Hbo-postdoc

Kansen voor onderzoekstalent in het hbo met postdocprogramma

Hogescholen hebben de ambitie om praktijkgericht onderzoek uit te bouwen. Tegelijkertijd hebben zij de maatschappelijke opdracht om kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs te verzorgen. Inzet van meer gepromoveerde docent-onderzoekers draagt bij aan de versterking van de kwaliteit van zowel het praktijkgericht onderzoek als het onderwijs van hogescholen. Carrièreperspectief voor gepromoveerden binnen het hbo kan daarbij een sleutelrol spelen. Het hbo-postdocprogramma ondersteunt hogescholen bij het aantrekken van meer gepromoveerden.

NB Het eerste ophaalmoment dat in de handleiding vermeld staat is verplaatst naar 28 april 2020 (i.p.v. 14 april 2020).

 

Wat is het postdocprogramma?

Het hbo-postdocprogramma creëert een follow-up voor gepromoveerde docenten in het hbo van 2 jaar (0,8-1,0 fte per postdoc). Tijdens deze 2 jaar is de postdoc 50% beschikbaar voor het onderwijs en 50% voor onderzoek binnen een bestaand onderzoeksprogramma van de hogeschool.

 

> Lees over de ervaringen van drie hbo-postdocs bij de Haagse Hogeschool. 

 

Voor wie is het?

Alle hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen een aanvraag doen. In de handleiding onderaan deze pagina is per hogeschool het trekkingsrecht aangegeven, oftewel het maximale aantal postdocposities waar per hogeschool subsidie voor kan worden aangevraagd.

 

Wat kunt u aanvragen?

Per postdocpositie is maximaal € 80.000,- aan te vragen. De looptijd (duur) van de financieringsperiode is maximaal 24 maanden.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

De call sluit op 14 september 2021, 14.00 uur. Deze call werkt met ophaalmomenten. Alle aanvragen die op dat moment zijn ingediend in ISAAC worden dan opgehaald en getoetst op ontvankelijkheid.  Als een aanvraag ontvankelijk is, wordt deze voorgelegd aan de beoordelingscommissie.

Dit gebeurt op de volgende momenten:

  • 28 april 2020, 14:00 uur (let op, dit is twee weken later dan in de handleiding is vermeld)
  • 7 september 2020, 14:00 uur 
  • 14 januari 2021,14:00 uur
  • 14 september 2021, 14:00 uur (sluiting call)
Waarop worden aanvragen beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  1. kwaliteit van de onderzoekactiviteiten van de post-dockandidaat;
  2. verwevenheid onderzoek en onderwijs;
  3. continuïteit en duurzame inbedding van de postdoc in de hogeschool. 
Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de pagina van deze call op. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Vanaf 22 april kan de aanvraag in ISAAC worden ingediend. De aanvraag kan voorbereid worden met de formats die we op deze pagina ter beschikking stellen.

 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is tot nader order een digitale ondertekening van het aanmeldformulier toegestaan. Dit kunnen gescande handtekeningen zijn of digitale (Adobe-)handtekeningen. Wij zien dan graag op een later tijdstip de werkelijke handtekeningen tegemoet.

 

> Direct naar de call hbo-postdoc in ISAAC. 

 

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over het hbo-postdocprogramma of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Frank Karelse, programmamanager 

E-mail: frank.karelse@regieorgaan-sia.nl

Telefoon: 06 - 11 56 71 54

 

 

Actuele documenten

Hieronder vindt u de handleiding, het aanvraagformulier, het trajectvoorstel, het formulier trajectbetrokkenen en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC. Dit kan vanaf 22 april 2020. Onderstaande formulieren kunnen gebruikt worden om de aanvraag voor te bereiden voor indiening in  ISAAC

 

Call for proposals hbo-postdoc indieningsronde september 2021

Download  (PDF,  318 kB)

Aanvraagformulier hbo-postdoc indieningsronde september 2021

Download  (DOCX,  68 kB)

Trajectvoorstel hbo-postdoc indieningsronde september 2021

Download  (DOCX,  53 kB)

Formulier aanstelling hbo-postdoc indieningsronde september 2021

Download  (DOCX,  53 kB)

Invulformulier aanvragers trajectbetrokkenen hbo-postdoc

Download  (XLSX,  30 kB)

Begrotingsformat hbo-postdoc indieningsronde september 2021

Download  (XLSX,  46 kB)