KIEM-hbo

KIEM-hbo biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector.

Naar verwachting opent in mei 2020 een nieuwe brede KIEM-regeling. Thematisch volgt deze regeling de KIA's. Zowel hogescholen als universitaire onderzoekers kunnen aanvragen indienen. Een aanvraag bedraagt maximaal € 40.000. Van de 2 partners in het project is er minimaal 1 een mkb-onderneming. 

 

Wat is het?

KIEM-hbo biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. De regeling is themavrij. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

 

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen twee partners uit de relevante beroepspraktijk mee (mkb-ondernemingen en/of publieke partijen).

 

 

Wat kunt u aanvragen?

Per project kunt u  € 20.000,- aanvragen. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project, waarvan de partners uit de beroepspraktijk minimaal € 5.000 bijdragen.

 

 

Wanneer kunt u aanvragen?

KIEM-hbo stond open vanaf 16 september 2019, 14.00 uur. De call sloot op 26 november 2019. 

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

Aanvragen worden getoetst op vraagarticulatie, netwerkvorming, haalbaarheid van het voorstel en op het innovatiepotentieel.

 

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Hieronder vindt u de handleiding voor het opzoeken van de juiste documenten in ISAAC. 

Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina. 

 

> Ga direct naat de pagina KIEM-hbo in ISAAC. 

 

Handleiding documenten in ISAAC

Download  (PDF,  394 kB)
Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over KIEM-hbo of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Michèle Sons, programmamanager
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 23 30 12 27

 

Documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Gebruik voor het indienen altijd de meest actuele documenten in ISAAC. Vanaf die datum zijn de definitieve documenten beschikbaar in ISAAC.
 

Handleiding KIEM-hbo 2019

Download  (PDF,  419 kB)

Aanvraagformulier KIEM-hbo 2019 (voorbeeld)

Download hier een voorbeeld van het aanvraagformulier. Let op: gebruik altijd de laatste versie van het aanvraagformulier. Deze vindt u in ISAAC onder het kopje aanvraagsjabloon.

Download  (PDF,  405 kB)

Projectvoorstel KIEM-hbo 2019 (voorbeeld)

Download  (PDF,  370 kB)

Begrotingsformat KIEM-hbo 2019 (voorbeeld)

Download  (PDF,  309 kB)