Bestuur

Michaël van Straalen heeft 1 maart afscheid genomen als voorzitter van Regieorgaan SIA. Huib de Jong neemt de komende tijd zijn taken waar. 

 

Het bestuur van het Regieorgaan SIA bestaat uit de volgende leden:

 

Prof. mr. H.M. (Huib) de Jong (waarnemend voorzitter)

Prof. dr. H.F.L. (Henk) Garretsen

Dr. K. (Kitty) Kwakman

Ir. P.M. (Paul) van Rooij

Ir. P.C. (Piet) van Staalduinen

Prof. dr. ir. M. (Maarten) Steinbuch

C. (Claudia) Reiner
 

Secretaris:

Drs. R.H. (Richard) Slotman

 

De leden zijn voorgedragen door de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW/MKB-Nederland/LTO-Nederland, NWO, TNO en de Kamer van Koophandel. Bestuursleden nemen zitting op persoonlijke titel.