8 juli 2019

Vijf hogescholen gehonoreerd in NWA-Ideeëngenerator

Hoe kunnen bewoners betrokken worden bij de vormgeving van de groene openbare ruimte? En hoe kan het klaslokaal met nieuwe technologie worden ingericht, zodat het voor kinderen met autisme een prettige leeromgeving wordt? Het zijn twee van de vijf onderzoeken die het komende jaar aan hogescholen worden uitgevoerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda: Ideeëngenerator.

Onderzoekers van Fontys Hogeschool gaan bekijken welke risico- en protectieve familiefactoren invloed hebben op delinquent gedrag van Antilliaanse jongeren. Aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen wordt onderzocht hoe mensen na een beroerte (CVA) optimaal begeleid kunnen worden in het dagelijks leven.

 

Ideeëngenerator

 

Prille en vernieuwende onderzoeksideeën zijn vaak risicovol; er is een kans dat het project niet de verwachte uitkomsten oplevert. Dit type onderzoek is vaak lastig om gefinancierd te krijgen op de reguliere manier, omdat het risico te groot wordt geschat. De ideeëngenerator biedt deze een onderzoeksideeën een kans. De projectvoorstellen werden beoordeeld op: maatschappelijke vraag en impact; risico en creativiteit van het idee; en projectopzet.

Het onderzoek geeft wellicht direct resultaat, maar kan ook leiden tot een uitgebreider onderzoeksvoorstel of de conclusie dat het idee geen kans van slagen heeft.

 

De lijst met toegekende onderzoeken:

 

 • A gamified application for citizens' participation in urban green space design

E.D. Ekkel (Aeres Groep)

Een aantrekkelijke groene ruimte draagt bij aan gezonde mensen. Het project ontwikkelt een applicatie waarmee bewoners toegang krijgen tot een game om de groene ruimte om hen heen vorm te geven. Ze kunnen zo actief zelf meedenken over een groene en gezonde buurt.

 

 • Family matters in the prediction of juvenile delinquency: Sustainable solutions for the Kingdom of the Netherlands

M. Meijeren (Fontys Hogeschool)

De onderzoekers zetten vraagtekens bij de bruikbaarheid van dominante westerse modellen voor risicotaxatie en preventie van criminaliteit in niet-westerse culturen. Het project onderzoekt welke risico- en protectieve familiefactoren invloed hebben op delinquent gedrag van Antilliaanse jongeren op Curaçao en in Nederland, en wat de mogelijke invloed hiervan is op criminele carrières in de verschillende culturen.

 

 • Reframing PJU, a contribution to current discussions on the decolonisation of museum collections and the development of experimental qualitative research methods

A.G.E. Stultiens (Koninklijke Academie voor de Kunsten)

De foto’s en films die ontdekkingsreiziger Paul Julien maakte op het Afrikaanse continent maken deel uit van de collectie van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. In dit project worden de beelden voorzien van nieuwe informatie en contexten, die worden aangeleverd door mensen die een directe band hebben met wat er op het materiaal te zien is.

 

 • Straight Walking Again: Continuous Sensory Rehabilitation through Real-Time Feedforward

Drs. T.A.M. Theunissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Voor CVA-patiënten is continu trainen essentieel voor het terugwinnen van verloren functionaliteit. Om de uitstekende faciliteiten van de revalidatiekliniek uit te breiden naar het dagelijkse leven, stellen de onderzoekers een oplossing voor middels sensorische feed-forward. Patiënten kunnen die al in de kliniek gebruiken en vervolgens inzetten in de leef- en werkomgeving.

 

 • The new scholastic landscape: Ambient technology to support people with autism

Prof. dr. ir. M. Mohammadi (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

De huidige fysieke ruimte van een school is statisch en daardoor niet geschikt voor passend onderwijs. Integratie van ambient technology maakt het mogelijk om een sensitieve en dynamische omgeving te creëren. In dit project wordt onderzocht hoe een school met ambient technology meerwaarde kan bieden voor kinderen met autisme.

 

Kijk voor de lijst met alle projecten die gehonoreerd zijn op NWO.nl.

 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 feb

  Sluitingsdatum L.INT 2019

  De call for proposals L.INT, Lectorposities bij instituten 2019, sluit op 4 februari 2020. De interviews met aanvragers staan gepland op 27 maart 2020, van 12.00 uur tot 17.00 uur.

  Lees verder
 • 10 feb

  Take-off hbo stakeholdersbijeenkomst

  Op 10 februari organiseert Regieorgaan SIA samen met de HAS een stakeholdersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen een aantal hogescholen, waaronder de HAS Hogeschool, hun aanpak als het gaat om het scouten en begeleiden van succesvolle Take-off hbo aanvragen.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluitingsdatum NWA-call ideeëngenerator

  De NWA-call ideeëngenerator sluit op 27 februari 2020. Met het laagdrempelige financieringsinstrument Ideeëngenerator wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator prille onderzoeksideeën verder ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 feb

  Sluitingsdatum L.INT 2019

  De call for proposals L.INT, Lectorposities bij instituten 2019, sluit op 4 februari 2020. De interviews met aanvragers staan gepland op 27 maart 2020, van 12.00 uur tot 17.00 uur.

  Lees verder
 • 10 feb

  Take-off hbo stakeholdersbijeenkomst

  Op 10 februari organiseert Regieorgaan SIA samen met de HAS een stakeholdersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen een aantal hogescholen, waaronder de HAS Hogeschool, hun aanpak als het gaat om het scouten en begeleiden van succesvolle Take-off hbo aanvragen.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluitingsdatum NWA-call ideeëngenerator

  De NWA-call ideeëngenerator sluit op 27 februari 2020. Met het laagdrempelige financieringsinstrument Ideeëngenerator wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator prille onderzoeksideeën verder ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

  Lees verder
Kalenderoverzicht