RAAK-award

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het regieorgaan de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek van hogescholen verhogen. Projectleiders van lopende en afgeronde RAAK-projecten met concrete resultaten, kunnen hun project aanmelden voor de RAAK-award.

Winnaar 2019

Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt.

Lees meer over de winnaars van de RAAK-award 2019.

 

De prijzen

1e prijs: de RAAK-award en € 10.000,- 

2e prijs: € 5.000,-                                                                                             

3e prijs: € 2.500,-                                                                             

Publieksprijs: € 2.500,-
 

Jury en criteria

Een onafhankelijke en deskundige jury (hieronder stellen we de juryleden kort aan je voor) nomineerde uit de indieningen 6  projecten die kans maken op de prijzen. De jury doet dit aan de hand van deze criteria : 

  • De relevantie van het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk.
  • De doorwerking van het onderzoek richting onderwijs en praktijk of onderzoek.
  • Hoe innovatief is het onderzoek?

 

 

Publieksprijs

 

Naast de juryprijzen wordt ook elk jaar de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres konden stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vonden. De maanden voorafgaand aan het congres kon ook online gestemd worden. Studentreporters volgden de projecten en deden daar verslag van. De laatste stemmen werden gegeven door de deelnemers van het congres. Na een aantal spannende maanden is de winnaar eindelijk bekend: De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool. De prijs werd op muzikale wijze bekendgemaakt door hbo-studenten  en alumni. 

 

Jury 2019

Reint Jan Renes (voorzitter) 

Juryvoorzitter van de RAAK-award 2018 is dr. Reint Jan Renes. Reint Jan is lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Met zijn lectoraat doet hij, vanuit concrete vraagstukken uit de praktijk, onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. HIervoor was hij lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein aan de Hogeschool Utrecht en universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Strategische Communicatie van de Wageningen Universiteit. Reint Jan promoveerde in de sociale psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In september 2015 werd Reint Jan door de Tweede Kamer aangesteld als lid van de Landelijke Referendumcommissie. Hij heeft tevens als projectleider in diverse toegepaste projecten concreet werk gemaakt van het toepassingsgericht ontwikkelen en inzetten van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Daarnaast heeft hij ervaring als wetenschappelijk adviseur in diverse commissies. Voor Regieorgaan SIA is Reint Jan lid van de commissie die adviseert over doorwerking, een rol die mooi aansluit op het juryvoorzitterschap van de RAAK-award.

 

Ingeborg van der Ven

Bestuurskundige, ondernemer en journalist Ingeborg van der Ven (30) rond op dit moment haar boek af. “Hoe komt het dat we bij decaan, lector of collegevoorzitter nog steeds aan een man denken? En als dit stereotype zo sterk is welke rol spelen vrouwen dan in het hoger onderwijs en in de wetenschap? Met deze vraag ben ik op pad gegaan.”

Hierin portretteert zij tien vrouwen die op topniveau in het hoger onderwijs in Nederland werkzaam zijn. “Door mijn ervaring als onderwijsjournalist raken de gesprekken de dagelijkse gang van zaken en actuele thema’s. Daarmee werpen deze vrouwen in het boek ook een blik op de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland.”

In 2017 studeerde Ingeborg af aan de Universiteit Leiden met een onderzoek naar de relatie tussen leiderschap van promotoren en depressie bij promovendi. Hiervoor was zij werkzaam als projectcoördinator voor het Nationaal Ouderenfonds en als beleidsmedewerker binnen het sociale domein.

 

 

Jalbert Kuijper

Jalbert is een geboren ondernemer, als co-founder van meerdere bedrijven zoals Inpact (later verkocht aan LostBoys), Xeed en Wecanbeheroes en OpenHealth is hij momenteel partner bij SchaalPlus, een bedrijf dat de brug bouwt tussen jonge digitale talenten en organisaties die de digitalisering van binnenuit willen vormgeven en digitaal talent aan zich willen verbinden. Daarnaast is Jalbert ambassadeur voor de Take-off hbo regeling van Regieorgaan SIA. De regeling biedt onderzoekers en onderzoekende studenten de kans kennis uit onderzoek om te zetten in ondernemerschap. 

 

 

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over de RAAK-award of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met:

Inez Meurs, programmamanager                                                                       
E-mail: Inez.Meurs@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 – 51 31 91 14

 

 

RAAK-award juryrapport 2019

Download  (PDF,  598 kB)
Winnaar RAAK-award 2018: Fit to Perform

Het RAAK-onderzoeksproject Fit to Perform van Codarts Rotterdam heeft de RAAK-award 2018 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op de gezondheid van podiumkunstenaars. Op het SIA-congres kreeg lector Janine Stubbe de prijs uitgereikt uithanden van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project AROSSTA, een onderzoek naar inzet van artificiele riffen in Saba en St. Eustatius. De derde prijs ging naar Sociale Robots in de Zorg van Zuyd Hogeschool. Dit project won ook de Publieksprijs. 

 

Lees meer over de winnende projecten en het oordeel van de jury. 

Juryrapport RAAK-award 2018

Download  (PDF,  330 kB)