City Deal Kennis Maken

De City Deal Kennis Maken is op 16 maart 2017 ondertekend. De City Deal versnelt samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en gemeenten.

Wat is het?

De kennissteden die de deal hebben ondertekend streven naar een versnelling in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten te betrekken. Zo wordt kennis beter benut en wordt de stad een rijke leeromgeving voor studenten.  

Binnen deze regeling krijgen onderzoekers en docent-onderzoekers verbonden aan de kennisinstellingen die meedoen aan de City Deal Kennis Maken, de mogelijkheid om kortdurende (maximaal 12 maanden) onderzoeksprojecten uit te voeren binnen het thema rijke leeromgevingen. Ze delen vervolgens de kennis die wordt opgedaan met het landelijke netwerk van de City Deal Kennis Maken.

 

De regeling staat momenteel niet open voor aanvragen.

 

 

Voor wie is het?

Hogescholen en universiteiten die formeel meedoen aan de City Deal Kennis Maken kunnen een aanvraag indienen binnen deze regeling. Een overzicht van deze hogescholen en universiteiten is te vinden in de bijlage van de handleiding.

 

Wat kunt u aanvragen?

De maximaal aan te vragen subsidieomvang was € 20.000,-. De aanvrager draagt bij aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering dient ten minste € 5.000,- te bedragen. De cofinanciering kan zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Aanvragen konden worden ingediend vanaf 20 december 2019 tot uiterlijk dinsdag 3 maart 2020, 14.00 uur Nederlandse tijd.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina staat het aanvraagsjabloon; door daarop te klikken kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven staat de knop ‘pagina acties’. Door daarop te klikken en vervolgens op ‘documenten’, is de handleiding en het begrotingsformat te downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

> Ga direct naar de pagina van City Deal Kennis Maken in ISAAC

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld op relevantie voor de City Deal Kennis Maken en de haalbaarheid van het onderzoeksplan. Zie voor een uitgebreide uitleg van de criteria en de manier van indienen de handleiding onderaan deze pagina.

 

 

Overzicht contactpersoon per City Deal stad voor handtekening namens City Deal Kennis Maken partners

Na afloop van het onderzoek dienen de uitkomsten van het onderzoek gedeeld te worden met het landelijke netwerk van de City Deal Kennis Maken. Daarom is het belangrijk dat de City Deal Kennis Maken partners in de stad van de aanvragende hogeschool of universiteit de onderzoeksaanvraag ondersteunen. Een handtekening van één City Deal Kennis Maken partner in de desbetreffende stad is daarom noodzakelijk op het aanvraagformulier. Deze City Deal partner hoeft verder geen inhoudelijke of financiële bijdrage te leveren aan het onderzoek. U vindt de contactgegevens van de City Deal Kennis Maken contactpersonen in onderstaand document.

 

Contactpersonen City Deal Kennis Maken onderzoekscall

Download  (PDF,  41 kB)
Onderzoeksidee melden bij programmabureau

Voordat de aanvraag wordt ingediend, diende de aanvrager bij Regieorgaan SIA aan te geven dat de intentie aanwezig is om een subsidieaanvraag in te dienen. Hierbij werd aangegeven op welk van de vijf deelonderwerpen (zie hoofdstuk 2 in de handleiding) wordt gefocust. Indienen kon tot een week voor de sluitingsdatum van 3 maart 2020. Op het aanvraagformulier van de Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken dient de aanvrager te verklaren dat er contact is geweest.

 

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over City Deal of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:


Rowinda Appelman, programmamanager
E-mail: rowinda.appelman@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 42 56 94 17

 

 

Actuele documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

 

Call for proposals onderzoekscall City Deal Kennis Maken

Download  (PDF,  463 kB)

Aanvraagformulier Onderzoekscall City Deal Kennis Maken - voorbeeld

Download  (PDF,  824 kB)

Begrotingsformat Onderzoekscall City Deal Kennis Maken - voorbeeld

Download  (PDF,  283 kB)

Onderzoeksvoorstel Onderzoekscall City Deal Kennis Maken - voorbeeld

Download  (PDF,  807 kB)