RAAK-publiek

RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

RAAK-publiek is open. Deze regeling heeft 2 indieningsrondes: juni 2020 en november 2020. De indieningsronde juni 2020 is gesloten. Indienen is mogelijk voor de ronde november.

 

Wat is het?

RAAK-publiek bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals, werkzaam in de publieke sector. Gestuurd door een vraag vanuit de praktijk wordt in netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Bij het onderzoek zijn in ieder geval 2 publieke partijen betrokken. 

 

Wat kunt u aanvragen?

Per RAAK-publiek-project kunt u maximaal € 300.000,- aanvragen. Er is in totaal 7,2 miljoen euro beschikbaar in 2020. We delen de call op in 2 rondes: indienen in juni en in november. Het totale budget wordt over deze 2 rondes verdeeld. Per ronde is € 3,6 miljoen beschikbaar. Eventueel resterend budget uit de 1e ronde wordt toegevoegd aan de 2e ronde.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

RAAK-publiek is nu open voor aanvragen. Er zijn 2 indieningsrondes.
 

  • Ronde juni: u kunt uw aanvraag uiterlijk 23 juni 2020, 14.00 uur Nederlandse tijd, indienen.
  • Ronde november: u kunt uw aanvraag uiterlijk 24 november, 14.00 uur Nederlandse tijd, indienen.

Aanvragen die na de deadline van 23 juni worden ingediend, worden meegenomen in de indieningsronde november 2020. Aanvragen die na de deadline van 24 november 2020 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over RAAK-publiek of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Maartje Harmelink, programmamanager 
E-mail: maartje.harmelink@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 22 63 10 96

Veelgestelde vragen

Regelmatig krijgen de programmamanagers vragen over de regelingen RAAK-mkb en RAAK-publiek. De meest gestelde vragen, met de antwoorden, vind je hieronder. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met de programmamanager.

Download  (PDF,  119 kB)
SIA-projectenbank

In de SIA-projectenbank vindt u een overzicht van alle door Regieorgaan SIA gefinancierde projecten met daarbij een korte samenvatting. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten.

 

Documenten 2020

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u via ISAAC. Gebruik voor het indienen altijd de meest actuele documenten voor deze call, te vinden in ISAAC.

> Directe link naar ISAAC, ronde november

 

 

Call for proposals RAAK-publiek indieningsrondes juni 2020 en november 2020

Download  (PDF,  294 kB)

Aanvraagformulier RAAK-publiek indieningsrondes juni 2020 en november 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  824 kB)

Projectvoorstel RAAK-publiek indieningsrondes juni 2020 en november 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  880 kB)

Begrotingsformat RAAK-publiek indieningsrondes juni 2020 en november 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  891 kB)

Invulformulier aanvragers projectbetrokkenen RAAK-publiek indieningsrondes juni 2020 en november 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  676 kB)