17 mei 2017

Regieorgaan SIA en KNAW trekken samen op in Indonesië

Van 15 tot 17 mei vindt in Yogyakarta de Open Science Meeting (OSM) plaats georganiseerd door de KNAW in samenwerking met NWO WOTRO en Indonesische partners. Tijdens de OSM staat de bilaterale onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië centraal waarin zowel terug- als vooruitgekeken wordt op deze samenwerking.

Op uitnodiging van KNAW en NWO WOTRO


Op verzoek van KNAW en NWO WOTRO neemt Regieorgaan SIA voor de eerste keer deel aan deze conferentie. Er is een groeiende belangstelling voor het praktijkgerichte onderzoek van Nederlandse hogescholen en de vraag hoe fundamenteel en praktijkgericht onderzoek elkaar kunnen versterken. Praktijkgericht onderzoek is ook een van de prioriteiten in de samenwerkingsovereenkomst zoals deze eind vorig jaar door de overheden van beide landen is getekend.

 

Bijdrage Regieorgaan SIA en praktijkgericht onderzoek aan OSM

Het Nederlandse praktijkgerichte onderzoek heeft op verschillende momenten een goede plek in het OSM programma gekregen:

 

 • Discussie: “Bridging the gap between knowledge and daily practice”
  In het plenaire deel van het programma faciliteert Regieorgaan SIA in samenwerking met Nuffic Neso Indonesia een discussie over het verbinden van onderzoek aan de beroepspraktijk waaraan o.a HZ University of Applied Sciences, Royal Haskoning DHV en East-West company en Indonesische partners deelnemen.
 • Break-outsessie over verbinding tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek
  De praktijkgerichte onderzoekssamenwerkingen (in ontwikkeling) op het gebied van “Water” en “Biodiversiteit” met Indonesië zullen in twee specifieke Living Lab break-out sessies aan bod komen. Tijdens beide sessies zal onder andere Naturalis, waarmee Regieorgaan SIA in Nederland een verkenning is gestart voor samenwerking, haar licht laten schijnen op de mogelijkheden om praktijkgericht onderzoek aan fundamenteel onderzoek te verbinden en vice versa.

 

Waarom praktijkgericht onderzoek in Indonesië?

Regieorgaan SIA voert een pilot uit op het gebied van internationalisering. Onderdeel hiervan is een beoogde samenwerking met Indonesië op de thema’s Water en Biodiversiteit. Vraagsturing vanuit de beroepspraktijk in Nederland en Indonesië op deze twee thema's is leidend voor de verdere ontwikkeling hiervan. Indonesië biedt op het gebied van Water en Biodiversiteit een beroepspraktijk (en context) die essentieel is voor het versterken van de Nederlandse positie op deze twee gebieden. Daarnaast wordt via dit internationale initiatief de samenwerking tussen lectoren/onderzoeksgroepen in Nederland verder gestimuleerd (o.a. lectorenplatform Water en samenwerking met Naturalis).

 

Toekomst

In de komende periode worden o.a. op basis van de uitkomsten van deze OSM bijeenkomst gesprekken tussen Regieorgaan SIA, NWO WOTRO en Indonesische partners gevoerd hoe de onderzoekssamenwerking tussen beide landen het beste kan worden gecontinueerd.  

 

Lees meer over de Open Science Meeting in Indonesië.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 25 jun

  Horizon 2020 training voor Hogescholen

  Utrecht

  Op 25 en 27 juni vindt de training Horizon 2020 essentials plaats. Deze training is bedoeld om hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen met het aanvragen van Horizon 2020 projecten. Opgeven kan voor één van beide data.

  Lees verder
 • 25 jun

  Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de CE

  Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw)

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Regieorgaan SIA, NRK en Groene Brein organiseren de bijeenkomst “Programmalijnen Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de Circulaire Economie" in de middag van 25 juni. De locatie is Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw. Ben je een onderzoeker op dit gebied? Dan kun je je aanmelden. Met de blik op de circulaire toekomst moeten onderzoek, onderwijs en industrie komen tot gezamenlijke programmalijnen. Tijdens deze middag hopen we daar een start aan te geven.

  Lees verder
 • 27 jun

  Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector. Deze regeling opent staat nu open. U kunt indienen tot 27 juni 14.00 uur Nederlandse tijd.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 25 jun

  Horizon 2020 training voor Hogescholen

  Utrecht

  Op 25 en 27 juni vindt de training Horizon 2020 essentials plaats. Deze training is bedoeld om hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen met het aanvragen van Horizon 2020 projecten. Opgeven kan voor één van beide data.

  Lees verder
 • 25 jun

  Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de CE

  Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw)

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Regieorgaan SIA, NRK en Groene Brein organiseren de bijeenkomst “Programmalijnen Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de Circulaire Economie" in de middag van 25 juni. De locatie is Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw. Ben je een onderzoeker op dit gebied? Dan kun je je aanmelden. Met de blik op de circulaire toekomst moeten onderzoek, onderwijs en industrie komen tot gezamenlijke programmalijnen. Tijdens deze middag hopen we daar een start aan te geven.

  Lees verder
 • 27 jun

  Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector. Deze regeling opent staat nu open. U kunt indienen tot 27 juni 14.00 uur Nederlandse tijd.

  Lees verder
Kalenderoverzicht