Take-off hbo

Onderzoek de marktkansen van jouw innovatieve idee

Jouw innovatieve idee kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Je wilt daarom de haalbaarheid van je idee onderzoeken door de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen.Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om dit soort haalbaarheidsstudies uit te voeren.

Rondes 2019

Take-off hbo voorjaarsronde 2019 - gesloten 

Indieningstermijn: van 5 februari tot 2 april 2019, 14:00 uur.
Uitslag: juni 2019

 

Take-off hbo najaarsronde 2019

Indieningstermijn: van 10 april tot 1 oktober 2019, 14:00 uur.
Uitslag: december 2019

> Ga direct naar de pagina Take-off in ISAAC.

 

Wat is het?

Deze regeling financiert een haalbaarheidsonderzoek. Je kunt onder andere een octrooionderzoek doen, een inventarisatie maken van beschikbare technologie of een marktanalyse uitvoeren.

 

Voor wie is het?

Studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen die de haalbaarheid van een innovatief idee willen onderzoeken. Wordt een Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - de kosten van de haalbaarheidsstudie.

 

Wat kun je aanvragen?

Per haalbaarheidsstudie kun je € 20.000 tot € 25.000 aanvragen.

 

Wanneer kun je aanvragen?

2 keer per jaar is er een ronde Take-off hbo, een ronde in het voorjaar en een ronde in het najaar. De voorjaarsronde sloot op 2 april. Voor de najaarsronde kun je aanvragen indienen tot en met 1 oktober 2019. 

 

Hoe en waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een eerste schriftelijke beoordeling volgt op uitnodiging de mogelijkheid je plannen kort toe te lichten aan de commissie. Dit is een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject.

 

De voorstellen worden beoordeeld op 4 criteria die even zwaar tellen bij de beoordeling:

  1. kennisbasis en innovativiteit
  2. commerciële potentie
  3. kwaliteit van het team
  4. kwaliteit van het projectplan
Mandatering

Voor de regelingen met subsidieaanvragen tot € 50.000 biedt Regieorgaan SIA de mogelijkheid tot mandatering van de subsidieaanvraag door het College van Bestuur (CvB) van een hogeschool. Vanwege de beheersbaarheid voor zowel Regieorgaan SIA als de aanvragende hogescholen zelf, hebben we besloten om een mandaatregister aan te leggen. Meer informatie is te vinden op de pagina mandatering.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vind je het aanvraagsjabloon; als je daarop klikt kun je het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven staat de knop ‘pagina acties’. Als je daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kun je de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

Hieronder vind je de handleiding van deze regeling met daarin alle voorwaarden.  Ook vind je hier een voorbeeld van het aanmeldformulier.
 

> Ga direct naar de  openstaande ronde in ISAAC.

 

Projectbeheer

Regieorgaan SIA vraagt de Take-off hbo projectteams om uiterlijk 8 weken na de einddatum van het project een eindrapportage in te leveren. Deze bestaat uit een inhoudelijke en een financiële rapportage. De formulieren hiervoor vind je in ISAAC. Kijk voor meer informatie over projectbeheer op onze pagina projectbeheer.
 

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over Take-of hbo of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Wouter Segeth, programmamanager
E-mail: wouter.segeth@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 29 07 28 17

 

Actuele documenten

Handleiding Take-off hbo 2019

Dit is de handleiding Take-off hbo voor de rondes van 2019, voorjaar (ronde 6) en najaar (ronde 7).

Download  (PDF,  807 kB)

Aanvraagformulier Take-off hbo 2019 - ronde 6 en 7_voorbeeld

Download  (PDF,  394 kB)

Projectvoorstel Take-off hbo - ronde 6 en 7_voorbeeld

Download  (PDF,  332 kB)
Documenten voorgaande ronde

Handleiding Take-off hbo fase 1, ronde 5

Download  (PDF,  146 kB)

Met Take-off hbo slaan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken de handen ineen om innovatief ondernemerschap bij studenten en onderzoekers binnen het hoger beroepsonderwijs te stimuleren. Het programma Take-off hbo bestaat uit twee onderdelen: fase 1: haalbaarheidsstudies en fase 2: vroegefasetrajecten. De informatie op deze pagina gaat over fase 1: haalbaarheidsstudies. Meer over fase 2: vroegefasetrajecten staat op de website van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen die dit deel van de regeling uitvoert: www.nwo.nl/takeoff