13 september 2018

Tijd voor volgende stap in praktijkgericht onderwijsonderzoek

Advies Stuurgroep Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek gepresenteerd aan het NRO en Regieorgaan SIA

Het bestuur van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek hebben met grote waardering en instemming kennisgenomen van het advies Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking. De stuurgroep van het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek onder voorzitterschap van Lieteke van Vucht Tijssen, bood het rapport in juni aan.

Versterking kwaliteit en eigenheid

De stuurgroep constateert in het rapport dat praktijkgericht onderwijsonderzoek de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van onderwijs, en acht de tijd rijp voor een volgende stap. De impact van het onderzoek op de praktijk in po, vo, mbo en hbo-lerarenopleidingen kan versterkt worden. Dit in combinatie met een versterking van kwaliteit en eigenheid van praktijkgericht onderwijsonderzoek en een stevige inbreng in de wetenschappelijke kennisbasis.

 

Landelijke en regionale wisselwerking in werkplaatsen

In het toekomstbeeld dat de stuurgroep schetst is er een natuurlijk en duurzaam samenspel tussen enerzijds landelijke samenwerkingsverbanden van lectoren op een thema en anderzijds lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders in regionale samenwerkingsverbanden. Ieder werkt vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

 

Om dit te bereiken adviseert de stuurgroep aan beide regieorganen ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek ‘23’ te faciliteren. In de werkplaatsen werken landelijke netwerken van lectoren samen met regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen, andere onderzoeksinstellingen, po, vo, mbo en lerarenopleidingen aan het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een onderzoeksprogramma met een specifiek thema.

 

Vervolg advies

Bestuurslid Henk Garretsen van Regieorgaan SIA is met name te spreken over de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het advies, te weten het centraal stellen van de vraaggerichtheid van onderzoek en het principe dat praktijk en onderzoek gelijkwaardige partners zijn; beide partijen investeren en profiteren van de opbrengsten. “Ik vind het een pluspunt dat het advies is gericht op structurele en langdurige samenwerking.”

 

Kitty Oirbons en Quinta Kools van de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek zijn positief over het feit dat de stuurgroep adviseert om (het verbinden van) bestaande samenwerkingsverbanden te versterken, teneinde kennis die ontwikkeld wordt of reeds beschikbaar is beter te kunnen benutten. Quinta Kools benadrukt verder: “De werkplaatsen moeten aanvullend aan elkaar werken om zo te voorkomen dat ze in een concurrentiestrijd belanden.”

 

Zowel Regieorgaan SIA als het NRO willen snel een vervolg geven aan het advies. Daarom wordt nu een call uitgewerkt die het mogelijk maakt vier samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen in het vormgeven van de adviezen. Daarvoor is € 1,6 miljoen beschikbaar.

 

Meer informatie

Het volledige rapport is via onderstaande link te vinden. Neem voor meer informatie contact op met Lex Sanou van Regieorgaan SIA (lex.sanou@regieorgaan-sia.nl) of Linda Sontag van NRO (ppo@nro.nl)

 

Het advies wordt vertaald in het programma SPRONG Educatief. Op 8 januari 2019 opent de call behorend bij dit programma. 16 januari organiseren het NRO en Regieorgaan SIA een een matchings- en voorlichtingsbijeenkomst. 

 

Adviesrapport Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking

Download  (PDF,  1.286 kB)
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 25 jun

  Horizon 2020 training voor Hogescholen

  Utrecht

  Op 25 en 27 juni vindt de training Horizon 2020 essentials plaats. Deze training is bedoeld om hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen met het aanvragen van Horizon 2020 projecten. Opgeven kan voor één van beide data.

  Lees verder
 • 25 jun

  Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de CE

  Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw)

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Regieorgaan SIA, NRK en Groene Brein organiseren de bijeenkomst “Programmalijnen Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de Circulaire Economie" in de middag van 25 juni. De locatie is Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw. Ben je een onderzoeker op dit gebied? Dan kun je je aanmelden. Met de blik op de circulaire toekomst moeten onderzoek, onderwijs en industrie komen tot gezamenlijke programmalijnen. Tijdens deze middag hopen we daar een start aan te geven.

  Lees verder
 • 27 jun

  Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector. Deze regeling opent staat nu open. U kunt indienen tot 27 juni 14.00 uur Nederlandse tijd.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 25 jun

  Horizon 2020 training voor Hogescholen

  Utrecht

  Op 25 en 27 juni vindt de training Horizon 2020 essentials plaats. Deze training is bedoeld om hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen met het aanvragen van Horizon 2020 projecten. Opgeven kan voor één van beide data.

  Lees verder
 • 25 jun

  Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de CE

  Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw)

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Regieorgaan SIA, NRK en Groene Brein organiseren de bijeenkomst “Programmalijnen Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de Circulaire Economie" in de middag van 25 juni. De locatie is Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw. Ben je een onderzoeker op dit gebied? Dan kun je je aanmelden. Met de blik op de circulaire toekomst moeten onderzoek, onderwijs en industrie komen tot gezamenlijke programmalijnen. Tijdens deze middag hopen we daar een start aan te geven.

  Lees verder
 • 27 jun

  Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector. Deze regeling opent staat nu open. U kunt indienen tot 27 juni 14.00 uur Nederlandse tijd.

  Lees verder
Kalenderoverzicht