20 april 2017

Verkenning praktijkgericht ICT-onderzoek

Regieorgaan SIA gaat een verkenning naar het praktijkgericht ICT-onderzoek in het hbo uitvoeren. De aanleiding voor deze verkenning is de indruk dat het ICT-onderzoek in het hbo voor velen een duidelijk profiel en gezicht mist. Daardoor heeft dit ICT-onderzoek nauwelijks een eigen positie ten opzichte van het onderzoek in het wo (ICT-onderzoek Platform Nederland) en het Topteam ICT. Ook is het voor het bedrijfsleven moeilijk de weg te vinden naar dit praktijkgericht ICT-onderzoek.

Doel
Foto: Creative Commons / Almonroth

Het doel is een helder beeld te krijgen van de diversiteit, rol en ambitie van het praktijkgericht ICT-onderzoek en vast te stellen welke gemeenschappelijke belangen er leven en of er draagvlak is voor een gezamenlijke visie en agenda. De verkenning leidt waar mogelijk tot concrete actiepunten om het onderzoek naar het innovatief toepassen van ICT en de vernieuwing binnen de ICT zelf een betere positie te geven.

 

Stuurgroep

De verkenning wordt uitgevoerd in de periode mei tot oktober 2017 en wordt begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het hbo, het wo, het Topteam ICT en het bedrijfsleven. De volgende personen nemen op dit moment zitting in de stuurgroep:

 • Inald Lagendijk (Team ICT, TU Delft)
 • Geleyn Meijer (Hogeschool van Amsterdam)
 • David de Nood (ondernemingsorganisatie VNO-NCW)
 • Maarten van Steen (ICT-onderzoek Platform Nederland, Universiteit Twente)
 • Ad Vissers (HBO-i, Fontys Hogescholen)

Het secretariaat wordt gevormd door Regieorgaan SIA (Frank Karelse & Henk van Leeuwen). 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jul

  Ophaaldatum KIEM

  De KIEM-regelingen zijn doorlopende regelingen, dit betekent dat u op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 4 juli 2017 is de vierde van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 6 jul

  Sluiting aanmelding RAAK-award

  Meld uiterlijk 6 juli je lopende of afgeronde RAAK-project aan voor de RAAK-award 2017, dé prijs voor het praktijkgericht onderzoek met impact.

  Lees verder
 • 18 jul

  Sluiting call Biobased Water Technology

  De deadline voor de uitgewerkte onderzoeksaanvragen voor de call Biobased Water Technology is op 18 juli 2017.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jul

  Ophaaldatum KIEM

  De KIEM-regelingen zijn doorlopende regelingen, dit betekent dat u op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 4 juli 2017 is de vierde van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 6 jul

  Sluiting aanmelding RAAK-award

  Meld uiterlijk 6 juli je lopende of afgeronde RAAK-project aan voor de RAAK-award 2017, dé prijs voor het praktijkgericht onderzoek met impact.

  Lees verder
 • 18 jul

  Sluiting call Biobased Water Technology

  De deadline voor de uitgewerkte onderzoeksaanvragen voor de call Biobased Water Technology is op 18 juli 2017.

  Lees verder
Kalenderoverzicht