RAAK-award

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het regieorgaan de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek van hogescholen verhogen. Projectleiders van lopende en afgeronde RAAK-projecten met concrete resultaten, kunnen hun project aanmelden voor de RAAK-award.

De prijzen

1e prijs: de RAAK-award en € 10.000,- 

2e prijs: € 5.000,-                                                                                             

3e prijs: € 2.500,-                                                                             

Publieksprijs: € 2.500,-
 

Jury en criteria

Een onafhankelijke en deskundige jury (hieronder stellen we de juryleden kort aan je voor) nomineert uit de indieningen 6  projecten die kans maken op de prijzen. De jury doet dit aan de hand van deze criteria : 

  • De relevantie van het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk.
  • De doorwerking van het onderzoek richting onderwijs en praktijk of onderzoek.
  • Hoe innovatief is het onderzoek?

Met de 6 genomineerde projectleiders houdt de jury in september een Skype-gesprek. Daarna worden de prijswinaars bepaald. De jury maakt de winnaars bekend op het SIA-congres op 14 november 2019. 

 

Publieksprijs

Naast de juryprijzen kent de RAAK-award ook een publieksprijs. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete project.  

> direct stemmen voor de publieksprijs

RAAK-reporters vertellen via social media en onze RAAK-award Facebookpagina meer over de genomineerde projecten. Ook tijdens het SIA-congres kan er gestemd worden.  
 

Jury 2019

Reint Jan Renes (voorzitter) 

Juryvoorzitter van de RAAK-award 2018 is dr. Reint Jan Renes. Reint Jan is lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Met zijn lectoraat doet hij, vanuit concrete vraagstukken uit de praktijk, onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. HIervoor was hij lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein aan de Hogeschool Utrecht en universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Strategische Communicatie van de Wageningen Universiteit. Reint Jan promoveerde in de sociale psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In september 2015 werd Reint Jan door de Tweede Kamer aangesteld als lid van de Landelijke Referendumcommissie. Hij heeft tevens als projectleider in diverse toegepaste projecten concreet werk gemaakt van het toepassingsgericht ontwikkelen en inzetten van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Daarnaast heeft hij ervaring als wetenschappelijk adviseur in diverse commissies. Voor Regieorgaan SIA is Reint Jan lid van de commissie die adviseert over doorwerking, een rol die mooi aansluit op het juryvoorzitterschap van de RAAK-award.

 

Ingeborg van der Ven

Bestuurskundige, ondernemer en journalist Ingeborg van der Ven (30) rond op dit moment haar boek af. “Hoe komt het dat we bij decaan, lector of collegevoorzitter nog steeds aan een man denken? En als dit stereotype zo sterk is welke rol spelen vrouwen dan in het hoger onderwijs en in de wetenschap? Met deze vraag ben ik op pad gegaan.”

Hierin portretteert zij tien vrouwen die op topniveau in het hoger onderwijs in Nederland werkzaam zijn. “Door mijn ervaring als onderwijsjournalist raken de gesprekken de dagelijkse gang van zaken en actuele thema’s. Daarmee werpen deze vrouwen in het boek ook een blik op de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland.”

In 2017 studeerde Ingeborg af aan de Universiteit Leiden met een onderzoek naar de relatie tussen leiderschap van promotoren en depressie bij promovendi. Hiervoor was zij werkzaam als projectcoördinator voor het Nationaal Ouderenfonds en als beleidsmedewerker binnen het sociale domein.

 

 

Jalbert Kuijper

Jalbert is een geboren ondernemer, als co-founder van meerdere bedrijven zoals Inpact (later verkocht aan LostBoys), Xeed en Wecanbeheroes en OpenHealth is hij momenteel partner bij SchaalPlus, een bedrijf dat de brug bouwt tussen jonge digitale talenten en organisaties die de digitalisering van binnenuit willen vormgeven en digitaal talent aan zich willen verbinden. Daarnaast is Jalbert ambassadeur voor de Take-off hbo regeling van Regieorgaan SIA. De regeling biedt onderzoekers en onderzoekende studenten de kans kennis uit onderzoek om te zetten in ondernemerschap. 

 

 

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over de RAAK-award of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met:

Inez Meurs, programmamanager                                                                       
E-mail: Inez.Meurs@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 – 51 31 91 14

 

 

Winnaar RAAK-award 2018: Fit to Perform

Het RAAK-onderzoeksproject Fit to Perform van Codarts Rotterdam heeft de RAAK-award 2018 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op de gezondheid van podiumkunstenaars. Op het SIA-congres kreeg lector Janine Stubbe de prijs uitgereikt uithanden van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project AROSSTA, een onderzoek naar inzet van artificiele riffen in Saba en St. Eustatius. De derde prijs ging naar Sociale Robots in de Zorg van Zuyd Hogeschool. Dit project won ook de Publieksprijs. 

 

Lees meer over de winnende projecten en het oordeel van de jury. 

Juryrapport RAAK-award 2018

Download  (PDF,  330 kB)