Beoordelingscommissies

Het bestuur van Regieorgaan SIA stelt formeel beoordelingscommissies in om financieringsaanvragen te beoordelen en een advies voor het bestuur op te stellen. De leden van de commissies beoordelen aanvragen op basis van procedures en criteria die door het bestuur zijn vastgesteld en die beschreven staan in de handleiding van de desbetreffende financiering.

Hoe ziet een beoordelingscommissie eruit?

Het aantal leden per commissie is afhankelijk van de grootte en aard van het financieringsinstrument, waarbij een minimum van 5 commissieleden (inclusief voorzitter) wordt aangehouden. Bij de samenstelling van beoordelingscommissies streeft Regieorgaan SIA naar een brede spreiding wat betreft de achtergrond van de leden. Zowel kennis en ervaring met onderzoek als kennis en ervaring met de praktijk zijn van belang.

De Code Persoonlijke Belangen van NWO geldt voor alle personen die bij de beoordeling en/of besluitvorming binnen een financieringsronde betrokken zijn.