RAAK-publiek

RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

Deze regeling is momenteel gesloten.

 

Wat is het?

De regeling RAAK-publiek bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals, werkzaam in de publieke sector. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Het uitgangspunt van het onderzoek is een vraag vanuit het beroepenveld.  

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Bij het onderzoek zijn in ieder geval 2 publieke partijen betrokken. 

 

Wat kunt u aanvragen?

Per RAAK-publiek project kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. Er is in totaal 7,2 miljoen euro beschikbaar in 2019.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Deze regeling werd geopend op 21 maart 2019. De sluitingsdatum was 27 juni 14.00 uur Nederlandse tijd. De regeling is nu gesloten.

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende projectaanvragen worden beoordeeld op de vraagarticulatie, netwerkvorming en het onderzoeksplan. Het uitgangspunt voor RAAK-publiek is de omschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals vermeld in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen.

 

Indienen via ISAAC

> Direct naar RAAK-publiek in ISAAC

 

Log in in ISAAC. Vervolgens komt u via bovenstaande link direct op de pagina van RAAK-publiek. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw RAAK-publiek-project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op onze pagina over projectbeheer.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over RAAK-publiek of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Inez Meurs, programmamanager 
E-mail: inez.meurs@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 51 31 91 14

 

SIA-projectenbank

In de SIA-projectenbank vindt u een overzicht van alle projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten.

 

Documenten

Hieronder vindt u de handleiding en een voorbeeld van het aanvraagformulier, projectvoorstel en begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en meest actuele formulieren.

Handleiding RAAK-publiek 2019

Download  (PDF,  366 kB)

Aanvraagformulier RAAK-publiek 2019 - voorbeeld

Download  (PDF,  936 kB)

Projectvoorstel RAAK-publiek 2019 - voorbeeld

Download  (PDF,  866 kB)

Begrotingsformat RAAK-publiek 2019 - voorbeeld

Download  (PDF,  1.173 kB)