NWA en hogescholen

Bijna 12.000 vragen van de Nederlandse bevolking aan de wetenschap vormen het vertrekpunt voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen zoals TNO en het KNMI werken binnen de NWA samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan 25 verschillende onderzoeksthema's.

Onderzoeksprogramma van start

In mei 2018 gaf minister van Engelshoven het officiële startsein voor de Nationale Wetenschapsagenda. De NWA richt zich op 25 onderzoeksroutes, omschreven in het portfolio voor onderzoek en innovatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt, via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) structureel middelen beschikbaar voor de NWA, oplopend tot € 130 miljoen vanaf 2020.
 

Deelname hogescholen

Het NWA-onderzoeksprogramma biedt hogescholen de mogelijkheid om samen met verschillende partners, zoals universiteiten en TO2-instellingen, onderzoeksaanvragen in te dienen. De NWA richt zich sterk op samenwerking binnen de gehele kennisketen. Hogescholen vervullen daarin een belangrijke rol.

De agenda is gebaseerd op vragen uit de maatschappij, nu al het startpunt voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Bovendien hebben hogescholen veel ervaring met de doorwerking van de wetenschap in de maatschappij. Ook de regionale inbedding van de hogescholen maakt dat zij een relevante partner zijn in NWA-consortia. Hogescholen kunnen zelf een onderzoeksconsortium vormen, maar kunnen ook aanhaken bij een consortium van een andere partij.
 

Onderzoeksfinanciering aanvragen

In de komende jaren volgen er verschillende programma’s binnen het onderzoeksprogramma van de NWA. Inmiddels participeren 10 hogescholen in 7 onderzoeksconsortia en doen hogescholen ook een beroep op andere regelingen. Meer informatie over de verschillende programma’s en de financiering vindt je op de website van NWO.
 

SIA stimuleert deelname hogescholen

De NWA is opgezet door de kenniscoalitie waarin de Vereniging Hogescholen is vertegenwoordigd. De hogescholen hebben actief meegewerkt aan het tot stand komen van de NWA via de kenniscoalitie. Regieorgaan SIA was betrokken bij de ontwikkeling van diverse routes en helpt hogescholen ook actief te zijn bij de uitvoering van de agenda zoals bij circulaire economie en gezondheid. Daarnaast organiseren we de komende periode verschillende activiteiten om de mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek binnen de NWA uit te lichten.
 

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Patrick Cramers
E-mail: patrick.cramers@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 – 54 28 09 19

Algemene informatie over de NWA vindt u op nwo.nl/nwa en op wetenschapsagenda.nl. Hier staat onder andere een pagina met veelgestelde vragen.