17 mei 2017

Regieorgaan SIA en KNAW trekken samen op in Indonesië

Van 15 tot 17 mei vindt in Yogyakarta de Open Science Meeting (OSM) plaats georganiseerd door de KNAW in samenwerking met NWO WOTRO en Indonesische partners. Tijdens de OSM staat de bilaterale onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië centraal waarin zowel terug- als vooruitgekeken wordt op deze samenwerking.

Op uitnodiging van KNAW en NWO WOTRO


Op verzoek van KNAW en NWO WOTRO neemt Regieorgaan SIA voor de eerste keer deel aan deze conferentie. Er is een groeiende belangstelling voor het praktijkgerichte onderzoek van Nederlandse hogescholen en de vraag hoe fundamenteel en praktijkgericht onderzoek elkaar kunnen versterken. Praktijkgericht onderzoek is ook een van de prioriteiten in de samenwerkingsovereenkomst zoals deze eind vorig jaar door de overheden van beide landen is getekend.

 

Bijdrage Regieorgaan SIA en praktijkgericht onderzoek aan OSM

Het Nederlandse praktijkgerichte onderzoek heeft op verschillende momenten een goede plek in het OSM programma gekregen:

 

 • Discussie: “Bridging the gap between knowledge and daily practice”
  In het plenaire deel van het programma faciliteert Regieorgaan SIA in samenwerking met Nuffic Neso Indonesia een discussie over het verbinden van onderzoek aan de beroepspraktijk waaraan o.a HZ University of Applied Sciences, Royal Haskoning DHV en East-West company en Indonesische partners deelnemen.
 • Break-outsessie over verbinding tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek
  De praktijkgerichte onderzoekssamenwerkingen (in ontwikkeling) op het gebied van “Water” en “Biodiversiteit” met Indonesië zullen in twee specifieke Living Lab break-out sessies aan bod komen. Tijdens beide sessies zal onder andere Naturalis, waarmee Regieorgaan SIA in Nederland een verkenning is gestart voor samenwerking, haar licht laten schijnen op de mogelijkheden om praktijkgericht onderzoek aan fundamenteel onderzoek te verbinden en vice versa.

 

Waarom praktijkgericht onderzoek in Indonesië?

Regieorgaan SIA voert een pilot uit op het gebied van internationalisering. Onderdeel hiervan is een beoogde samenwerking met Indonesië op de thema’s Water en Biodiversiteit. Vraagsturing vanuit de beroepspraktijk in Nederland en Indonesië op deze twee thema's is leidend voor de verdere ontwikkeling hiervan. Indonesië biedt op het gebied van Water en Biodiversiteit een beroepspraktijk (en context) die essentieel is voor het versterken van de Nederlandse positie op deze twee gebieden. Daarnaast wordt via dit internationale initiatief de samenwerking tussen lectoren/onderzoeksgroepen in Nederland verder gestimuleerd (o.a. lectorenplatform Water en samenwerking met Naturalis).

 

Toekomst

In de komende periode worden o.a. op basis van de uitkomsten van deze OSM bijeenkomst gesprekken tussen Regieorgaan SIA, NWO WOTRO en Indonesische partners gevoerd hoe de onderzoekssamenwerking tussen beide landen het beste kan worden gecontinueerd.  

 

Lees meer over de Open Science Meeting in Indonesië.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 24 sep

  Tweede ophaalmoment Platformregeling II

  Aanvragen voor de Platformregeling II kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk donderdag 19 maart 2020. Voor deze call werken we met ophaalmomenten. Het tweede ophaalmoment is dinsdag 24 september 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Lees verder
 • 26 sep

  Sluitingsdatum VerDuS SURF Pop Up 2019, 2de ronde

  Onderzoekers actief op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s kunnenvia VerDuS SURF Pop Up financiering aanvragen voor kleine projecten met een looptijd van maximaal twaalf maanden.

  Lees verder
 • 1 okt

  Sluitingsdatum RAAK-mkb

  De sluitingsdatum van RAAK-mkb is 1 oktober 2019. De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 24 sep

  Tweede ophaalmoment Platformregeling II

  Aanvragen voor de Platformregeling II kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk donderdag 19 maart 2020. Voor deze call werken we met ophaalmomenten. Het tweede ophaalmoment is dinsdag 24 september 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  Lees verder
 • 26 sep

  Sluitingsdatum VerDuS SURF Pop Up 2019, 2de ronde

  Onderzoekers actief op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s kunnenvia VerDuS SURF Pop Up financiering aanvragen voor kleine projecten met een looptijd van maximaal twaalf maanden.

  Lees verder
 • 1 okt

  Sluitingsdatum RAAK-mkb

  De sluitingsdatum van RAAK-mkb is 1 oktober 2019. De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

  Lees verder
Kalenderoverzicht