9 april 2018

Nu stappen zetten voor impact en toekomst van praktijkgericht onderwijsonderzoek

Zet een kleine 80 betrokkenen bij elkaar om over de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te praten en de ideeën komen los. Dat is wat er gebeurde op 8 maart tijdens de werkconferentie over dit onderwerp, georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De deelnemers kwamen met hun dromen voor de toekomst en met concrete adviezen om nu mee te beginnen.

De deelnemers hadden verschillende functies en achtergronden. Dit werd ervaren als een duidelijke meerwaarde, hoewel de leraren en schoolleiders wat ondervertegenwoordigd waren ten opzichte van de lectoren, lerarenopleiders en beleidsmedewerkers.

 

Dromen over samenwerking

Het beeld van de deelnemers is dat er in 2023 hevig wordt samengewerkt, waarvoor nu al de stevige fundamenten worden gelegd. Iedereen binnen een samenwerkingsverband wordt gezien, voelt zich eigenaar van de verschillende stadia van praktijkgericht onderzoek, is nieuwsgierig en is gericht op verbetering van het onderwijs. Men voelt zich ondersteund door het management en heeft zelf de regie op de verdere ontwikkeling.
Er is verbinding tussen scholen, hogescholen en universiteiten onderling, en ook met organisaties in de wijk, jeugdzorg, bedrijven: het onderwijs staat midden in de maatschappij. De barrières tussen onderzoek en praktijk zijn weggenomen en de kennisdeling c.q. kennisbenutting functioneert volop.

 

Werken aan de droom

Wat kunnen we nu doen om te werken aan dit droombeeld? Als belangrijke stappen werden genoemd:

 • De rol van praktijkgerichte onderzoekers als de brengers van draagvlak onder en van innovatie.
 • Onderzoek waarbij verschillende kennis- en ervaringssystemen bij elkaar komen en ieder hun eigen rol spelen.
 • Aandacht voor een leven lang professionaliseren (onderzoek als leerproces).
Vervolg 2018

Na afloop van de werkconferentie gaven veel mensen gehoor aan de oproep om zich op te geven voor de klankbordgroep, die gevraagd wordt de komende periode mee te denken over vervolgstappen. In een eerdere fase dachten al meer mensen mee via een digitale consultatie.

De resultaten uit het complete traject worden besproken in de Stuurgroep van het ‘Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’, die daarna een advies opstelt aan het bestuur van Regieorgaan SIA en de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. Later dit jaar wordt bekend hoe de invulling van het ‘Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’ eruit zal zien.

 

Vragen? Neem contact op met de organisatie via oppo@regieorgaan-sia.nl.

 

Verslag werkconferentie Onderwijsonderzoek

Lees hier het uitgebreide verslag van de conferentie.

Download  (PDF,  641 kB)

Rapport Praktijkgericht Onderwijsonderzoek versterken

In dit rapport staan de resultaten van de Group Concept Mapping Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. GCM is een gestructureerde methode om de ideeën van een groep te verzamelen, te organiseren en te visualiseren. Leraren, lerarenopleiders, lectoren, schoolleiders, bestuurders en beleidsadviseur hebben input gegeven op de vraag: 'Wat is er nodig om de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te versterken?'

Download  (PDF,  1.728 kB)
Nieuws
 • Het programma City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan met de vraag: "Hoe kunnen studenten, docenten en onderzoekers meer en beter samenwerken met de stad, bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?". In een publicatie die begin december verscheen, blikt het team van de City Deal Kennis Maken terug op wat er de afgelopen 2,5 jaar is bereikt en vooruit naar wat er allemaal nog voor 2020 op het programma staat, waaronder de nieuwe onderzoekscall. City Deal Kennis Maken publiceert vooruitblik 2020-2021
  Lees verder
 • Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw, om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold, en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Telen
  Lees verder
 • In een kas, een gevangenis, een leeg winkelcentrum, het hoofd van mensen of gewoon in een suf lab. Een greep uit de antwoorden op de vraag van de student-reporters op het SIA-congres: ‘Wat is de gekste plek waar jij onderzoek gedaan hebt?’ Het thema van het drukbezochte congres op 14 november was Onderzoek in uitvoering. Daarover vertelden ook de kersverse Deltapremiewinnaars AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen). In meer dan 20 inhoudelijke sessies ging men in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, innovatiestages, learning communities en impact van onderzoek. Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de RAAK-award aan het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences. Terugblik SIA-congres
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Het programma City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan met de vraag: "Hoe kunnen studenten, docenten en onderzoekers meer en beter samenwerken met de stad, bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?". In een publicatie die begin december verscheen, blikt het team van de City Deal Kennis Maken terug op wat er de afgelopen 2,5 jaar is bereikt en vooruit naar wat er allemaal nog voor 2020 op het programma staat, waaronder de nieuwe onderzoekscall. City Deal Kennis Maken publiceert vooruitblik 2020-2021
  Lees verder
 • Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw, om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold, en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Telen
  Lees verder
 • In een kas, een gevangenis, een leeg winkelcentrum, het hoofd van mensen of gewoon in een suf lab. Een greep uit de antwoorden op de vraag van de student-reporters op het SIA-congres: ‘Wat is de gekste plek waar jij onderzoek gedaan hebt?’ Het thema van het drukbezochte congres op 14 november was Onderzoek in uitvoering. Daarover vertelden ook de kersverse Deltapremiewinnaars AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen). In meer dan 20 inhoudelijke sessies ging men in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, innovatiestages, learning communities en impact van onderzoek. Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de RAAK-award aan het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences. Terugblik SIA-congres
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht