RAAK-PRO

RAAK-PRO bevordert de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en versterkt de onderzoekscapaciteit van betrokken lectoraten. Dit in nauwe samenwerking met het (inter)nationale kennisnetwerk en de beroepspraktijk.

RAAK-PRO is open. Het is verplicht om een vooraanmelding te doen. De deadline hiervoor is 12 januari 2021, 14.00 uur Nederlandse tijd.

 

Wat is het?

Met de regeling RAAK-PRO financiert Regieorgaan SIA 4-jarige onderzoeksprojecten van hogescholen. Hiermee willen we de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken. Dit kan doordat onderzoekers in een RAAK-PRO-project een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen met partners in het (inter)nationale kennisnetwerk en zo ook hun eigen positie daarin verbeteren.

De aanleiding voor de samenwerking met het kennisnetwerk is een vraag uit de beroepspraktijk. Kennisinstellingen, hogescholen en de beroepspraktijk werken systematisch samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en de toepassing daarvan. Dit zorgt voor nieuwe of alternatieve methoden en handelswijzen voor professionals die aantoonbaar doorwerken: zij vinden hun plek in de beroepspraktijk, onderwijsvernieuwing en het kennisnetwerk.
 

> Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten van de ronde 2018.

 

Voor wie is het?

Alle door de overheid bekostige hogescholen kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector aan de hogeschool. De lector kan ook projectleider zijn. Binnen het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met partijen uit de beroepspraktijk en met het betreffende kennisnetwerk.

 

Wat kunt u aanvragen?

Het beschikbare budget voor deze call is € 15,4 miljoen. Per RAAK-PRO project kunt u maximaal € 700.000 aanvragen.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Deze regeling is nu open. Het is verplicht een vooraanmelding te doen. Uw vooraanmelding moet uiterlijk 12 januari 2021,14.00 uur Nederlandse tijd, via ISAAC zijn ingediend. Zonder vooraanmelding kunt u geen volledige aanvraag indienen.

Het indicatief tijdspad voor deze regeling is als volgt:

 

Wat Wanneer
Regeling open 29 mei 2020
Deadline indienen vooraanmelding 12 januari 2021, 14.00 uur Nederlandse tijd
Vergadering beoordelingscommissie  februari 2021
Bekendmaking advies vooraanmeldingen maart 2021
Deadline indienen volledige aanvragen 18 mei 2021, 14.00 uur Nederlandse tijd
Referentenronde mei, juni 2021
Hoor- en wederhoor referentencommentaar juni 2021
Vergadering beoordelingscommissie september 2021
Hoor- en wederhoor beoordelingscommissie september 2021
Vergadering beoordelingscommissie oktober 2021
Vaststellen beoordeling door beoordelingscommissie, besluit door bestuur Regieorgaan SIA november 2021
Bekendmaking december 2021
Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw RAAK-PRO-project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op onze pagina over projectbeheer.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over RAAK-PRO of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Frank Karelse, programmamanager
E-mail: frank.karelse@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 11 56 71 54

 

Projectenbank

In de SIA-projectenbank vindt u alle RAAK-PRO-projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten. Ook van andere regelingen van Regieorgaan SIA.

 

Documenten ronde 2021

Hieronder vindt u de handleiding (call for proposals) en voorbeelden van het vooraanmeldingsformulier, beknopt projectvoorstel, aanvraagformulier, volledig projectvoorstel en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u via ISAAC. Gebruik voor het indienen altijd de meest actuele documenten voor deze call, te vinden in ISAAC. Kijk voor meer informatie over hoe u een aanvraag indient via ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Call for proposals RAAK-PRO indieningsronde mei 2021

Download  (PDF,  323 kB)

Aanvraagformulier RAAK-PRO indieningsronde mei 2021

Download  (PDF,  955 kB)

Projectvoorstel RAAK-PRO indieningsronde mei 2021

Download  (PDF,  907 kB)

Model beknopt Projectvoorstel RAAK-PRO indieningsronde mei 2021

Download  (PDF,  782 kB)

Begrotingsformat RAAK-PRO indieningsronde mei 2021

Download  (PDF,  978 kB)

Invulformulier projectbetrokkenen RAAK-PRO indieningsronde mei 2021

Download  (PDF,  674 kB)

Vooraanmeldingsformulier RAAK-PRO indieningsronde mei 2021

Download  (PDF,  806 kB)