KIEM-circulaire economie

KIEM-circulaire economie (ce) biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb.

De regeling KIEM-ce is gesloten. De informatie hieronder heeft betrekking op KIEM-ce 2019. Naar verwachting opent na de zomer 2020 een nieuwe ronde KIEM-ce.

 

Wat is het?

De regeling KIEM-ce heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke partijen. Het betrekken van andere kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten bij de samenwerking wordt toegejuicht. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie. De aanvragen dienen inhoudelijk aan te sluiten op de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. De transitieagenda’s zijn te vinden op: www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas.

 

KIEM-ce draagt bij aan de Kennis- en Innovatie Agenda Circulaire Economie door verkennend praktijkgericht onderzoek te stimuleren op dit gebied. Specifiek richt de regeling zich op de 5 transitieagenda’s die verbonden zijn met de KIA door 3 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s.

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen 2 deelnemers mee, waarvan minimaal 1 mkb’er.

 

Wat kunt u aanvragen?

Per project kunt u € 20.000,- aanvragen. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

De regeling is gesloten. Alle beschikbare subsidie is uitgegeven. In totaal zijn er 26 projectenvoorstellen gehonoreerd. 

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier criteria: Vraagarticulatie, Netwerkvorming, Innovatie binnen de kaders van KIEM-ce en Haalbaarheid projectplan.  Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het beoordelingsproces en de criteria.

 

Mandatering

Voor de regelingen met subsidieaanvragen tot € 50.000 biedt Regieorgaan SIA de mogelijkheid tot mandatering van de subsidieaanvraag door het College van Bestuur (CvB) van een hogeschool. Vanwege de beheersbaarheid voor zowel Regieorgaan SIA als de aanvragende hogescholen zelf, hebben we besloten om een mandaatregister aan te leggen. Meer informatie is te vinden op de pagina mandatering.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

> Ga direct naar de pagina KIEM-ce in ISAAC. 

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over KIEM-ce of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:


Marcus van Leeuwen, programmamanager
E-mail: marcus.vanleeuwen@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 – 12 25 32 27

 

Documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

Handleiding KIEM-ce 2019

Download  (PDF,  446 kB)

Aanvraagformulier KIEM-ce - voorbeeld

Download  (PDF,  1.264 kB)

Projectvoorstel KIEM-ce - voorbeeld

Download  (PDF,  936 kB)

Begrotingsformat KIEM-ce - voorbeeld

Download  (PDF,  945 kB)