21 juni 2017

‘Nederlands pragmatisme en Braziliaanse creativiteit versterken elkaar in gezamenlijke missie BioBased Economy’

Reisverslag van lector Watertechnologie dr. ir. Luewton Agostinho

Van 8 tot 12 mei was Regieorgaan SIA met de Biobased Brazil Group in Minas Gerais, Brazilië. Nederlandse en Braziliaanse kennisinstellingen konden tijdens deze missie onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan en samenwerking met partners uit de private sector zoeken rondom de recent gelanceerde call Biobased Water Technology, een gezamenlijke call van Regieorgaan SIA in Nederland en zijn Braziliaanse tegenhanger FAPEMIG.

Nederlandse en Braziliaanse specialiteiten gecombineerd
Dr. ir. Luewton Agostinho

De aanleiding voor de gezamenlijke call is simpel: Brazilië staat bekend om zijn hoogstaande ontwikkeling op het gebied van de (bio)ethanolindustrie en zijn vermogen die markt verder te ondersteunen en ontwikkelen. Nederland staat bekend om zijn hoogwaardige technologische aanpak van duurzame productie, terugwinnen van materialen en groene technologie. De combinatie van deze specialiteiten is ideaal.

 

Gedurende vijf boeiende dagen gingen negen lectoren, docenten en onderzoekers van verschillende hogescholen en vertegenwoordigers van Regieorgaan SIA, de BioBased Brazil Group en het ministerie van Economischer Zaken op bezoek bij Braziliaanse universiteiten, bedrijven, brancheverenigingen en overheidsinstituten, met als doel om kennis te maken en uiteindelijk Nederlands-Braziliaanse consortia te vormen. Deze consortia zullen zich gaan toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden en technologische toepassingen op het gebied van BioBased Economy.

 

Wat hebben we bereikt?

De uitkomsten van de reis zijn:

 

 • de vorming van verschillende Nederlands-Braziliaanse groepen op het gebied van duurzame chemie, zuiveltechnologie, agribusiness en watertechnologie;
 • meerdere onderzoeksonderwerpen zijn besproken en geëvalueerd voor gezamenlijke onderzoeksvoorstellen;
 • er is een belangrijke start gemaakt in het betrekken van Braziliaanse bedrijven bij het onderzoek: de deelname van particuliere bedrijven in publieke calls is in Brazilië nog in ontwikkeling.

Bijzonder aan deze call en aan deze missie is dat beide speciaal gericht zijn op het ontwikkelen van internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlandse hogescholen.

 

Ik kan met zekerheid stellen dat het een geslaagde en prettige week is geweest. Hopelijk leidt de combinatie van het Nederlandse pragmatisme en de Braziliaanse creativiteit tot de vorming van nieuwe consortia en een (nog betere) samenwerking op onderzoeksgebied tussen beide landen.

 

Lees meer over de call BioBased Water Technology

 

 

English version

 

‘Dutch pragmatism meets Brazilian creativity in joint mission on BioBased Economy’

 

Travel blog by professor of Watertechnology Dr Luewton Agostinho MSc

 

From 8 to 12 May, a Dutch mission organized by the Taskforce for Applied Research and the Biobased Brazil Group, took place in Minas Gerais, Brazil. The main objective of the meeting was for Dutch and Brazilian knowledge institutes to find partnerships and opportunities for collaboration around the recently launched SIA/FAPEMIG call amongst each other and with partners from the private sector.

 

Combining Dutch and Brazilian specialties

The reason for the joint call between Brazil and The Netherlands is straightforward: Brazil is well-known for its top-of-the-line developments around the (bio)ethanol industry, as well as its potential to develop and support the market around this topic. The Netherlands is well-known for its excellent technological approach regarding sustainable productions, recovery of materials and green technologies. The combination of the two, therefore, is perfect.

 

During five very interesting days, nine professors and researchers from different Universities of Applied Sciences, teachers, representatives of the Taskforce for Applied Research and from the Biobased Brazil Group (as well as a representative of the Dutch Ministry of Economic Affairs), visited different (Brazilian) universities, companies, industry associations and governmental entities, with the objective of both getting to know each other and support the formation of Br-NL consortia. Eventually, it is expected, that these groups will become new proponents and, ultimately, will support and work on the development of new cooperations and technological implementation around the BioBased Economy topic.

 

What did we achieve?

The outputs of the mission were many:

 • the formation of different Brazil-Dutch groups in areas like green chemistry, dairy technology, agri-business and water technology;
 • multiple research topics are discussed and evaluated to develop joint research proposals;
 • a substantial start has been made in the challenge to involve Brazilian companies; the participation of the private initiative in public calls in Brazil is still in development.

Worth mentioning is the unique fact that this call (and mission) is specially dedicated for building up partnership for the Dutch Universities of Applied Sciences (HBO institutes).

 

It can certainly be said that it was a successful and very enjoyable week. Hopefully the mixture of Dutch pragmatist and Brazilian creativity will lead to the formation of new consortia and culminate in an (even better) partnership and research projects between the two countries.

 

Nieuws
 • De inschrijving voor de Innovation Expo 2018 is geopend! Ervaar, beleef en bekijk op 4 oktober de meer dan 120 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven. Kom in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers, bezoek de interessante keynotes van onder andere Burgemeester Aboutaleb en Louise O. Fresco en laat je inspireren bij een van de meer dan 40 sessies. Hogescholen op Innovation Expo
  Lees verder
 • NWO heeft op 24 mei de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is € 52,2 miljoen gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018. NWO lanceert call voor uitvoering Nationale Wetenschapsagenda
  Lees verder
 • De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. De atlas, die de Vereniging Hogescholen in samenwerking met Regieorgaan SIA heeft gemaakt, geeft vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat. Daarnaast is de atlas een mooi instrument om aan de stakeholders van het hbo te laten zien wat de omvang van het praktijkgericht onderzoek is, waar het op is gericht en hoe het is georganiseerd. Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • De inschrijving voor de Innovation Expo 2018 is geopend! Ervaar, beleef en bekijk op 4 oktober de meer dan 120 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven. Kom in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers, bezoek de interessante keynotes van onder andere Burgemeester Aboutaleb en Louise O. Fresco en laat je inspireren bij een van de meer dan 40 sessies. Hogescholen op Innovation Expo
  Lees verder
 • NWO heeft op 24 mei de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is € 52,2 miljoen gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018. NWO lanceert call voor uitvoering Nationale Wetenschapsagenda
  Lees verder
 • De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. De atlas, die de Vereniging Hogescholen in samenwerking met Regieorgaan SIA heeft gemaakt, geeft vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat. Daarnaast is de atlas een mooi instrument om aan de stakeholders van het hbo te laten zien wat de omvang van het praktijkgericht onderzoek is, waar het op is gericht en hoe het is georganiseerd. Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht