14 januari 2020

Vooraankondiging en matchmaking NWA-call ‘Vernieuwing van Toezicht’

NWO lanceert een nieuw onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht, op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en markttoezichthouders en in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Op 24 maart vindt een matchmakingsbijeenkomst plaats voor onderzoekers, toezichthouders en maatschappelijke partijen.

Het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht richt zich op fundamentele domeinoverstijgende vragen over de toekomst van toezicht: de vragen die inherent zijn aan het vak van toezichthouden in een veranderende maatschappij. In de call for proposals die begin februari gepubliceerd zal worden staan onderzoeksthema’s centraal die gebaseerd zijn op de in 2018 gepresenteerde Wetenschapsagenda toezicht. De thema’s worden geclusterd in:

 • Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
 • Kwaliteit en professionaliteit van toezicht
 • Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht

Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot uit prikkelende onderzoeksvoorstellen te komen op een of meerdere van deze themaclusters. In het programma is ruim vier miljoen euro beschikbaar voor drie interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia en een overkoepelend project.

 

 

Matchmakingsbijeenkomst 24 maart

Zowel onderzoekers als toezichthouders worden van harte aangemoedigd om zich te verenigen in consortia en een voorstel in te dienen. Een belangrijk moment in het vormen van consortia is een matchmaking-bijeenkomst op 24 maart, tijdens het Toezichtsfestival. Tijdens die bijeenkomst is er ruimte voor onderzoekers en toezichtprofessionals om elkaar te leren kennen, en de mogelijkheden voor de vorming van consortia gezamenlijk te verkennen.

 

Alle informatie over de call en de bijeenkomst is te vinden op de NWO-website.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 feb

  Sluitingsdatum L.INT 2019

  De call for proposals L.INT, Lectorposities bij instituten 2019, sluit op 4 februari 2020. De interviews met aanvragers staan gepland op 27 maart 2020, van 12.00 uur tot 17.00 uur.

  Lees verder
 • 10 feb

  Take-off hbo stakeholdersbijeenkomst

  Op 10 februari organiseert Regieorgaan SIA samen met de HAS een stakeholdersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen een aantal hogescholen, waaronder de HAS Hogeschool, hun aanpak als het gaat om het scouten en begeleiden van succesvolle Take-off hbo aanvragen.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluitingsdatum NWA-call ideeëngenerator

  De NWA-call ideeëngenerator sluit op 27 februari 2020. Met het laagdrempelige financieringsinstrument Ideeëngenerator wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator prille onderzoeksideeën verder ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 feb

  Sluitingsdatum L.INT 2019

  De call for proposals L.INT, Lectorposities bij instituten 2019, sluit op 4 februari 2020. De interviews met aanvragers staan gepland op 27 maart 2020, van 12.00 uur tot 17.00 uur.

  Lees verder
 • 10 feb

  Take-off hbo stakeholdersbijeenkomst

  Op 10 februari organiseert Regieorgaan SIA samen met de HAS een stakeholdersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen een aantal hogescholen, waaronder de HAS Hogeschool, hun aanpak als het gaat om het scouten en begeleiden van succesvolle Take-off hbo aanvragen.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluitingsdatum NWA-call ideeëngenerator

  De NWA-call ideeëngenerator sluit op 27 februari 2020. Met het laagdrempelige financieringsinstrument Ideeëngenerator wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator prille onderzoeksideeën verder ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

  Lees verder
Kalenderoverzicht