KIEM-hbo

KIEM-hbo biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector.

KIEM-hbo opent op 16 september 2019. Vanaf deze datum zijn de formulieren in ISAAC beschikbaar en kunnen aanvragen ingediend worden. Bent u van plan een aanvraag in te dienen, dan kunt u gebruik maken van de hier gepubliceerde voorbeeldformulieren om uw aanvraag voor te bereiden. Deze zijn niet bruikbaar voor indiening. Het is niet uitgesloten dat de uiteindelijke formulieren lichte wijzigingen bevatten.

 

Wat is het?

KIEM-hbo biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. De regeling is themavrij. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

 

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen twee partners uit de relevante beroepspraktijk mee (mkb-ondernemingen en/of publieke partijen).

 

 

Wat kunt u aanvragen?

Per project kunt u  € 20.000,- aanvragen. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project, waarvan de partners uit de beroepspraktijk minimaal €5.000 bijdragen.

 

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Op dit moment kunt u niet aanvragen. Wel zijn de handleiding en voorbeeldformulieren vanaf juli reeds beschikbaar voor aanvragers. KIEM-hbo opent op 16 september 2019. Het eerste ophaalmoment is op 8 oktober 2019.

 

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

Aanvragen worden getoetst op vraagarticulatie, netwerkvorming, haalbaarheid van het voorstel en op het innovatiepotentieel.

 

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden.  Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over KIEM-hbo of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Michèle Sons, programmamanager
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 23 30 12 27

 

Documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Op dit moment is het niet mogelijk om aanvragen in te dienen. Gebruik voor het indienen altijd de meest actuele documenten in ISAAC. KIEM-hbo opent op 16 september. Vanaf die datum zijn de definitieve documenten beschikbaar in ISAAC.
 

Handleiding KIEM-hbo 2019

Download  (PDF,  419 kB)

Aanvraagformulier KIEM-hbo 2019 (voorbeeld)

Download hier een voorbeeld van het aanvraagformulier. Let op: gebruik altijd de laatste versie van het aanvraagformulier. Deze vindt u in ISAAC onder het kopje aanvraagsjabloon.

Download  (PDF,  405 kB)

Projectvoorstel KIEM-hbo 2019 (voorbeeld)

Download  (PDF,  370 kB)

Begrotingsformat KIEM-hbo 2019 (voorbeeld)

Download  (PDF,  744 kB)