Top-up

Top-up richt zich op het stimuleren van doorwerking van het onderzoek dat Regieorgaan SIA financiert. Het gaat om doorwerking van onderzoek van hogescholen richting: 1) het onderwijs 2) onderzoek en/of 3) de beroepspraktijk.

Wat is het?

Momenteel is deze regeling niet open voor aanvragen.

 

Voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen is impact belangrijk. Zonder impact van onderzoek is er tenslotte geen vernieuwing en vooruitgang. In de context van Top-up praten we over de wat algemenere term ‘doorwerking’. Dit is het proces waardoor de ‘opbrengst’ van het praktijkgerichte onderzoek (het geheel aan kennis, ervaringen, vaardigheden, netwerken, concrete producten etc.) voortvloeit naar, en een plek krijgt in het onderwijs, het onderzoek en de praktijk of maatschappij.

 

Voor wie is?

Een hogeschool (door de overheid bekostigd) kan een aanvraag indienen op basis van een met goed gevolg afgerond onderzoeksproject dat is gefinancierd door Regieorgaan SIA met minimaal € 100.000,-.

 

Wat kun je aanvragen?

Per Top-up project kan maximaal € 10.000,- worden aangevraagd. Aanvragen nemen we in behandeling op basis van het moment van ontvangst en de beschikbaarheid van budget op dat moment (first come, first served-principe). Het beschikbare budget voor deze call is € 900.000,-.

 

Wanneer kun je aanvragen?

De call for proposals 2019 is afgerond. Houd onze website in de gaten voor de call van 2020.

  • Indieningsronde 7 sloot op dinsdag 2 april 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.
  • Indieningsronde 8 sloot op dinsdag 15 oktober 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.

 

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De beoordelingscommissie beoordeeld de aanvragen op basis van de volgende vier beoordelingscriteria:

  • de mate waarin voortgebouwd wordt op de uitkomsten van het eerder uitgevoerde onderzoek;
  • verwachte mate van effectiviteit/doorwerking van de gekozen aanpak;
  • haalbaarheid;
  • doelmatigheid.
Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC om vervolgens via bovenstaande link direct op de juiste pagina te komen. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.
 

> Direct naar Top-up in ISAAC. 

 

Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op de pagina projectbeheer.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over de call of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Martje van Ankeren, programmamanager
E-mail: martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 57 74 19 97

 

Handleiding Top-up 2019

Download  (PDF,  878 kB)

Aanvraagformulier Top-up 2019 - voorbeeld

Download  (PDF,  934 kB)

Projectvoorstel Top-up 2019 - voorbeeld

Download  (PDF,  807 kB)

Begrotingsformat Top-up 2019 - voorbeeld

Download  (PDF,  870 kB)

Handleidingen van de eerdere Top-up rondes kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van Regieorgaan SIA via secretariaat@regieorgaan-sia.nl

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van Top-up projecten. 

 

Top-up als impuls

In Touch, Hogeschool Rotterdam 

Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Vanwege de toenemende behoefte aan individuele activiteiten is onderzocht of het spelen van eenvoudige computerspelletjes, de zogenoemde happy games, op de iPad van invloed is op de stemming en het gedrag van mensen met dementie. Gebleken is dat het doen van spellen de zelfwaardering van ouderen met dementie verhoogt, dat hun identiteit wordt versterkt doordat ze spellen spelen die ze vroeger ook deden en dat er plezier gehaald wordt uit de mooie beelden van het spel.

 

Het project heeft de resultaten breed verspreid, er is een iPadcover ontwikkeld en in productie genomen die de doelgroep ondersteunt in het spel. Tevens zijn er artikelen verschenen in relevante tijdschriften en is er een handreiking verschenen voor het ontwerpen van games voor mensen met dementie, die gebruikt wordt in het onderwijs en in de praktijk.

 

Een indeling maakt het gemakkelijker om vooraf een spel te kiezen dat goed aansluit bij de individuele wensen en behoeften van een persoon met dementie. Het In Touch onderzoek was er niet op gericht om zo’n indeling te maken, maar toch was uit de eerste ervaringen wel al een concept indeling te maken.

 

Voor zo’n indeling zijn een aantal variabelen van belang die het succes van een spel voor een oudere met dementie kan voorspellen. Top-up wordt gebruikt om deze indeling verder uit te werken samen met een internationale partner. Yvonne Schikhof hoofdocent van de Hogeschool Rotterdam vertelt:

 

“Tijdens het project is er een eerste poging gedaan om een indeling te maken, dit eerste schema kan nu dankzij Top-up verder worden uitgewerkt. Er kan gekeken worden of de indeling klopt en nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd. Dankzij Top-up kunnen we zaken aan elkaar knopen. We wilden al studenten verder laten gaan met de projectresultaten, maar nu kunnen we er ook onderzoekers aan verbinden en krijgt dit project een hogere kans van slagen.”

 

“Fijn is dat we dankzij Top-up onze internationale partner, Sheffield University, ook wat kunnen bieden. We gaan gezamenlijk de uitkomsten op een internationaal congres presenteren. Zij gaan verder met ons project en hebben bijvoorbeeld al twee apps aangepast met onze informatie. Op de conferentie kunnen we kijken of we andere partijen aangesloten krijgen. Ik denk echt dat we iets te pakken hebben dat over landsgrenzen heen kan gaan. Het is niet veel budget, dus we hebben geprobeerd alles slim aan elkaar te knopen. Zo heeft Top-up een impuls gegeven waardoor we nu weer verder kunnen.”

 

Top-up voor actualisatie

Design Challenges with Biobased Plastics, Hogeschool van Amsterdam

Voor productontwerpers is de keuze voor de juiste bioplastics geen gemakkelijke opgave, bleek tijdens het RAAK-project  'Design Challenges with Biobased Plastics' van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Er is behoefte aan ondersteuning bij het maken van een weloverwogen keuze uit de verschillende bioplastics. Samen met Wageningen UR is daarom binnen het RAAK-project een keuzetool ontwikkeld: Bioplastics4U.

 

De tool stelt een aantal vragen aan de gebruiker over de gewenste functionaliteit van het product waarvoor een biobased plastic gezocht wordt. De keuzetool geeft aan de hand van de gegeven antwoorden een advies welk biobased plastic het meeste aan de gestelde eisen voldoet. Deze keuzetool is gepresenteerd in meerdere workshops en goed ontvangen door de gebruikers. Verschillende instanties (NRK, DPI Value Centre, Holland Bioplastics) verwijzen op hun website naar de publicatie Design challenges with biobased plastics gratis kan worden gedownload van biobasedplastics.nl en online versie van de tool.

 

Een mooi begin, maar Top-up is nodig om de bestaande tool te updaten, veilig te stellen voor de toekomst en beter toegankelijk te maken voor het onderwijs en de praktijk.  Mathijs de Jong, docent/ onderzoeker biobased plastics van het lectoraat Urban Technology aan de HvA vertelt:

 

“Binnen ons RAAK-project hadden we de hele keten betrokken , van producenten tot ontwerpers. Hierdoor kwamen we er achter dat er richting ontwerpers een duidelijk hiaat was. Er werd veel gepraat over biobased plastics, maar de kennis over de eigenschappen van de verschillende producten ontbrak. Erg zonde want biobased plastics zijn de toekomst! We zien het als onze opdracht om de onbekendheid met biobased plastics wat weg te nemen. Onbekend maakt immers onbemind, terwijl er heel veel mogelijk is. Om deze reden hebben we, samen met Wageningen UR, de keuzetool ontwikkeld. We hebben de tool eerst helemaal ontwikkeld  in Word en vervolgens een snelle, toegankelijke versie gemaakt in Excel. Een mooi en bruikbaar begin, dat al een heel aardige richting geeft. Echter, het veld van biobased plastics is dynamisch en de eigenschappen van verschillende soorten plastics zijn makkelijk te beïnvloeden door het toevoegen van additieven. Daarom is het noodzakelijk de keuzetool verder te ontwikkelen en te actualiseren zodat de tool echt kan bijdragen aan het ontsluiten van de markt van biobased plastics.”

 

“We combineren de Top-up subsidie met een subsidie die Wageningen UR heeft gekregen. Hiermee kunnen we de keuzetool actualiseren en een webbased versie ontwikkelen. Daarnaast willen we de doelgroep uitbreiden en bijvoorbeeld het mkb meer betrekken. We gaan ook een docentenhandleiding schijven zodat de tool geïmplementeerd kan worden in het hoger onderwijs. Dit doen we via het Centre for Biobased Economy , een samenwerking tussen Wageningen UR en zeven hogescholen. Door Top-up op deze manier in te zetten krijgt de doorwerking van de resultaten van het RAAK-project een flinke extra impuls en dragen we bij aan een duurzame toekomst.”