23 februari 2018

Take-off hbo: 16 teams van start

Maar liefst 16 teams hebben de mogelijkheid om de komende maanden te onderzoeken of zij hun innovatieve idee succesvol op de markt kunnen brengen. De ideeën komen uit onderzoek van een hogeschool. De start-ups krijgen in het kader van de 3e ronde van Take-off hbo tussen de € 20.000,- en € 25.000,- om een haalbaarheidsstudie te doen.

Lees hieronder welke ideeën onderzocht gaan worden. Zelf ook  de haalbaarheid van je innovatieve idee onderzoeken? Ronde 4 staat open tot 3 april 2018. Lees meer over Take-off hbo

 

Take-off teams, ronde 3

Barrière Assessment Scan (BAS) bij Bedrijfsovernames - Hogeschool Utrecht

Het team van BAS gaat de marktmogelijkheden van een IT-tool die de slaagkans van bedrijfsoverdrachten verbetert, ontwikkelen en verkennen. De (emotionele) barrières die ondernemers bij de verkoop hun bedrijf tegenkomen worden inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt getoetst of de manier waarop ondernemers nu omgaan met die barrières (coping) effectief is. De doelgroep voor het onderzoek zijn overname-adviseurs, kopende en verkopende ondernemers alsmede investeerders.

 

Electro Lab - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Electro Lab is een nieuwe onderwijsmethode die gebruik maakt van ‘live electronics’ als manier om muziekles te geven aan kinderen van 6-11.

 

FELIX: Geluk zit in een klein robotje - Fontys Hogescholen

Uit onderzoek blijkt: geluk kun je positief beïnvloeden door er dagelijks bij stil te staan. Vooral voor ouderen is dit interessant om mogelijke eenzaamheid te voorkomen. Felix is een apparaatje dat het mogelijk maakt om je bewust te worden van je geluk, en dat te delen. Het past helemaal in de trend van zelfmanagement en bewust leven. Een prototype van Felix is ontwikkeld en getest, maar er is nog onvoldoende zicht op marktbehoefte. Wel zijn er positieve reacties. Met dit project probeert het team achter Felix de haalbaarheid beter in te schatten en het robotje te optimaliseren.

 

Genematics - Scientific Knowledge Engine - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Genematics wil onderzoekers in de life sciences en medisch specialisten helpen om waardevolle patronen in  biologische data te ontdekken, interpreteren en communiceren. De in dit team ontwikkelde software combineert de winning van data uit open source bronnen met directe interpretatie. Op zo’n manier dat een expert maar een paar seconden nodig heeft in plaats van uren of zelfs dagen om antwoorden te krijgen. Zo kan de software het onderzoek naar nieuwe medicijnen, nieuwe behandelingen en andere innovaties in de gezondheidszorg versnellen.

 

Indoor Comfort Index ICI - Hanzehogeschool Groningen

De Indoor Comfort Index (ICI) is een meetinstrument waarmee het comfort van het binnenklimaat in kantoren wordt gemeten. Voor de ICI worden naast de temperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluid en CO2 ook de perceptie daarvan door de kantoorgebruikers gemeten. Juist de combinatie van metingen en percepties maakt de ICI uniek in zijn soort. De ICI maakt een kantoor beter en een beter kantoor zorgt voor een hogere productiviteit en welzijn. Met de ICI wordt het binnenklimaat van kantoren beter afgesteld op de gebruikers. De onderneming Indoor Comfort Index in oprichting heeft een aantal vaste klanten en gaat onderzoeken wat het toekomstperspectief is.

 

Mind Mansion: therapie verbeteren voor fobieën en angsten - Fontys Hogescholen

Bijna 20% van de mensen in Nederland heeft (weleens last gehad van) een angststoornis, met soms ernstige belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg. Mind Mansion wil ervoor zorgen dat mensen met een fobie beter en sneller geholpen worden door virtual reality, gamification en biofeedback te combineren. De ontwikkeling doen ze samen met therapeuten uit de ggz met als doel het huidige behandelproces effectiever, makkelijker en minder tijdrovend te maken. Cruciaal hierbij is de acceptatie door therapeuten van deze nieuwe technologie.

 

MIRAZ - Fontys Hogescholen

Verwoestijning is a wereldwijd probleem dat zich zelfs voordat in Europa. Oorzaken zijn overbegrazing, monocultuur, ontbossing en tekort aan water. De oplossing: Miraz, een product dat water condenseert en dat water vervolgens irrigeert op een effectieve en efficiente manier. Onderzoek toont aan dat de focus op water tekort in een holistische Sustainable Land Management (SLM)-approach resulteert in de beste bestrijding van verwoestijning. De komende zes maanden gaat dit project inzetten op het specificeren  van de technische aspecten van Miraz met als doel in 2013 de eerste hectare dor land te herstellen.

 

Otomori - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Otomori is een educatief audio-game platform waarmee kinderen individueel of met elkaar spelenderwijs met muziek en geluid bezig zijn, zonder tussenkomst van een docent. Met minigames worden verschillende onderdelen van het vak muziek behandeld en aan competenties gewerkt uit de SLO-leerlijn Muziek. Door het auditieve aspect van Otomori ontwikkelen kinderen tegelijkertijd een andere belangrijke vaardigheid: luisteren. Het systeem speelt in op differentiatie in het onderwijs, door zich aan te passen aan het niveau van de kinderen. Otomori is het antwoord op de vraag om meer muziekles in de klas te krijgen, zonder dat de leerkracht er extra werk aan heeft.

