Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24-07-2018 en geüpdatet op 05-08-2019.

Toegankelijkheidsverklaring

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. De techniek achter de huidige website biedt weinig mogelijkheden om de website toegankelijker te maken. Regieorgaan SIA werkt daarom aan een nieuwe website.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.regieorgaan-sia.nl (hoofdwebsite)
Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen, binnen de mogelijkheden die wij nu hebben, te bevorderen:

  • Handmatig toetsen: Wij controleren onze website regelmatig op digitale toegankelijkheid.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.