RAAK-mkb

De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Wat is het?

De samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Bij een aanvraag zijn minimaal 6 mkb-ondernemingen betrokken. 

 

Wat kunt u aanvragen?

Het beschikbare budget voor de tweede call van 2019 is € 5,1 miljoen. Per RAAK-mkb project kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

De eerste ronde RAAK-mkb is geopend. Onderaan deze pagina kunt u de handleiding en de formulieren van deze ronde bekijken. Aanvragen indienen kan tot en met dinsdag 3 maart 2020, 14.00 uur Nederlandse tijd.

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende projectaanvragen worden beoordeeld op de vraagarticulatie, netwerkvorming en het onderzoeksplan. Het uitgangspunt voor RAAK-mkb is de omschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals vermeld in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC om vervolgens naar de juiste pagina te gaan. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

> Ga direct naar de pagina van RAAK-mkb in ISAAC

 

Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw RAAK-mkb project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op de pagina projectbeheer.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over RAAK-mkb of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Michèle Sons, programmamanager
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 23 30 12 27

 

RAAK-projectenbank

In de RAAK-projectenbank vindt u een overzicht van alle RAAK-mkb projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten.

 

Actuele documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

 

Handleiding RAAK mkb 1e call 2020

Download  (PDF,  286 kB)

Aanvraagformulier RAAK-mkb - voorbeeld

Download  (PDF,  950 kB)

Projectvoorstel RAAK-mkb - voorbeeld

Download  (PDF,  877 kB)

Begrotingsformat RAAK-mkb - voorbeeld

Download  (PDF,  860 kB)