Platformregeling II

Platforms voor Praktijkgericht Onderzoek

De platforms, die Regieorgaan SIA in hun opstart financiert, stimuleren de samenwerking tussen lectoren. De doelstelling is om lectoren in Nederland in open en actieve samenwerkingsverbanden te verbinden op inhoudelijke thema’s die aansluiten op Onderzoek met Impact, de strategische onderzoeksagenda van de hogescholen voor 2016-2020. Deze samenwerkingsverbanden bieden een goede basis om met meer focus en massa bij te dragen aan missiegedreven onderzoek, nationale en internationale onderzoeksprogrammering, de NWA en topsectoren. De lectorenplatforms zijn mede bedoeld om samenwerkingsverbanden van lectoren beter te laten aansluiten bij landelijke agendasetting en programmering.

Let op: 19 maart 2020 is een ophaalmoment voor deze regeling. De sluitingsdatum is verschoven naar 9 juni 2020.

 

Wat is het?

Een platform biedt lectoren de mogelijkheid om onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen gericht op economische en maatschappelijke uitdagingen. Het platform staat open voor andere partijen, bedrijven, publieke instellingen en andere kennisinstellingen. Dit bevordert de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de vragen vanuit de beroepspraktijk en de aansluiting op de kennisinfrastructuur. Doelgericht werken de deelnemers in het platform toe naar een gezamenlijk meerjarenonderzoeksprogramma. Lectoren hebben zo de mogelijkheid om de eigen onderzoekslijnen af te stemmen op die van andere lectoren. Zo kunnen ze zich gezamenlijk richten op deelname aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s.

 

Wat kunt u aanvragen?

De aan te vragen financiering bedraagt maximaal € 100.000,- per platform met een looptijd van 24 maanden.

 

Voor wie is het?

De platformregeling is voor lectoren die onderzoek doen naar eenzelfde onderzoeksthema. Op deze manier kunnen zij hun onderzoeken afstemmen en zich zo gezamenlijk richten op deelname aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. Platformregeling II is specifiek voor de bestaande platforms en een aantal nieuwe op geselecteerde thema's.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

De sluitingsdatum van de Platformregeling II was oorspronkelijk 19 maart 2020. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit op 9 juni 2020, 14.00 uur.  Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met programmamanager Eras Draaijers: 06 – 33 16 33 72 / eras.draaijers@regieorgaan-sia.nl

 

Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw platformregeling verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op onze pagina over projectbeheer.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

Handleiding Platformregeling II - Voorbeeld

Download  (PDF,  290 kB)

Aanvraagformulier Platformregeling II - Voorbeeld

Download  (PDF,  1.007 kB)

Begrotingsformat Platformregeling II - Voorbeeld

Download  (PDF,  946 kB)

Projectvoorstel Platformregeling II - Voorbeeld

Download  (PDF,  870 kB)