7 augustus 2018

VerDuS SURF Pop Up 2018 open: projectvoorstellen gezocht voor kennis en innovatie voor steden

Smart Urban Regions for the Future (VerDuS SURF) POP Up is een financieringsronde voor kleine kortlopende projecten die een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s. Hogescholen kunnen namens een consortium financiering aanvragen. De deadline voor aanvragen is 27 september 2018.

Waar moet het projectvoorstel over gaan?

De kennisontwikkeling binnen VerDuS SURF sluit aan op 5 maatschappelijke opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Vooral aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’, en de complexe ruimtelijke samenhang van deze thema’s, worden op prijs gesteld.

 

Waar kunt u het onderzoeksgeld voor gebruiken?

Uw aanvraag kan zich richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar u kunt de financiering gebruiken voor kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van het onderzoek.

 

Indienen, budget en looptijd

Onderzoekers kunnen sinds 13 juli 2018 namens een consortium met ten minste 1 kennisinstelling (zoals een hogeschool) en 1 publieke of private partner financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten van maximaal 12 maanden. Andere partijen dragen bij aan het project door middel van cash of kind in cofinanciering. De uiterste startdatum van het project is 3 maanden na toekenning van de financiering. Er is voor deze indieningsronde totaal € 300.000 beschikbaar. U kunt een projectvoorstel indienen met een maximale begroting van € 50.000, inclusief cofinanciering.

 

Meer informatie en financiering aanvragen

U vindt alle benodigde informatie voor deze financieringsregeling, zoals de volledige call for proposals, op de website van NWO.

 

Over VerDuS Surf

VerDuS SURF Pop Up is onderdeel van het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF), dat deel is van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Dit is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. Het programma VerDuS SURF bestaat uit projecten in verschillende ordes van grootte die bijdragen aan de leefbaarheid van stedelijke regio’s en waar veel aandacht is voor kennisbenutting en verbinden van maatschappij, wetenschap en beleid.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 23 apr

  Sluitingsdatum Schulden en armoede (NWA)

  Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen (waaronder hogescholen) en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden.

  Lees verder
 • 24 apr

  Workshop SPRONG Educatief

  Vergadercentrum Domstad

  Op 24 april bieden het NRO en Regieorgaan SIA een workshop aan voor consortia die een vooraanmelding hebben gedaan en van plan zijn om een aanvraag in te dienen in het kader van de call SPRONG Educatief.

  Lees verder
 • 2 mei

Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 23 apr

  Sluitingsdatum Schulden en armoede (NWA)

  Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen (waaronder hogescholen) en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden.

  Lees verder
 • 24 apr

  Workshop SPRONG Educatief

  Vergadercentrum Domstad

  Op 24 april bieden het NRO en Regieorgaan SIA een workshop aan voor consortia die een vooraanmelding hebben gedaan en van plan zijn om een aanvraag in te dienen in het kader van de call SPRONG Educatief.

  Lees verder
 • 2 mei

Kalenderoverzicht