Impuls 2020


Impuls 2020 is open voor aanvragen.

 

Wat is het?

De COVID-19-crisis zet de voortgang van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen sterk onder druk. Regieorgaan SIA wil de hogescholen ondersteunen bij het behouden van hun infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek. Daarom introduceren we een eenmalige financiering: Impuls 2020. Met deze impuls beoogt Regieorgaan SIA de hogescholen te ondersteunen bij de doorontwikkeling en professionalisering van het onderzoek, ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek. Zo kunnen hogescholen ook in deze periode hun rol als kennisinstelling in de regio innemen. Tegelijkertijd wordt hiermee geïnvesteerd in de versterking van deze rol in de toekomst.

 

Voor wie is het?

Iedere door de overheid bekostigde hogeschool kan eenmalig de Impuls 2020 aanvragen.

 

Wat kunt u aanvragen?

U kunt eenmalig een bedrag aanvragen. De hoogte van het bedrag dat een hogeschool kan aanvragen, hangt af van de grootte van de hogeschool. De bedragen variëren van € 75.000 tot € 550.000. In de bijlage van de handleiding vindt u terug welk bedrag uw hogeschool kan aanvragen. Regieorgaan SIA stelt in totaal maximaal € 10 miljoen beschikbaar voor Impuls 2020.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Impuls 2020 is nu open voor aanvragen. U kunt tot uiterlijk 15 oktober 2020, 14.00 uur Nederlandse tijd, uw aanvraag indienen.

 

Hoe kunt u de Impuls 2020 gebruiken?

Deze regeling is bedoeld voor het behouden en versterken van de infrastructuur van praktijkgericht onderzoek. Hogescholen kunnen de middelen besteden voor het aantrekken van (ondersteunend) onderzoekspersoneel, voor materiaal ter versterking van de onderzoeksfunctie of activiteiten ten dienste van visie- of netwerkvorming van de onderzoeksfunctie van de hogeschool.

U kunt het geldbedrag ook inzetten voor de onderlinge afstemming tussen hogescholen en de verbinding met diverse regionale en nationale partners (zowel uit de praktijk, onderzoek als overheden) in het kader van de NWA en het missiegedreven innovatie­beleid. Een deel van de middelen moet u als hogeschool besteden aan netwerkvorming, visievorming en eventueel andere activiteiten ten behoeve van een betere strategische positionering van het onderzoek van de hogeschool.

De middelen kunnen niet ingezet worden als cofinanciering voor projectsubsidies van Regieorgaan SIA of voor onderwijsactiviteiten.

 

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

Een volledige aanvraag bestaat uit een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, een inhoudelijk bestedingsplan en een begroting met kostenonderbouwing. Wij beoordelen:
 

  • of het inhoudelijk bestedingsplan past binnen de doelstelling van Impuls 2020 en de beoogde inzet in verhouding staat tot het beoogde doel van de aanvraag;
  • en of u de begrote middelen inzet binnen de gestelde kaders (zie ook hierboven onder ‘Hoe kunt u Impuls 2020 gebruiken’).

Bekijk de handleiding voor meer informatie over het beoordelingsproces.

 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over Impuls 2020? Neem dan contact op met Martje van Ankeren, programmamanager, via martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl.

 

Documenten Impuls 2020

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u via ISAAC. Gebruik voor het indienen altijd de meest actuele documenten voor deze regeling. Deze staan in ISAAC. Meer informatie over indienen via ISAAC vindt u op onze ISAAC-informatiepagina.

 

Handleiding Impuls 2020

Download  (PDF,  497 kB)

Aanvraagformulier Impuls 2020

Download  (PDF,  777 kB)

Trajectvoorstel Impuls 2020

Download  (PDF,  696 kB)

Begrotingsformat Impuls 2020

Download  (PDF,  802 kB)