KIEM-hbo 2018

KIEM-hbo biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector.

De regeling KIEM-hbo 2019 opent in juni 2019. 

 

Wat is het?

KIEM-hbo biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Aanvragen sluiten aan op de innovatieagenda’s van de topsectoren of onderwerpen op het gebied van 21st Century Skills of Circulaire Economie. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen twee deelnemers mee, waarvan minimaal 1 mkb’er (met uitzondering van projecten in het thema 21st Century Skills).

 

Wat kunt u aanvragen?

Per project kunt u  € 20.000,- aanvragen. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Op dit moment kunt u niet aanvragen. De regeling is op 25 april 2018 gesloten (tot nader order). Door het groot aantal aanvragen dat we binnenkregen, is het budget eerder uitgeput dan verwacht. 

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

Aanvragen worden getoetst op de kwaliteit van het samenwerkingsverband en op het innovatiepotentieel van het voorstel.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over KIEM-hbo of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Michèle Sons, programmamanager
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 23 30 12 27

 

Documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Op dit moment is het niet mogelijk om aanvragen in te dienen. 

Handleiding KIEM-hbo 2018

Download  (PDF,  177 kB)

Aanvraagformulier KIEM-hbo 2018 (voorbeeld)

Download hier een voorbeeld van het aanvraagformulier. Let op: gebruik altijd de laatste versie van het aanvraagformulier. Deze vindt u in ISAAC onder het kopje aanvraagsjabloon.

Download  (PDF,  507 kB)

Begrotingsformat KIEM-hbo 2018 (voorbeeld)

Download  (PDF,  495 kB)