Missiegedreven innovatiebeleid

Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan behalen missies

Het kabinet heeft in haar missiegedreven innovatiebeleid 6 Kennis en Innovatie Agenda's (KIA's) opgesteld, die de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren beschrijven. Deze liggen op het gebied van 4 missies: Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, voedsel & water, Gezondheid & zorg, Veiligheid. 2 agenda's dragen bij aan deze missies: Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk Verdienvermogen. Maandag 11 november 2019 werd het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) ondertekend, waarmee organisaties aangeven hoe ze bijdragen aan het realiseren van de KIA's. Regieorgaan SIA zet een deel van haar instrumentarium in voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek dat in dienst staat van de agenda's.

Hogescholen en mkb

Het kabinet wil dat de innovatieve kracht van bedrijven en de publieke sector bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hogescholen doen samen met het regionale mkb en de publieke sector praktijkgericht onderzoek dat vertaald wordt naar concrete producten en diensten die snel toepassing vinden in de praktijk. Met de ondertekening van het KIC op maandag 11 november 2019 door staatssecretaris Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), krijgt het praktijkgerichte onderzoek brede erkenning voor deze rol.

 

Versterken onderzoeksgroepen

Regieorgaan SIA draagt jaarlijks € 18 miljoen bij aan de agenda's van het kabinet door het stimuleren van het praktijkgerichte onderzoek dat daar bij past. Dit bedrag is onderdeel van de totale bijdrage van € 118 miljoen aan de agenda's door NWO. En komt  naast de € 32 miljoen die de hogescholen onder andere via hun Centres of Expertise in de contractperiode voor hetzelfde doel investeren. Regieorgaan SIA zet in op het versterken van de onderzoeksgroepen met het instrument SPRONG (financiering voor langlopend onderzoek). Daarnaast worden L.INT (deeltijd-aanstellingen van hogeschool-lectoren op kennisinstituten als KNMI, TNO etc.) en GoChem, GoCI (Creatieve Industrie) en KIEM ingezet. Een nieuw instrument dat Regieorgaan SIA, samen met de Vereniging Hogescholen en het ministerie van EZK gaat ontwikkelen, is het instrument Innovatietrainee. Met de innovatietrainee kan het mkb technisch talent binnenhalen, dat onder begeleiding van een lector onderzoek doet.

Kijk voor meer informatie over de totale inzet van NWO en de mogelijkheden van hogescholen op de website van NWO.

Regieorgaan SIA ontwikkelt de instrumenten in het eerste halfjaar van 2020.

 

Bijdrage Regieorgaan SIA in missiegedreven innovatiebeleid

Download hieronder de pdf van het overzicht van de bijdrage van Regieorgaan SIA aan het missiegedreven innovatiebeleid.

Download  (PDF,  571 kB)