Over Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). NWO is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheid gedreven onderzoek en onderzoek rond de topsectoren en de maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer over:
 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuw van Regieorgaan SIA en abonneer u op nieuwsbrief.
 

Achtergrond Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA werd in 2013 opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), NWO en de partners in de sinds 2003 bestaande Stichting Innovatie Alliantie (SIA): VNO-NCW, MKB-Nederland, Syntens, TNO, Novay. De geoormerkte middelen van Regieorgaan SIA zijn bedoeld voor praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen en maken vanaf 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting.
 

Opdracht Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert. Via onze website POdium voor praktijkgericht onderzoek kunt u kennis maken met het praktijkgerichte onderzoek opgezet en uitgevoerd door hogescholen.
 

Overige activiteiten

Daarnaast zet het regieorgaan zich in om samen met partners programma’s te ontwikkelen die inspelen op maatschappelijke en economische uitdagingen. Dit doet Regieorgaan SIA veelal in samenwerking met andere onderdelen binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Maak nader kennis met SIA via onze corporate brochure.

Corporate brochure SIA

Download  (PDF,  1.543 kB)
Evaluatie Regieorgaan SIA 2017

In opdracht van NWO evalueerde een externe, onafhankelijke commissie de ingezette koers van Regieorgaan SIA. Deze evaluatie is bedoeld als eerste toetsing van de koers die het regieorgaan heeft ingezet. De volgende evaluaties staan gepland voor 2020 en 2022.

Rapport evaluatie Regieorgaan SIA 2017

Download  (PDF,  1.927 kB)