RAAK-award

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het regieorgaan de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek van hogescholen verhogen. Projectleiders van lopende en afgeronde RAAK-projecten met concrete resultaten, kunnen hun project aanmelden voor de RAAK-award.

Aanmelden

Wil je kans maken op de RAAK-award 2020 dan kun je tot en met 2 juli, 14.00 uur jouw RAAK-onderzoeksproject aanmelden. Dit doe je door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar communicatie@regieorgaan-sia.nl.  

Aanmeldformulier RAAK-award 2020

Download  (DOCX,  60 kB)
Jury en criteria

Een onafhankelijke en deskundige jury nomineert uit de indieningen 6  projecten die kans maken op de prijzen. De jury doet dit aan de hand van deze criteria : 

  • De relevantie van het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk.
  • De doorwerking van het onderzoek richting onderwijs en praktijk of onderzoek.
  • Hoe innovatief is het onderzoek?
De prijzen

1e prijs: de RAAK-award en € 10.000,- 

2e prijs: € 5.000,-                                                                                             

3e prijs: € 2.500,-                                                                             

Publieksprijs: € 2.500,-

 

Publieksprijs

Naast de juryprijzen wordt ook elk jaar de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres (november 2020) kunnen stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vinden. De maanden voorafgaand aan het congres kan ook online gestemd worden. Studentreporters volgen de projecten en doen daar verslag van. 

 

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over de RAAK-award of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met:


Sanne Geelhoed, junior programmamanager
E-mail: sanne.geelhoed@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 – 831 462 96

 

 

Winnaar 2019

Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt.

Lees meer over de winnaars van de RAAK-award 2019.

 

Jury 2019

In 2019 bestond de jury uit:

  • Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam (juryvoorzitter)
  • Ingeborg van der Ven, bestuurskundige, ondernemer en journalist
  • Jalbert Kuijper, ondernemer 

RAAK-award juryrapport 2019

Download  (PDF,  598 kB)