21 juni 2017

‘Nederlands pragmatisme en Braziliaanse creativiteit versterken elkaar in gezamenlijke missie BioBased Economy’

Reisverslag van lector Watertechnologie dr. ir. Luewton Agostinho

Van 8 tot 12 mei was Regieorgaan SIA met de Biobased Brazil Group in Minas Gerais, Brazilië. Nederlandse en Braziliaanse kennisinstellingen konden tijdens deze missie onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan en samenwerking met partners uit de private sector zoeken rondom de recent gelanceerde call Biobased Water Technology, een gezamenlijke call van Regieorgaan SIA in Nederland en zijn Braziliaanse tegenhanger FAPEMIG.

Nederlandse en Braziliaanse specialiteiten gecombineerd
Dr. ir. Luewton Agostinho

De aanleiding voor de gezamenlijke call is simpel: Brazilië staat bekend om zijn hoogstaande ontwikkeling op het gebied van de (bio)ethanolindustrie en zijn vermogen die markt verder te ondersteunen en ontwikkelen. Nederland staat bekend om zijn hoogwaardige technologische aanpak van duurzame productie, terugwinnen van materialen en groene technologie. De combinatie van deze specialiteiten is ideaal.

 

Gedurende vijf boeiende dagen gingen negen lectoren, docenten en onderzoekers van verschillende hogescholen en vertegenwoordigers van Regieorgaan SIA, de BioBased Brazil Group en het ministerie van Economischer Zaken op bezoek bij Braziliaanse universiteiten, bedrijven, brancheverenigingen en overheidsinstituten, met als doel om kennis te maken en uiteindelijk Nederlands-Braziliaanse consortia te vormen. Deze consortia zullen zich gaan toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden en technologische toepassingen op het gebied van BioBased Economy.

 

Wat hebben we bereikt?

De uitkomsten van de reis zijn:

 

 • de vorming van verschillende Nederlands-Braziliaanse groepen op het gebied van duurzame chemie, zuiveltechnologie, agribusiness en watertechnologie;
 • meerdere onderzoeksonderwerpen zijn besproken en geëvalueerd voor gezamenlijke onderzoeksvoorstellen;
 • er is een belangrijke start gemaakt in het betrekken van Braziliaanse bedrijven bij het onderzoek: de deelname van particuliere bedrijven in publieke calls is in Brazilië nog in ontwikkeling.

Bijzonder aan deze call en aan deze missie is dat beide speciaal gericht zijn op het ontwikkelen van internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlandse hogescholen.

 

Ik kan met zekerheid stellen dat het een geslaagde en prettige week is geweest. Hopelijk leidt de combinatie van het Nederlandse pragmatisme en de Braziliaanse creativiteit tot de vorming van nieuwe consortia en een (nog betere) samenwerking op onderzoeksgebied tussen beide landen.

 

Lees meer over de call BioBased Water Technology

 

 

English version

 

‘Dutch pragmatism meets Brazilian creativity in joint mission on BioBased Economy’

 

Travel blog by professor of Watertechnology Dr Luewton Agostinho MSc

 

From 8 to 12 May, a Dutch mission organized by the Taskforce for Applied Research and the Biobased Brazil Group, took place in Minas Gerais, Brazil. The main objective of the meeting was for Dutch and Brazilian knowledge institutes to find partnerships and opportunities for collaboration around the recently launched SIA/FAPEMIG call amongst each other and with partners from the private sector.

 

Combining Dutch and Brazilian specialties

The reason for the joint call between Brazil and The Netherlands is straightforward: Brazil is well-known for its top-of-the-line developments around the (bio)ethanol industry, as well as its potential to develop and support the market around this topic. The Netherlands is well-known for its excellent technological approach regarding sustainable productions, recovery of materials and green technologies. The combination of the two, therefore, is perfect.

 

During five very interesting days, nine professors and researchers from different Universities of Applied Sciences, teachers, representatives of the Taskforce for Applied Research and from the Biobased Brazil Group (as well as a representative of the Dutch Ministry of Economic Affairs), visited different (Brazilian) universities, companies, industry associations and governmental entities, with the objective of both getting to know each other and support the formation of Br-NL consortia. Eventually, it is expected, that these groups will become new proponents and, ultimately, will support and work on the development of new cooperations and technological implementation around the BioBased Economy topic.

 

What did we achieve?

The outputs of the mission were many:

 • the formation of different Brazil-Dutch groups in areas like green chemistry, dairy technology, agri-business and water technology;
 • multiple research topics are discussed and evaluated to develop joint research proposals;
 • a substantial start has been made in the challenge to involve Brazilian companies; the participation of the private initiative in public calls in Brazil is still in development.

Worth mentioning is the unique fact that this call (and mission) is specially dedicated for building up partnership for the Dutch Universities of Applied Sciences (HBO institutes).

 

It can certainly be said that it was a successful and very enjoyable week. Hopefully the mixture of Dutch pragmatist and Brazilian creativity will lead to the formation of new consortia and culminate in an (even better) partnership and research projects between the two countries.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 27 feb

  Ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 27 februari 2018 is de eerste van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluiting call Demonstrator 2018

  Het programma Demonstrator van NWO-TTW richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een minimale functionele basisversie van een product met een TRL van 5.

  Lees verder
 • 2 mrt

  Sluiting aanmelden 'Testen op een festival'

  Je product testen op festival? Het kan door onze samenwerking met Innofest. Onderzoekers met goede ideeen kunnen financiering aanvragen voor bijvoorbeeld het voorbereiden van testen, prototypen, demo’s en experimenten rondom het festival.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 27 feb

  Ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 27 februari 2018 is de eerste van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluiting call Demonstrator 2018

  Het programma Demonstrator van NWO-TTW richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een minimale functionele basisversie van een product met een TRL van 5.

  Lees verder
 • 2 mrt

  Sluiting aanmelden 'Testen op een festival'

  Je product testen op festival? Het kan door onze samenwerking met Innofest. Onderzoekers met goede ideeen kunnen financiering aanvragen voor bijvoorbeeld het voorbereiden van testen, prototypen, demo’s en experimenten rondom het festival.

  Lees verder
Kalenderoverzicht