RAAK-mkb

De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Wat is het?

De samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

 

Voor wie is?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Bij een aannvraag zijn minimaal 6 mkb-ondernemingen betrokken. 

 

Wat kunt u aanvragen?

Het beschikbare budget voor deze call is € 3,6 miljoen. Per RAAK-mkb project kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Per 18 december is de 1e ronde RAAK-mkb 2019 geopend. Aanvragen indienen voor deze ronde kan tot en met 5 maart 2019.

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende projectaanvragen worden beoordeeld op de vraagarticulatie, netwerkvorming en het onderzoeksplan. Het uitgangspunt voor RAAK-mkb is de omschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals vermeld in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen

 

Indienen via ISAAC

Direct naar RAAK-mkb in ISAAC

Log in in ISAAC om vervolgens via bovenstaande link direct op de juiste pagina te komen. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw RAAK-mkb project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op de pagina projectbeheer.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over RAAK-mkb of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Michèle Sons, programmamanager
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 23 30 12 27

 

RAAK-projectenbank

In de RAAK-projectenbank vindt u een overzicht van alle RAAK-mkb projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten.

 

Actuele documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

Handleiding RAAK-mkb 1e call 2019

Download  (PDF,  381 kB)

Aanvraagformulier RAAK-mkb - voorbeeld

Download  (PDF,  457 kB)

Projectvoorstel RAAK-mkb - voorbeeld

Download  (PDF,  1.452 kB)

Begrotingsformat RAAK-mkb - voorbeeld

Download  (PDF,  1.718 kB)
Documenten voorgaande ronde

Handleiding RAAK-mkb 2e call 2018

Dit is de handleiding voor de RAAK-mkb call met als indieningsdatum 9 oktober 2018. Deze handleiding is ook beschikbaar via ISAAC.

Download  (PDF,  162 kB)