16 oktober 2017

Vier onderzoeksgroepen ontvangen achtjarige SPRONG-subsidie

Impuls voor praktijkgericht onderzoek naar Vitaliteit en Gezondheid

Vier onderzoeksgroepen op het gebied van Vitaliteit en Gezondheid ontvangen verspreid over de komende acht jaar twee miljoen euro om hun onderzoeksgroep te versterken.

Deze subsidie ontvangen zij in het kader van SPRONG: een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen. De eerste call binnen het programma richt zich op het thema Vitaliteit en Gezondheid. In totaal ontving Regieorgaan SIA elf aanvragen.

 

Gehonoreerde aanvragen

FAITH – Hanzehogeschool, NHL en Stenden

Ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op frailty (kwetsbaarheid), waarbij door kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal vlak ernstige complicaties kunnen ontstaan, zoals valincidenten, ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden. Vanwege de ernstige zorgafhankelijkheid is het van groot belang frailty te voorkomen. In FAITH (Frailty by Assessment, lntervention and Technology towards Health) bundelen een groot aantal partijen uit Noord-Nederland hun expertise en ervaringen op het gebied van frailty om te komen tot meer inzicht, praktijkgerichte kennis en een doelmatige toepassing daarvan in een gepersonaliseerde aanpak.

 

Beoordelingscommissie: “De commissie waardeert de duidelijke inhoudelijke focus van de onderzoeksgroep. De keuze voor het thema frailty komt duidelijk voort uit de regio en de profilering van de hogescholen.”

 

PEARL – Codarts

PEARL (PErforming artist and Athlete Research Lab) is het nationale onderzoekscentrum dat zich richt op de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars (dansers, musici en circusartiesten) en sporters. Doel van PEARL is om bij podiumkunstenaars en sporters enerzijds gezondheidsklachten te voorkomen en anderzijds de gezondheid te optimaliseren, zodat zij in staat zijn om tot excellente prestaties te komen. PEARL vormt de, tot nog toe ontbrekende, verbindende schakel tussen podiumkunsten, sport, zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

 

Beoordelingscommissie: “De commissie vindt de onderzoeksgroep origineel en innovatief. De gekozen inhoudelijke focus is goed  ingebed in de bestaande relevante infrastructuur. De commissie ziet hiervoor grote kansen gezien de specifieke expertise.”

 

Urban Vitality-Mensen in beweging – Hogeschool van Amsterdam
Hoe kunnen risicogroepen in de grote stad ondersteund worden om in beweging te komen en te blijven? Wat is de bijdrage van gezonde voeding? En hoe kunnen zorgverleners het zelfmanagement van risicogroepen ten aanzien van bewegen en voeding effectief ondersteunen? Daarover ontwikkelt een interfacultaire onderzoeksgroep van zeven lectoren op het gebied van mensen in beweging van de Hogeschool van Amsterdam nieuwe kennis, waarbij technieken en (onderzoek)methoden uit de creatieve industrie kansen bieden voor vernieuwende (vormen van) kennisontwikkeling en kennisvalorisatie.

 

Beoordelingscommissie: “De commissie vindt dat het gekozen kernthema helder en mooi aansluit bij het speerpunt van de hogeschool. De commissie herkent de groeimogelijkheden van dit thema.”

 

Vitale Delta - Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen dat de krachten bundelt van 19 lectoren, op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning. Vitale Delta verstevigt de bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen en andere kennispartners (universiteiten en UMC’s). De doelstelling van Vitale Delta is het effectief bevorderen van vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

 

Beoordelingscommissie: “De commissie vindt de focus in het voorstel goed onderbouwd met een sterke integrale benadering van Vitaliteit. Het consortium is groot en goed doordacht, met een aanzienlijke expertise.”

 

15 februari: Kick-off SPRONG - Vitaliteit en Gezondheid

 

Op donderdag 15 februari presenteren tijdens de kick-off van SPRONG-Vitaliteit en Gezondheid de vier onderzoeksgroepen hun plannen. Ook is er ruimte voor de aanwezigen om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen en is er aandacht voor andere manieren waarop Regieorgaan SIA het versterken van onderzoeksgroepen ondersteunt. 

 

Lees meer over de call Vitaliteit en Gezondheid

 

Doel SPRONG-programma

 

Hogescholen hebben de ambitie om het praktijkgericht onderzoek uit te bouwen zodat zij hun maatschappelijke opdracht kunnen (blijven) waarmaken. Om de potentie van het praktijkgericht onderzoek ten volste te benutten, is een toename van kwalitatief goed geëquipeerd personeel noodzakelijk. Net als de ontwikkeling van meerjarige onderzoekslijnen en een infrastructuur waarbinnen zaken als kwaliteitszorg en research-datamanagement goed zijn georganiseerd. Met het SPRONG-programma geeft Regieorgaan SIA hier een impuls aan, door hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan focus en massa van praktijkgericht onderzoek op relevante maatschappelijke thema’s.

 

Lees meer over SPRONG

 

Nieuws
 • Regieorgaan SIA en NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen nodigen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en nationale onderzoeksinstituten uit om samen met publieke en private partners deel te nemen aan de gezamenlijke call: Living Labs in the Dutch Delta. Call for proposals Living Labs in the Dutch Delta
  Lees verder
 • Tijdens een diner met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Van Engelshoven werd maandag 2 juli de toetreding van de acht steden tot de City Deal Kennis Maken feestelijk bezegeld. Naast de minister waren de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Groningen, Delft en meer dan 55 voorzitters van de Colleges van Bestuur van hogescholen (CvB) en wethouders Onderwijs vanuit alle deelnemende steden aanwezig. Ook Henri Lenferink, burgemeester van Leiden die als voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland aan de wieg stond van de City Deal die vorig jaar gesloten werd, was erbij. Hogeschoolsteden treden toe tot City Deal Kennis Maken
  Lees verder
 • Op 11 juni zijn de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma sport en bewegen gepresenteerd. Regieorgaan SIA was een van de opdrachtgevers hiervan. De resultaten zijn terug te lezen in het digitaal magazine ‘5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk’. De uiteenzetting van facts & figures, filmpjes, interviews en columns geeft een mooi beeld van het programma, de onderzoeken en de resultaten. Zo staat er een interview met Lector Topsport & Onderwijs, Cees Vervoorn, in. Hij spreekt hierin over het belang van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook bespreek SIA-directeur Richard Slotman samen met Erik Lenselink en Joëlle Staps de opbrengsten van het programma. Onderzoeksprogramma sport
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Regieorgaan SIA en NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen nodigen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en nationale onderzoeksinstituten uit om samen met publieke en private partners deel te nemen aan de gezamenlijke call: Living Labs in the Dutch Delta. Call for proposals Living Labs in the Dutch Delta
  Lees verder
 • Tijdens een diner met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Van Engelshoven werd maandag 2 juli de toetreding van de acht steden tot de City Deal Kennis Maken feestelijk bezegeld. Naast de minister waren de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Groningen, Delft en meer dan 55 voorzitters van de Colleges van Bestuur van hogescholen (CvB) en wethouders Onderwijs vanuit alle deelnemende steden aanwezig. Ook Henri Lenferink, burgemeester van Leiden die als voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland aan de wieg stond van de City Deal die vorig jaar gesloten werd, was erbij. Hogeschoolsteden treden toe tot City Deal Kennis Maken
  Lees verder
 • Op 11 juni zijn de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma sport en bewegen gepresenteerd. Regieorgaan SIA was een van de opdrachtgevers hiervan. De resultaten zijn terug te lezen in het digitaal magazine ‘5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk’. De uiteenzetting van facts & figures, filmpjes, interviews en columns geeft een mooi beeld van het programma, de onderzoeken en de resultaten. Zo staat er een interview met Lector Topsport & Onderwijs, Cees Vervoorn, in. Hij spreekt hierin over het belang van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook bespreek SIA-directeur Richard Slotman samen met Erik Lenselink en Joëlle Staps de opbrengsten van het programma. Onderzoeksprogramma sport
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht