24 oktober 2016

Workshopprogramma SIA-congres

30 november is het jaarlijkse SIA-congres met als thema Durf te verbinden! Naast een programma met interessante sprekers, is er een keur aan workshops. U hoeft zich van te voren niet in te schrijven voor de workshops en kunt dus tot het laatste moment bepalen welke onderwerpen u het meest aanspreken. Hieronder vindt u een overzicht van de workshops.

De presentatie van de workshops staan op het SIA slideshare account. Meer informatie over het SIA-congres vindt u hier.  

 

Overzicht workshops

 

Krachtige Leeromgevingen; Rotterdam en Amsterdam

Sandra Storm (Vereniging Hogescholen), Martje van Ankeren (Regieorgaan SIA) Studenten hebben een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig om goed te kunnen leren; hoger onderwijs dat nauw verweven is met onderzoek en de beroepspraktijk.

De stad is zo’n krachtige leeromgeving. Hogescholen faciliteren in toenemende mate plekken waar onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar kunnen treffen, bijvoorbeeld in de zogenaamde fieldlabs of citylabs. Hoe bewaak je dat het onderzoek waardevol is voor de stad? En hoe zorg je dat studenten leren wat relevant is voor hun toekomstige beroepspraktijk?

Deze interactieve workshop, met input van het fieldlab van de Hogeschool van Amsterdam en het  expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam, is interessant voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in de verbinding onderwijs, stad en praktijkgericht onderzoek.

 

Smart Industry Fieldlabs

Frank Karels (Regieorgaan SIA), Smart Industry Programmabureau, Fieldlab Sociale Innovatie
Met Smart Industry wordt de huidige omslag in de industrie bedoeld die door ICT en connectiviteit wordt mogelijk gemaakt, inclusief de omslag voor mens en maatschappij. Het doel van de Smart Industry fieldlabs is om bedrijven en instellingen echt aan de gang te krijgen met Smart Industry.

In deze workshop wordt het net gestarte fieldlab Sociale Innovatie op het schot gehesen en is er aandacht voor het Smart Industry lectorenplatform.

 

Festivals als livinglab voor onderzoek en innovatie
Anna van Nunen (Innofest), Peter Joore (NHL Hogeschool), Rolf Bossert (Regieorgaan SIA)
Een festival is eigenlijk een tijdelijke stad. Hoe kan zo’n tijdelijke stad bijdragen aan nieuwe kennis en innovatie? Het festival is immers de plek voor belevenis en inspiratie. Als deelnemer ervaren we op het festival nieuwe vormen van kunst, muziek en theater. Nieuw bij de programmering van festivals is het betrekken van deelnemers en bezoeker bij nieuwe onderzoekslijnen en innovatiemogelijkheden.

Tijdens deze workshop gaan we in op deze festivalcontext als leervorm en reflecteren we op praktijkvoorbeelden. De interactieve workshop wordt ingeleid voor Anna van Nunen, Innofest, en Peter Joore, lector NHL Hogeschool.

 

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken: best practices in kwaliteitsontwikkeling praktijkgericht onderzoek
Cecile Nijsten (HAN, adviescommissie praktijkgericht onderzoek GGM), Lenneke Marten (HAN), Nique van Overbeek (HAN), Ligaya Butalid (Regieorgaan SIA)
Bij praktijkgericht onderzoek in het domein gezondheid, gedrag en maatschappij is bewustzijn van ethische normen en wettelijke verplichtingen van belang.

Om onderzoekers, docenten en studenten hierbij te ondersteunen kan een adviescommissie voorlichting geven en begeleiden bij de implementatie van verantwoord onderzoek doen. Zij kan tevens een adviserende rol vervullen bij vraagstukken rondom privacy, dataopslag en datamanagement.

Hoe wordt binnen hogescholen vormgegeven aan verantwoorde onderzoekspraktijken en welke werkwijzen zijn hiervoor ontwikkeld?

 

Lectoren in the lead in netwerken
Cees Vervoorn (HvA), Erik Poldervaart (Regieorgaan SIA) Erik Greven (Regieorgaan SIA)
Lectoren weten als geen ander wat praktijkgericht onderzoek is en hoe dit individuele bedrijven en organisaties helpt om te innoveren. Maar zijn lectoren ook bewust bezig een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke problematiek?

Hoe werk je aan inhoudelijke en toekomstgerichte nationale netwerk- en agendavorming? Hoe zet je zoiets op en waar loop je tegenaan? Door middel van stellingen wisselen we ideeën en ervaringen met elkaar uit met als doel van elkaar te leren, de individuele netwerkcompetentie te vergroten en adviezen mee krijgen om het eigen (lectoren)netwerk te vergroten en door te ontwikkelen.

 

De kunstenaar als onderzoeker
Nirav Christophe (HKU), Peter van Sonderen (Artez) ,  Janneke Wesseling (Universiteit Leiden), Patrick Cramers (Regieorgaan SIA)
In KUONEXT staat dat het kunstonderwijs in 2020 (inter)nationaal een erkende plaats is voor research & development.  Ook in ‘Onderzoek met Impact’ van de Vereniging Hogescholen en in de Nationale Wetenschapsagenda wordt die ambitie uitgesproken met een aparte route: kunst en innovatie in de 21e eeuw. Daarmee wordt onderschreven dat kunst en ontwerp intrinsieke menselijke uitingen zijn die innovatie bevorderen in cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap. 

In de workshop ‘De kunstenaar als onderzoeker’ worden de plannen gepresenteerd voor een platform ‘Onderzoek KUO’ (i.o.) om aan deze ambitie invulling te geven. Er wordt een doorkijk gegeven van een onderzoek in de kunsten met een maatschappelijke impact. Tenslotte gaan de deelnemers aan de slag en ervaren wat ‘artistiek onderzoek’ is.

 

Open Access: één stap verder
Tanja Gaustad (Regieorgaan SIA)
Open Access (OA) staat hoog op de agenda zowel in Nederland als in Europa. Maar hoe zit dat eigenlijk in het hoger beroepsonderwijs?

In deze workshop gaan we graag de dialoog aan met alle betrokkenen bij OA binnen en buiten hogescholen. We staan stil bij wat de eis van OA-publiceren voor het hbo betekent en we willen brainstormen over hoe Regieorgaan SIA dit kan faciliteren en hoe onderzoekers en lectoren hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Het doel van de workshops is een aanzet doen tot concrete vervolgstappen voor Regieorgaan SIA en de andere deelnemers, waardoor we weer één stap verder zetten richting een OA cultuur in het hbo.

 

Lectoren Platform 21st century skills: leren omgaan met complexe uitdagingen
Marinka Copier (HKU), Bart van Rosmalen (HKU), Peter van den Heuvel (Inholland), Jeroen Onstenk (Inholland), Xander Lub (Saxion), Jelle Dijkstra (NHL Hogeschool) en Lex Sanou (Regieorgaan SIA)

Complexe uitdagingen vragen om nieuwe aanpakken. Van professionals wordt verwacht dat zij inter-, intra- en multidisciplinair samenwerken. Dat stelt hoge eisen aan hun skills, waaronder 21ste eeuwse vaardigheden.

In deze workshop gaan we de confrontatie aan met zo'n complexe uitdaging. Hoe gaan mensen te werk tijdens zo'n confrontatie en wat leert het ons over 21ste eeuwse vaardigheden?

Deze workshop is een voorproefje van de werkplaats die het lectorenplatform 21st Century Skills i.o. inricht om het onderzoek naar dit thema te focussen en te verdiepen.

 

Maatschappelijke taak en bijbehorende rechtspositie van lectoren
Petra Oden (Hanzeschool Groningen), Jilles Veenstra (FvOv), Robert Jan de Boer (VvL), Daan Andriessen (HU).
In deze workshop gaat het over de maatschappelijke taak van lectoren en of die voldoende gedekt wordt door hun rechtspositie. Zijn lectoren alleen als boegbeeld en fondsenwervers bedoeld of gaat het werkelijk om de kennis die zij kunnen inbrengen en die een verrijking is voor het onderwijs, het werkveld en voor de professionalisering van de docenten?

Voorbeelden van te bespreken punten zijn het aanbieden van opeenvolgende tijdelijke contracten, het benoemen van associate lectoren en salariëring onder de CAO schaal.

 

Gezondheid: van innovatie naar implementatie
Helma Kaptein (Generade), Anita Cremers (HU), Karin Heijblom (KNGF), Karin Alfenaar (Regieorgaan SIA)
Jaarlijks ontwikkelen onderzoekers en studenten aan hogescholen tientallen tot de verbeelding sprekende innovaties voor een betere gezondheid. Aan nieuwsgierigheid en creativiteit geen gebrek. Maar het blijkt vaak lastig om die innovaties van de kraamkamer in de hogeschool naar een zelfstandig bestaan in de buitenwereld van de beroepspraktijk of maatschappij te helpen.

Wat kunnen onderzoekers daar zelf voor doen? En welke rol kan een Centre of Expertise of een beroepsorganisatie spelen? Hierover spreken Anita Cremers, lector co-design aan Hogeschool Utrecht; Helma Kaptein, directeur van Centre of Expertise Generade in Leiden; en Karin Heijblom, senior beleidsmedewerker 'Kwaliteit van de vakuitoefening' bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.


Samen bouwen aan succesvol praktijkgericht onderzoek: leren en professionaliseren
Frans Pol (Saxion), Robin Effing (Saxion), Ligaya Butalid (Regieorgaan SIA)
Om vaardigheden in het proces rondom praktijkgericht onderzoek verder te ontwikkelen hebben vijf hogescholen een leergang ontwikkeld voor én door senior-onderzoekers. Binnen de leergang is veel ruimte voor het inbrengen van een eigen casus en krijgen verschillende aspecten van onderzoek en projectmanagement de aandacht.

In de workshop gaan we graag met andere hogescholen in gesprek die zich aan deze leergang willen verbinden, om zo samen te bouwen aan een netwerk gericht op de professionalisering van praktijkgericht onderzoek in Nederland. 

 

Ondernemerschap
Jelle Kok (Jong Ondernemen), Guy Bauwen (Hogeschool Rotterdam)
Deze workshop gaat in op de volgende vragen:
- Hoe verbind je onderzoek, praktijk, kennisinstellingen en ondernemerschap met elkaar?
- Wat is ondernemerschap eigenlijk en wat komt daar allemaal bij kijken?
- Waarom is ondernemen vanuit een hogeschool belangrijk en nuttig?

 

Storytelling en wetenschapscommunicatie
Reint Jan Renes (HU), Tessa Hagen (Campagnebureau BKB), Rolf Bossert (Regieorgaan SIA)
Hoe ontwikkel je overtuigende en inspirerende verhalen die helpen je doel te bereiken? Storytelling kan bijdragen aan de goede communicatie van praktijkgericht onderzoek en wetenschap.

Tijdens deze interactieve workshop gaan we in op storytelling vanuit het voeren van campagnes en reflecteren we op deze communicatievorm met praktijkvoorbeelden van de Hogeschool Utrecht.

 

Naturalis: Kenniswerkplaats voor Academisch en Praktijkgericht Biodiversiteitsonderzoek
Johan Mols (Naturalis), Maaike Romijn (Naturalis), Marcel Kleijn (Regieorgaan SIA)
Naturalis Biodiversity Center is dé nationale infrastructuur voor biodiversiteitsonderzoek en wil biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren voor het welzijn van de mens en voortbestaan van de aardse natuur. Naturalis wil meer inzetten op concrete maatschappelijke of economische vraagstukken. Daarom is de ambitie uitgesproken meer met hogescholen te gaan samenwerken in praktijkgericht onderzoek.

In deze workshop gaat over de achtergrond en doelen van de samenwerking tussen Naturalis en Regieorgaan SIA, inventariseren we met elkaar welke kansen dit biedt voor hogescholen en Naturalis, en brengen we in kaart welke bijdrage Regieorgaan SIA hieraan kan leveren. Tot slot zal de officiële kick-off voor een verkenning rond het thema Biodiversiteit plaatsvinden.

 

Nog niet ingeschreven voor het congres? Dat kan hier.

 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht