Take-off hbo

Onderzoek de marktkansen van jouw innovatieve idee

Jouw innovatieve idee kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Maar is het ook haalbaar en kun je er echt impact mee maken? Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen.

De planning van Take-off hbo voor 2020 is zoals vermeld onder het kopje 'Wanneer kun je aanvragen' op deze pagina.

 

Wat is het?

Take-off hbo financiert haalbaarheidsonderzoek voor ideeën die voortkomen uit onderzoek vanuit een hogeschool. Gebruik de financiering  om de technische haalbaarheid te onderzoeken, een marktanalyse uit te voeren of bijvoorbeeld  voor een octrooionderzoek.

 

Ben je benieuwd wat Take-off hbo voor jou kan betekenen en wat voor projecten in aanmerking komen? Lees het verhaal van een aantal start-ups die de afgelopen jaren belangrijke stappen hebben kunnen nemen met Take-off hbo.

 

 

Voor wie is het?

Voor studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen die de haalbaarheid van een innovatief idee willen onderzoeken. Wordt een Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - de kosten van de haalbaarheidsstudie.

 

Wat kun je aanvragen?

Je kunt € 20.000 tot € 25.000 aanvragen.

 

Wanneer kun je aanvragen?

2 keer per jaar is er een ronde Take-off hbo, een ronde in het voorjaar en een ronde in het najaar.  De voorjaarsronde is gesloten.  De najaarsronde staat nu open. 

 

Take-off hbo najaarsronde 2020

Indieningstermijn: tot 6 oktober 2020, 14:00 uur, Nederlandse tijd.
Uitslag: december 2020

 

Hoe worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een schriftelijke commentaarronde word je uitgenodigd om in gesprek te gaan met de beoordelingscommissie. Deze interviews vormen een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject.

 

De commissie beoordeelt de voorstellen op vier criteria die even zwaar meetellen:

  1. kennisbasis en innovativiteit
  2. commerciële potentie en maatschappelijke relevantie
  3. kwaliteit van het team
  4. kwaliteit van het projectplan

 

Mandatering

Voor de regelingen met subsidieaanvragen tot € 50.000 biedt Regieorgaan SIA de mogelijkheid tot mandatering van de subsidieaanvraag door het College van Bestuur (CvB) van een hogeschool. Vanwege de beheersbaarheid voor zowel Regieorgaan SIA als de aanvragende hogescholen zelf, hebben we besloten om een mandaatregister aan te leggen. Meer informatie is te vinden op de pagina mandatering.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vind je het aanvraagsjabloon; als je daarop klikt kun je het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven staat de knop ‘pagina acties’. Als je daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kun je de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

Onderaan deze pagina vind je de Call for proposals Take-off hbo 2020 met daarin alle voorwaarden. Hierin staat alles wat je moet weten om in 2020 een aanvraag in te dienen.

 

> Ga direct naar de pagina van Take-off hbo in ISAAC

 

Projectbeheer

Regieorgaan SIA vraagt de Take-off hbo projectteams om uiterlijk 8 weken na de einddatum van het project een eindrapportage in te leveren. Deze bestaat uit het haalbaarheidsrapport (verplicht) en een financiële rapportage (optioneel). De formulieren hiervoor vind je in ISAAC. Kijk voor meer informatie over projectbeheer op onze pagina projectbeheer.

 

Voor vragen

Wil je meer informatie over Take-off hbo of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

MIchèle Sons, programmamanager
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 23 30 12 27

 

Actuele documenten

Hieronder vind je de handleiding voor Take-off hbo en de voorbeelden van de documenten die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Een aanvraag indienen moet altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

Call for proposals Take-off hbo 2020

Download  (PDF,  339 kB)

Aanvraagformulier Take-off hbo 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  935 kB)

Projectvoorstel Take-off hbo 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  212 kB)

Begrotingsformat Take-off hbo 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  738 kB)

Met Take-off hbo slaan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken de handen ineen om innovatief ondernemerschap bij studenten en onderzoekers binnen het hoger beroepsonderwijs te stimuleren. Het programma Take-off hbo bestaat uit twee onderdelen: fase 1: haalbaarheidsstudies en fase 2: vroegefasetrajecten. De informatie op deze pagina gaat over fase 1: haalbaarheidsstudies. Meer over fase 2: vroegefasetrajecten staat op de website van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen die dit deel van de regeling uitvoert: www.nwo.nl/takeoff