 

P-pall – Hogeschool van Amsterdam

P-Pall wil het gemak en de hygiëne op openbare toiletten verbeteren. Hoe? Door ervoor te zorgen dat de wc-bril altijd omhoog staat en dus niet bevuild kan worden. Op dit moment heeft dit team een wc-bril die het huidige probleem van vieze brillen oplost, maar dat nog niet geschikt is voor alle toiletten. Met de haalbaarheidsstudie gaat P-pall uitzoeken of het haalbaar is om vanuit de huidige basis een universeel product te ontwikkelen.

 

Range of Monitor applicatie - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Gezien het groeiende aantal chronisch zieken en de daarbij gepaarde stijgende kosten van de gezondheidszorg, dient de zorg op een efficiënte manier ingericht te worden. Binnen de fysiotherapie is dit te realiseren door meer zelfmanagement en therapietrouw te stimuleren bij de patiënt. Range of Monitor heeft hiervoor een oplossing bedacht: de ROM@Home applicatie. De applicatie is gebaseerd op het meten van de beweeglijkheid (range of motion) van het schoudergewricht. Eerder onderzoek suggereert dat de huidige ROM. applicatie een valide en betrouwbaar meetinstrument is. ROM@Home is een uitgebreide versie waarin de therapeut een oefenprogramma voor de patiënt opstelt en daarbij de patiënt op afstand kan monitoren. Dit zorgt voor meer inzicht in het herstel en vergroot de mate van zelfmanagement.

 

RF Collector: Wireless powering of Internet of Things Devices using Radio Frequency - Hogeschool Rotterdam

Internet of Things (IoT) verbindt kleine apparaten met geïntegreerde draadloze sensoren. Deze ‘IoT devices’ hebben een erg laag energieverbruik. Deze door middel van een batterij van energie te voorzien is arbeidsintensief, duur en onhandig. Dit team wil een nieuw product op de markt brengen zodat de IoT devices onafhankelijk van een batterij kunnen functioneren: de RF Collector. De RF Collector haalt energie uit radiofrequenties die niet meer gebruikt worden.

 

Solarize, een duurzaam warmtesysteem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Solarize bestaat uit een team van twee studenten Werktuigbouwkunde aan de HAN in Arnhem die al tijdens de propedeusefase in 2013 begonnen zijn met het ontwerpen van een duurzaam systeem om de gaskosten van woningen te reduceren. Solarize bestaat nu vier jaar en heeft een duurzaam warmtesysteem ontwikkeld waarmee een nieuwbouwhuis goedkoop aan de strenge energienorm, de BENG-norm die in 2020 verplicht gaat worden, zal kunnen voldoen. Met de innovatieve vacuümbuiscollectoren kan Solarize ruim 50% van het gasverbruik vervangen door duurzame energie. Dit duurzame warmtesysteem onderscheidt zich vooral door de lage investering en de hoge energieopbrengst, waardoor het de meest aantrekkelijke oplossing is voor de consument om aan de BENG-norm te voldoen.

 

Tropical Hangout - Hogeschool van Amsterdam

‘A relaxed way to spend your day!’ In een Tropical Hangout lig je niet saai in je eentje in een hangmat, maar kun je relaxen in een duurzame hangmatstandaard van bamboe met minimaal twee vrienden. Momenteel is er een serieuze proof of concept gerealiseerd. Potentiële klanten geven echter aan dat ze de Tropical Hangout graag willen kopen, maar te duur vinden. Daarnaast is het voor dit team erg belangrijk de Tropical Hangout duurzaam te produceren en een positieve sociale impact te hebben.

 

Urban Entonomy - Fontys Hogescholen

Dit project richt zich op urbane proteïneproductie uit insecten, als basis voor veilig voedsel voor menselijke consumptie. Hierin wordt het hele kweekproces met een ‘cradle to cradle’ oogpunt ingericht in samenwerking met aquaponics systemen om een volledig duurzame kweek te realiseren.

 

Voedselbossen: van businessmodel naar businesscase - HAS Hogeschool

De Nederlandse landbouw staat in toenemende mate onder zowel economische als maatschappelijke druk. Steeds meer ondernemers gaan daarom op zoek naar nieuwe producten en nieuwe manieren van produceren om invulling te geven aan de voedseltransitie. Voedselbossen zijn daarvan een uitstekend voorbeeld. Een voedselbos is een meerlaags landbouwproductiesysteem met weinig tot geen middelengebruik, een lang oogstseizoen, meerjarige planten, en opslag van organische stof in de bodem. In een eerder onderzoek vond dit team twee mogelijke businessmodellen voor een voedselbos. In dit project onderzoeken het de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van een concreet voedselbos-initiatief.

 

Waterzuiveringsapparaat - De Haagse Hogeschool

Door onderzoek van een student van de Haagse Hogeschool is een uniek apparaat ontwikkeld dat zout grondwater kan ontzilten met membranen die zeer weinig energie vereisen, in tegenstelling tot gebruikelijke ontziltingstechnieken. Een versie op de maat van een koffiezetapparaat kan voor een groot gezin het zout uit te zout grondwater halen. Een grotere versie doet dit voor een vluchtelingenkamp of een land- of tuinbouwbedrijf. De benodigde elektriciteit kan door een zonnepaneel worden geleverd. Het is vooral geschikt voor mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Maar is ook nuttig voor tuinders in Nederland die lozingswater moeten ontzilten om aan milieuvereisten te voldoen. Het doel van het project is een haalbaarheidsstudie uit te voeren die de opzet van een start-up en een maatschappelijke onderneming en hun potentiële markt verkent. Het resultaat is een onderzoeksrapport dat de bedrijfsmatige productie en marketing voorbereidt.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht