30 januari 2019

Succesvolle matchingsbijeenkomst SPRONG Educatief

Op 16 januari kwamen 70 mensen die betrokken zijn bij onderwijsonderzoek bij elkaar in Utrecht. Aanleiding was de call SPRONG Educatief, een nieuwe regeling van Regieorgaan SIA en het NRO. Het doel van de middag was enerzijds voorlichting geven over de call en anderzijds verkennen of de aanwezigen mogelijkheden zien tot samenwerken op een thema.

Verkennen samenwerking

Het grootste deel van de middag waren de deelnemers met elkaar in gesprek om de eerste stappen tot samenwerking te verkennen. Rondom flipovers met mogelijke thema’s wisselden de deelnemers enthousiast van gedachten. In de groep zat veel energie. Bestaande initiatieven werden verbreed en nieuwe ontstonden. Daarnaast kreeg de organisatie terug dat de call goed aansluit bij de ontwikkelingen in het veld en voldoende ruimte biedt om datgene waar men mee bezig is verder te ontwikkelen.

 

Thema

Een belangrijk onderwerp was de totstandkoming van het thema dat elk aanvragend consortium dient te kiezen. Helaas was een beperkte vertegenwoordiging uit het scholenveld (po, vo, mbo) aanwezig, maar degenen die er waren lieten het duidelijke signaal horen dat zij betrokken willen worden bij de totstandkoming van het thema. Het mag niet zo zijn dat de onderzoekers dat bepalen. Dit ligt in lijn met de doelstelling van de call, het gaat bij de totstandkoming van het thema om het proces van vraagarticulatie en doorwerking in een wisselwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals. De commissie die de aanvragen beoordeelt, zal daar ook nadrukkelijk naar vragen in de interviews die onderdeel zijn van het beoordelingsproces.

 

Hieronder een overzicht van onderwerpen die ter sprake kwamen:

 • Interactievaardigheden, soft skills, digitale middelen
 • Lesson Study, mede als bron voor kennisbank vakdidactisch onderzoek
 • Netwerk Twente (po, mbo, hbo) met werkgroepen en projectgroepen
 • Ondernemerschap, ondernemendheid.
 • Kritisch burgerschap
 • Educatieve inzet van technologie, professionaliseren van docenten
 • Diversiteit in de klas, verduurzamen
 • Rotterdam: eigenaarschap bij leerlingen van het eigen leerproces
 • Internationalisering en de doorlopende leerlijn in de grootstedelijke regio
 • Zelfsturend leren. Leraren professionaliseren
 • Vernieuwingsonderwijs
 • Leren aan de hand van authentieke leertaken
 • STEM education

Lees meer over het programma SPRONG Educatief. 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht