26 juni 2019

Regieorgaan SIA start verkenning naar onderzoeksgroepen van kunsthogescholen

Creativiteit is hard nodig voor een sterke samenleving. De kunsten en creatieve industrie leveren een belangrijke bijdrage aan onze cultuur, economie en de innovatie van de complexe en hoogtechnologische wereld waarin we leven. Hogescholen hebben een unieke positie in de kunsten en creatieve industrie, maar benutten deze nog niet ten volle. Regieorgaan SIA start daarom een verkenning naar hoe het praktijkgericht onderzoek van kunsthogescholen een grotere bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, het kunstonderwijs en de kunsten zelf. De eerste gesprekstafels voor deze verkenning vonden plaats op vrijdag 21 juni.

Intrinsieke waarde

Regieorgaan SIA onderstreept het belang van het praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen  Er zijn relatief veel lectoren, maar de onderzoeksgroepen zijn veelal klein. Daarom start het Regieorgaan een verkenning om te onderzoeken hoe de onderzoekscapaciteit en de slagkracht van het praktijkgericht onderzoek van kunsthogescholen kan worden versterkt. Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA licht de verkenning toe: “De kunsten en de creatieve industrie hebben een intrinsieke waarde voor onze samenleving. Het onderzoek aan kunsthogescholen is noodzakelijk voor de professionalisering van de sector en het innovatievermogen van de maatschappij. Daarom is het logisch dat SIA investeert in dit onderzoek."

 

Gesprekstafels

De verkenning komt tot stand door uitgebreid bureauonderzoek, verschillende gesprekstafels met het veld en een werkconferentie. De eerste gesprekstafel vond vrijdag 21 juni plaats.

 

> Lees het verslag van de eerste gesprekstafel

 

Resultaten

Regieorgaan SIA wil met de verkenning komen tot een advies en een agenda voor de versterking van het praktijkgericht onderzoek in de kunsten en creatieve industrie. Daarbij wordt ook gekeken naar de randvoorwaarden waaronder financiering voor onderzoek in de sector kansrijk zijn. Het advies moet eind 2019 klaar zijn.

 

Stuurgroep

De verkenning wordt uitgevoerd door Regieorgaan SIA. Organisatieadviesbureau Bosman & Vos ondersteunt hierbij. De verkenning staat onder supervisie van een stuurgroep. Deze bestaat uit een brede vertegenwoordiging van het veld:

 

  • Liesbet van Zoonen (voorzitter), lid van de Raad van Cultuur
  • Jan Jaap Knol, directeur Boekmanstichting
  • Bert Verveld, voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
  • Jeroen Chabot, directeur Willem de Kooning Academie
  • Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Richard Slotman, directeur Regieorgaan SIA
Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de verkenning? Neem dan contact op met Martje van Ankeren, programmamanager Kunst en Creatieve Industrie bij Regieorgaan SIA, via martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl.

 

Achtergrondinformatie

Onderzoek aan hogescholen voor de kunsten


Nederland telt 14 hogescholen met een kunstopleiding die een veelheid aan disciplines laten zien zoals dans, design, beeldende kunst, film en bouwkunst. Het praktijkgericht onderzoek aan deze scholen richt zich op het eigen vakgebied, een cross-over daarvan of werkt samen met andere domeinen zoals de gezondheidszorg of circulaire economie.


Geef creativiteit de ruimte
 

Creativiteit is de grondstof voor innovatie, stellen de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in het advies De waarde van creativiteit uit 2015. Creativiteit kan worden gestimuleerd door creatief talent meer ruimte te bieden, zodat hun potentieel voor de samenleving en de economie beter kan worden ingezet, stellen de schrijvers. In een recenter advies uit 2018 stelt de Raad voor Cultuur verder dat het van groot belang is voor de economie en maatschappij dat de creatieve sector de ruimte krijgt om te kunnen experimenteren, zich artistiek te ontwikkelen en zijn kritisch vermogen te versterken via onderzoek en reflectie.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht