zeeuwse Oesterkweekbedrijven, Nederlandse Oester Vereniging, Machinefabriek Bakker BV en Wageningen Marine Research) aan de onderzoeksvraag “Hoe kan invang en overleving van oesterbroed worden verbeterd zodat het rendement van oesterkweek in de Zuidwestelijke Delta kan worden verhoogd?”

 

Een SMART START: Sneller, beter en efficiënter de productie voorbereiden

Hanzehogeschool Groningen

Een belangrijk onderdeel van de maakindustrie wordt gevormd door zogenaamde ‘Engineer-to-order’ (ETO)-bedrijven: veelal mkb-bedrijven die klantspecifieke producten leveren van hoge kwaliteit met een korte levertijd en hoge leverbetrouwbaarheid. In dit onderzoek wordt beschikbare wetenschappelijke kennis geschikt gemaakt voor toepassing op het voortraject van ETO-bedrijven.

 

SMARTness, Safe Man-Robot Topology with non-evidently safe subsystems

Fontys Hogescholen

Inzet van cobots - mensen en robots werken samen - kan het tekort aan vakkrachten voor de maakproductie aanvullen. Dit project richt zich niet op de technische aspecten maar op het genereren van werkwijzen/methodieken, veiligheidscriteria en keuzecriteria om te komen tot ontwerp/keuze van een veilig mens/cobot systeem. Een belangrijke voorwaarde is dat de mens de robot als een prettige en coöperatieve collega ervaart.

 

PHOBIOSENS, Snelle detectie van antibiotica in melk met fotonische biosensoren

Saxion

In samenwerking met een aantal mkb-bedrijven realiseert Saxion in dit project een draagbare demonstrator voor snelle, handzame en multiplexe detectie van antibiotica zoals tetracyclines in melk. De demonstrator is een eerste stap richting een handheld device dat ter plaatse, bij melkveehouderijen en melkfabrieken, antibiotica in melk snel en nauwkeurig kan detecteren. Een snellere analyse van melk bespaart enorm veel kosten en leidt tot minder vernietiging van melk.

 

The BEAST, Towards the first and Best EU-approved Autonomous Security drone for BVLOS flighT

Saxion

Recent zijn nieuwe EU-voorschriften voor het gebruik van drones verschenen. Het moet de inzet van drones makkelijker maken. Mkb-bedrijven hebben behoefte aan praktische kennis over technische en procedurele aspecten voor een robuuste en BVLOS (Beyond Visible Line Of Sight) bestuurbare beveiligingsdrone. De partners in dit onderzoeksproject hebben de ambitie binnen twee jaar een drone te ontwikkelen die aan alle voorschriften voldoet en aan de eisen van het betrokken mkb.

 

BioADD- Biocarbon - a sustainable additive for enhancing biopolymer properties

Avans Hogeschool

In dit project gaat Avans samen met 9 partners in de industrie, RUG en TU Eindhoven onderzoek doen naar Biocarbon, een natuurlijk product dat wordt gebruikt om energie op te wekken, maar dat grote potentie lijkt te hebben om de eigenschappen van biopolymeer te verbeteren. En dit kan weer leiden tot een duurzaam alternatief voor plastic dat met name geschikt is voor gebruik in land- en tuinbouw.

 

ENOWATTS, Energieopslag in Waterstof: Toepassing en Scenario’s op een Bedrijventerrein

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Opslag van energie in waterstof kan een oplossing zijn om duurzame energie lokaal op te slaan om te gebruiken als er weinig aanbod is. In dit project werkt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met mkb-bedrijven, Saxion, TU Delft, lokale overheden en een aantal overige partners aan het ontwikkelen en optimaliseren van een energieopslagsysteem gebaseerd op waterstof en bijbehorende waterstoftoepassingen op en voor bedrijventerrein IPKW in Arnhem.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht