9 april 2018

Nu stappen zetten voor impact en toekomst van praktijkgericht onderwijsonderzoek

Zet een kleine 80 betrokkenen bij elkaar om over de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te praten en de ideeën komen los. Dat is wat er gebeurde op 8 maart tijdens de werkconferentie over dit onderwerp, georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De deelnemers kwamen met hun dromen voor de toekomst en met concrete adviezen om nu mee te beginnen.

De deelnemers hadden verschillende functies en achtergronden. Dit werd ervaren als een duidelijke meerwaarde, hoewel de leraren en schoolleiders wat ondervertegenwoordigd waren ten opzichte van de lectoren, lerarenopleiders en beleidsmedewerkers.

 

Dromen over samenwerking

Het beeld van de deelnemers is dat er in 2023 hevig wordt samengewerkt, waarvoor nu al de stevige fundamenten worden gelegd. Iedereen binnen een samenwerkingsverband wordt gezien, voelt zich eigenaar van de verschillende stadia van praktijkgericht onderzoek, is nieuwsgierig en is gericht op verbetering van het onderwijs. Men voelt zich ondersteund door het management en heeft zelf de regie op de verdere ontwikkeling.
Er is verbinding tussen scholen, hogescholen en universiteiten onderling, en ook met organisaties in de wijk, jeugdzorg, bedrijven: het onderwijs staat midden in de maatschappij. De barrières tussen onderzoek en praktijk zijn weggenomen en de kennisdeling c.q. kennisbenutting functioneert volop.

 

Werken aan de droom

Wat kunnen we nu doen om te werken aan dit droombeeld? Als belangrijke stappen werden genoemd:

 • De rol van praktijkgerichte onderzoekers als de brengers van draagvlak onder en van innovatie.
 • Onderzoek waarbij verschillende kennis- en ervaringssystemen bij elkaar komen en ieder hun eigen rol spelen.
 • Aandacht voor een leven lang professionaliseren (onderzoek als leerproces).
Vervolg 2018

Na afloop van de werkconferentie gaven veel mensen gehoor aan de oproep om zich op te geven voor de klankbordgroep, die gevraagd wordt de komende periode mee te denken over vervolgstappen. In een eerdere fase dachten al meer mensen mee via een digitale consultatie.

De resultaten uit het complete traject worden besproken in de Stuurgroep van het ‘Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’, die daarna een advies opstelt aan het bestuur van Regieorgaan SIA en de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. Later dit jaar wordt bekend hoe de invulling van het ‘Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’ eruit zal zien.

 

Vragen? Neem contact op met de organisatie via oppo@regieorgaan-sia.nl.

 

Verslag werkconferentie Onderwijsonderzoek

Lees hier het uitgebreide verslag van de conferentie.

Download  (PDF,  641 kB)

Rapport Praktijkgericht Onderwijsonderzoek versterken

In dit rapport staan de resultaten van de Group Concept Mapping Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. GCM is een gestructureerde methode om de ideeën van een groep te verzamelen, te organiseren en te visualiseren. Leraren, lerarenopleiders, lectoren, schoolleiders, bestuurders en beleidsadviseur hebben input gegeven op de vraag: 'Wat is er nodig om de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te versterken?'

Download  (PDF,  1.728 kB)
Nieuws
 • Regieorgaan SIA en NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen nodigen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en nationale onderzoeksinstituten uit om samen met publieke en private partners deel te nemen aan de gezamenlijke call: Living Labs in the Dutch Delta. Call for proposals Living Labs in the Dutch Delta
  Lees verder
 • Tijdens een diner met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Van Engelshoven werd maandag 2 juli de toetreding van de acht steden tot de City Deal Kennis Maken feestelijk bezegeld. Naast de minister waren de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Groningen, Delft en meer dan 55 voorzitters van de Colleges van Bestuur van hogescholen (CvB) en wethouders Onderwijs vanuit alle deelnemende steden aanwezig. Ook Henri Lenferink, burgemeester van Leiden die als voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland aan de wieg stond van de City Deal die vorig jaar gesloten werd, was erbij. Hogeschoolsteden treden toe tot City Deal Kennis Maken
  Lees verder
 • Op 11 juni zijn de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma sport en bewegen gepresenteerd. Regieorgaan SIA was een van de opdrachtgevers hiervan. De resultaten zijn terug te lezen in het digitaal magazine ‘5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk’. De uiteenzetting van facts & figures, filmpjes, interviews en columns geeft een mooi beeld van het programma, de onderzoeken en de resultaten. Zo staat er een interview met Lector Topsport & Onderwijs, Cees Vervoorn, in. Hij spreekt hierin over het belang van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook bespreek SIA-directeur Richard Slotman samen met Erik Lenselink en Joëlle Staps de opbrengsten van het programma. Onderzoeksprogramma sport
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Regieorgaan SIA en NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen nodigen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en nationale onderzoeksinstituten uit om samen met publieke en private partners deel te nemen aan de gezamenlijke call: Living Labs in the Dutch Delta. Call for proposals Living Labs in the Dutch Delta
  Lees verder
 • Tijdens een diner met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Van Engelshoven werd maandag 2 juli de toetreding van de acht steden tot de City Deal Kennis Maken feestelijk bezegeld. Naast de minister waren de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Groningen, Delft en meer dan 55 voorzitters van de Colleges van Bestuur van hogescholen (CvB) en wethouders Onderwijs vanuit alle deelnemende steden aanwezig. Ook Henri Lenferink, burgemeester van Leiden die als voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland aan de wieg stond van de City Deal die vorig jaar gesloten werd, was erbij. Hogeschoolsteden treden toe tot City Deal Kennis Maken
  Lees verder
 • Op 11 juni zijn de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma sport en bewegen gepresenteerd. Regieorgaan SIA was een van de opdrachtgevers hiervan. De resultaten zijn terug te lezen in het digitaal magazine ‘5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk’. De uiteenzetting van facts & figures, filmpjes, interviews en columns geeft een mooi beeld van het programma, de onderzoeken en de resultaten. Zo staat er een interview met Lector Topsport & Onderwijs, Cees Vervoorn, in. Hij spreekt hierin over het belang van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook bespreek SIA-directeur Richard Slotman samen met Erik Lenselink en Joëlle Staps de opbrengsten van het programma. Onderzoeksprogramma sport
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht