SPRONG

Stimulering van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen

SPRONG is in ontwikkeling. Kijk regelmatig op deze webpagina om op de hoogte te blijven.

 

Met SPRONG stelt Regieorgaan SIA hogescholen in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis voor maatschappelijke transities. Het SPRONG-programma is onderdeel van de bijdrage van Regieorgaan SIA aan het Missiegedreven Innovatiebeleid.

 

Uitgangspunten SPRONG-regeling

De SPRONG-regeling is nog in ontwikkeling. Regieorgaan SIA heeft op dit moment de volgende uitgangspunten vastgesteld:
 

  • Met het programma SPRONG investeren we in de verdere ontwikkeling van krachtige onderzoeksgroepen. Regieorgaan SIA stuurt hierbij op kwaliteit en impact en stimuleert tegelijkertijd de samenwerking en landelijke afstemming tussen de verschillende hogescholen;
  • De subsidie bedraagt € 2 miljoen per onderzoeksgroep, voor een periode van 8 jaar, met minimaal eenzelfde bijdrage vanuit de betrokken hogescholen en de (regionale) partners (zowel praktijk als overheden);
  • De regeling SPRONG wordt verdeeld in 2 fasen:

- Fase 1: publicatie september 2020, deadline maart 2021, besluit juni 2021

- Fase 2: publicatie zomer 2021, deadline begin 2022, besluit juni 2022


Voor de SPRONG-regeling in fase 1 gelden in elk geval de volgende voorwaarden:
 

  • Een hogeschool mag als hoofdaanvrager maximaal 2 aanvragen doen.
  • Een hogeschool mag onbeperkt als mede-aanvrager optreden.
  • Bij elke aanvraag zijn ten minste 2 hogescholen betrokken.
  • Elke aanvraag draagt bij aan ten minste 1 van de 4 missies in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.
In ontwikkeling

Op 11 februari trapten we samen met vertegenwoordigers van de hogescholen de start van de ontwikkeling van SPRONG af. Regieorgaan SIA presenteerde de globale uitgangspunten van de nieuwe regeling. Vervolgens gingen we in een werksessie met elkaar in gesprek over de wensen, behoeften en aandachtspunten van hogescholen. Regieorgaan SIA heeft de feedback uit deze bijeenkomst meegenomen bij het ontwerpen van de uitgangspunten van de regeling.

 

Digitale informatiebijeenkomst 23 juni 2020

Wil u meer informatie over SPRONG? Op 23 juni organiseert Regieorgaan SIA een digitale bijeenkomst voor de lectorenplatforms. Het laatste deel van deze bijeenkomst is breder toegankelijk en toegespitst op SPRONG. Zo lichten we de uitgangspunten van de SPRONG-regeling toe. Ook is er ruim tijd voor vragen. U bent welkom om aan te sluiten vanaf 16.00 uur. > Schrijf u in via het Webex registratieformulier.

 

Evaluatie Rathenau Instituut

In 2017 opende Regieorgaan SIA de regeling SPRONG Vitaliteit en Gezondheid. Het Rathenau Instituut evalueerde SPRONG en publiceerde de resultaten in juni 2019. Lees de evaluatie op de website van het Rathenau Instituut.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over het nieuwe SPRONG-programma? Neem dan contact op met Martje van Ankeren, programmamanager, via martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl of Marcel Kleijn, strategisch adviseur, via marcel.kleijn@regieorgaan-sia.nl.