City Deal Kennis Maken Impuls 2020

19 kennissteden ondertekenden in 2017 de City Deal Kennis Maken. Zij streven naar een versnelling in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten te betrekken. Zo wordt kennis beter benut en wordt de stad een rijke leeromgeving voor studenten.

Wat is de City Deal Kennis Maken Impuls 2020?

De City deal Kennis Maken Impuls 2020 is een eenmalige, extra regeling rondom de coronacrisis. Dit biedt kansen om studenten, ondanks de huidige situatie, rijke leeromgevingen te bieden. De deelnemende steden kunnen financiering aanvragen voor een challenge. De focus van de challenge ligt op de maatschappelijke opgaven in de stad en de ideeën, prototypen en/of innovaties die oplossingen kunnen bieden voor deze opgaven in coronatijd. De steden delen de kennis die wordt opgedaan met het landelijke netwerk van de City Deal Kennis Maken.

 

Voor wie is het?

Hogescholen en universiteiten die formeel meedoen aan de City Deal Kennis Maken kunnen een aanvraag indienen binnen deze regeling. Per deelnemende City Deal Kennis Maken-stad kan een aanvraag worden ingediend namens alle kennispartners in die stad. Een overzicht van de hogescholen en universiteiten staat in de bijlage van de handleiding.

 

Wat kunt u aanvragen?

De maximaal aan te vragen subsidie is € 5.000. Cofinanciering is niet vereist. Indien cofinanciering plaatsvindt, kan de cofinanciering zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Aanvragen kunnen vanaf de publicatiedatum van de call doorlopend worden ingediend. Deze call werkt met ophaalmomenten. Alle aanvragen die op onderstaande momenten zijn ingediend in ISAAC, worden die dag opgehaald en getoetst op ontvankelijkheid. 

Ophaalmomenten:

 

  • dinsdag 7 juli 2020, 14:00 uur CE(S)T;
  • dinsdag 8 september 2020, 14:00 CE(S)T;
  • dinsdag 6 oktober 2020, 14:00 uur CE(S)T;
  • dinsdag 3 november 2020, 14:00 uur CE(S)T;
  • dinsdag 1 december 2020, 14.00 uur CE(S)T (tevens sluitingsdatum van de call).

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina staat het aanvraagsjabloon; door daarop te klikken kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven staat de knop ‘pagina acties’. Door daarop te klikken en vervolgens op ‘documenten’, is de handleiding, het projectplan en het begrotingsformat te downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

> Ga direct naar de pagina van City Deal Kennis Maken in ISAAC

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld op effectiviteit van de gekozen aanpak, en de haalbaarheid en doelmatigheid van het plan van aanpak. Zie voor een uitgebreide uitleg van de criteria en de manier van indienen de handleiding onderaan deze pagina.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over City Deal of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:


Rowinda Appelman, programmamanager
E-mail: rowinda.appelman@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 42 56 94 17

 

 

Actuele documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier, het projectplan en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

 

Call for proposals City Deal Kennis Maken Impuls 2020

Download  (PDF,  412 kB)

Aanvraagformulier City Deal Kennis Maken Impuls 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  912 kB)

Projectvoorstel City Deal Kennis Maken Impuls 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  763 kB)

Begrotingsformat City Deal Kennis Maken Impuls 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  713 kB)