RAAK-PRO

RAAK-PRO bevordert de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en versterkt de onderzoekscapaciteit van betrokken lectoraten. Dit in nauwe samenwerking met het nationale kennisnetwerk en de beroepspraktijk.

Wat is het?

Met de regeling RAAK-PRO worden vierjarige onderzoeksprojecten van hogescholen gefinancierd. Gestuurd door de vraag vanuit de professionele praktijk (‘real life’-situaties), voeren hogescholen samen met kennisinstellingen, en de beroepspraktijk systematisch onderzoek uit. De opgedane kennis en inzichten worden structureel vertaald naar nieuwe methodieken of handelingsalternatieven voor professionals. Uiteindelijk werkt dit aantoonbaar door in onderwijsvernieuwing, de beroepspraktijk en het kennissysteem. RAAK-PRO ondersteunt hogescholen in de realisatie van hun profileringsagenda en de ambitie om aan te sluiten op regionale en bovenregionale economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Voor wie is het?

De aanvraag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector aan een hogeschool. De lector kan ook projectleider zijn. Binnen het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met partijen uit de beroepspraktijk en met het betreffende kennisnetwerk.

 

Wat kun je aanvragen?

Het beschikbare budget voor deze call is € 15,4 miljoen. Per RAAK-PRO project kunt u maximaal € 700.000,- aanvragen.

 

Wanneer kun je aanvragen?

Voor deze ronde was het verplicht om een intentieverklaring in te dienen. Dit kon tot en met 2 oktober 2018, uiterlijk 14.00 uur. De definitieve RAAK-PRO-aanvragen moesten uiterlijk op dinsdag 11 december 2018 om 14.00 uur bij ons binnen zijn (Nederlandse tijd). We verwachten in juli 2019 te honoreren.
 

Voorselectie

Is het aantal aanvragen dat wij ontvangen groter dan 3 keer het maximaal te honoreren aantal aanvragen (dus 67 aanvragen of meer) dan passen wij voorselectie toe. De redenen hiervoor zijn dat bij een grote aanvraagdruk het aantal te raadplegen referenten te omvangrijk is en de kans van slagen voor aanvragen gering is.

 

Hoe worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende projectaanvragen worden beoordeeld op de vraagarticulatie, netwerkvorming en het onderzoeksplan. Het uitgangspunt voor RAAK-PRO is de omschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals vermeld in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC. Bovenaan de pagina 'Aanvragen' vindt u het aanvraagsjabloon. Als u daarop klikt, kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven op diezelfde pagina vindt u de knop 'documenten' en vervolgens ‘pagina acties’. U komt nu op de pagina waar u de handleiding en het begrotingsformat kunt downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

Hieronder vindt u de handleiding en een voorbeeld van het aanvraagformulier en begrotingsformat als download.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over RAAK-PRO of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Frank Karelse, programmamanager Regieorgaan SIA
E-mail: frank.karelse@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 11 56 71 54

 

Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw RAAK-PRO-project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op onze pagina over projectbeheer.

 

Projectenbank

In de RAAK-projectenbank vindt u een overzicht van alle RAAK-PRO projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten.
 

Actuele documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren. 

Handleiding RAAK-PRO 2018

Download  (PDF,  1.081 kB)

Begrotingsformat RAAK-PRO 2018 - VOORBEELD

Download  (PDF,  1.984 kB)

Aanvraagformulier RAAK-PRO 2018 - VOORBEELD

Download  (PDF,  830 kB)