3 december 2019

Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Telen

Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw, om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold, en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering.

Bij het project zijn de vier groene hogescholen, Aeres, HAS, Inholland en Van Hall Larenstein, betrokken. Het mbo is aangehaakt via het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het onderzoek gaat de komende twee jaar lopen en versterkt het onderzoek en cursusaanbod dat vanuit het programma ‘Kas Als Energiebron’ is gedaan. De vier hogescholen sluiten zich daarom aan bij regionale initiatieven en lerende netwerken op het gebied van HNT in hun regio. Naast het directe effect op betrokken tuinders en bedrijfsadviseurs, levert het onderzoek nieuwe informatie op over hoe HNT breed omarmd kan worden door telers in Nederland. Ook leidt het project tot nieuw onderwijsmateriaal voor het mbo en hbo.

 

HNT

HNT richt zich op het voorkomen van problemen bij de teelt, door te zorgen voor een optimale plantbalans. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van kasklimaat. Samen met een verandering in het gedrag van de teler, leidt dit tot een optimaal teeltresultaat met van nature sterke en weerbare planten. Als neveneffect leidt het tot besparing van energie. 
Naast het hbo- en mbo-onderwijs zijn de WUR, Delphy, KAE/letsgrow, brancheorganisaties, toeleveranciers en diverse glastuinbouwbedrijven betrokken. Door deze samenwerking is binnen het project de gehele kennisketen betrokken.

 

Het ministerie van LNV, Regieorgaan SIA en de vier groene hogescholen zijn samen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen gestart, dat gericht is op een omslag naar een duurzame agrarische sector. Het project wordt hieruit gefinancierd. In 2019 werden al onderzoeken op het gebied van duurzame veehouderij en bodembeheer gefinancierd vanuit dit programma.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht