14 januari 2020

Vooraankondiging en matchmaking NWA-call ‘Vernieuwing van Toezicht’

NWO lanceert een nieuw onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht, op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en markttoezichthouders en in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Op 24 maart vindt een matchmakingsbijeenkomst plaats voor onderzoekers, toezichthouders en maatschappelijke partijen.

Het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht richt zich op fundamentele domeinoverstijgende vragen over de toekomst van toezicht: de vragen die inherent zijn aan het vak van toezichthouden in een veranderende maatschappij. In de call for proposals die begin februari gepubliceerd zal worden staan onderzoeksthema’s centraal die gebaseerd zijn op de in 2018 gepresenteerde Wetenschapsagenda toezicht. De thema’s worden geclusterd in:

 • Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
 • Kwaliteit en professionaliteit van toezicht
 • Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht

Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot uit prikkelende onderzoeksvoorstellen te komen op een of meerdere van deze themaclusters. In het programma is ruim vier miljoen euro beschikbaar voor drie interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia en een overkoepelend project.

 

 

Matchmakingsbijeenkomst 24 maart

Zowel onderzoekers als toezichthouders worden van harte aangemoedigd om zich te verenigen in consortia en een voorstel in te dienen. Een belangrijk moment in het vormen van consortia is een matchmaking-bijeenkomst op 24 maart, tijdens het Toezichtsfestival. Tijdens die bijeenkomst is er ruimte voor onderzoekers en toezichtprofessionals om elkaar te leren kennen, en de mogelijkheden voor de vorming van consortia gezamenlijk te verkennen.

 

Alle informatie over de call en de bijeenkomst is te vinden op de NWO-website.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht