Take-off hbo

Onderzoek de marktkansen van jouw innovatieve idee

Jouw innovatieve idee kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom de haalbaarheid van je idee onderzoeken door de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen.Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om dit soort haalbaarheidsstudies uit te voeren.

Rondes 2020

Take-off hbo voorjaarsronde 2020

Indieningstermijn: van 16 januari tot 7 april 2020, 14:00 uur.
Uitslag: juni 2020

 

Take-off hbo najaarsronde 2020

Indieningstermijn: tot 6 oktober 2020, 14:00 uur.
Uitslag: december 2020

 

> Ga direct naar de pagina Take-off in ISAAC

 

Wat is het?

Deze regeling financiert een haalbaarheidsonderzoek. Je kunt onder andere een octrooionderzoek doen, een inventarisatie maken van beschikbare technologie of een marktanalyse uitvoeren.

 

Voor wie is het?

Studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen die de haalbaarheid van een innovatief idee willen onderzoeken. Wordt een Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - de kosten van de haalbaarheidsstudie.

 

Wat kun je aanvragen?

Per haalbaarheidsstudie kun je € 20.000 tot € 25.000 aanvragen.

 

Wanneer kun je aanvragen?

2 keer per jaar is er een ronde Take-off hbo, een ronde in het voorjaar en een ronde in het najaar. De voorjaarsronde opent half januari 2020 en sluit op 7 april 2020, 14.00 uur Nederlandse tijd. Voor de najaarsronde kun je aanvragen indienen tot en met 6 oktober 2020. 

 

Hoe en waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een eerste schriftelijke beoordeling volgt op uitnodiging de mogelijkheid je plannen kort toe te lichten aan de commissie. Dit is een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject.

 

De voorstellen worden beoordeeld op 4 criteria die even zwaar tellen bij de beoordeling:

  1. kennisbasis en innovativiteit
  2. commerciële potentie
  3. kwaliteit van het team
  4. kwaliteit van het projectplan
Mandatering

Voor de regelingen met subsidieaanvragen tot € 50.000 biedt Regieorgaan SIA de mogelijkheid tot mandatering van de subsidieaanvraag door het College van Bestuur (CvB) van een hogeschool. Vanwege de beheersbaarheid voor zowel Regieorgaan SIA als de aanvragende hogescholen zelf, hebben we besloten om een mandaatregister aan te leggen. Meer informatie is te vinden op de pagina mandatering.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vind je het aanvraagsjabloon; als je daarop klikt kun je het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven staat de knop ‘pagina acties’. Als je daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kun je de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

Hieronder vind je de handleiding van deze regeling met daarin alle voorwaarden.  Een voorbeeld van het aanmeldformulier volgt half januari 2020.
 

> Ga direct naar de openstaande ronde in ISAAC.

 

Projectbeheer

Regieorgaan SIA vraagt de Take-off hbo projectteams om uiterlijk 8 weken na de einddatum van het project een eindrapportage in te leveren. Deze bestaat uit een inhoudelijke en een financiële rapportage. De formulieren hiervoor vind je in ISAAC. Kijk voor meer informatie over projectbeheer op onze pagina projectbeheer.
 

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over Take-off hbo of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Wouter Segeth, programmamanager
E-mail: wouter.segeth@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 29 07 28 17

 

Actuele documenten

Hieronder vind je de voorlopige handleiding voor Take-off hbo. Overige documenten zullen half januari 2020 gepubliceerd worden. Een aanvraag indienen moet altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

 

 

Call for proposals Take-off hbo 2020

Download  (PDF,  339 kB)

Met Take-off hbo slaan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken de handen ineen om innovatief ondernemerschap bij studenten en onderzoekers binnen het hoger beroepsonderwijs te stimuleren. Het programma Take-off hbo bestaat uit twee onderdelen: fase 1: haalbaarheidsstudies en fase 2: vroegefasetrajecten. De informatie op deze pagina gaat over fase 1: haalbaarheidsstudies. Meer over fase 2: vroegefasetrajecten staat op de website van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen die dit deel van de regeling uitvoert: www.nwo.nl/takeoff