16 september 2015

Hightech innovatiehubs

Aanmelding RAAK-award, Saxion: Hightech innovatiehubs

Veel mkb-bedrijven hebben een grote innovatie-ambitie, maar het ontbreekt hen aan middelen en mensen om hun ambitie te kunnen realiseren. Het project ‘High Tech Innovatiehubs’ van Saxion en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voorziet in zowel innovatie-instrumenten als high potentials die interessant zijn voor het mkb.

Continuïteit in kennisontwikkeling door innovatiehub

Een innovatiehub is een specifieke organisatievorm, waarbij groepen studenten onder leiding van een hubmanager onderzoek- en innovatieprojecten uitvoert. De groepen bestaan uit studenten met verschillende opleidingsrichtingen en niveaus. Doordat groepen studenten elkaar opvolgen, vindt continuïteit plaats in kennisontwikkeling en innovatie. Een hubmanager, begeleidt het proces en zorgt voor de kennisuitwisseling tussen studenten en bedrijf en biedt extra begeleiding aan studenten wat leidt tot betere resultaten. Veel met name technische bedrijven in de Achterhoek zien de innovatiehubs als een belangrijk instrument om jong talent in de regio te behouden. Sommige bedrijven hebben een consortium gevormd en hebben een gezamenlijke hub. Dit leidt tot kennisdeling en samenwerking met elkaar.


Nieuw fietsstuurmodel ontwikkeld door hbo-studenten

Bij het bedrijf Nedcon, hebben de studenten in de innovatiehub samen met een medewerker een product ontwikkeld waarop nu een patent is aangevraagd. Het geeft de relevantie weer van het inbrengen van nieuwe ideeën en samenwerking tussen studenten en ervaren medewerkers. Ook de samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingsniveaus levert mooie resultaten op. Het bedrijf Van Raam, dat aangepaste fietsen ontwikkelt, zet actief studenten in bij het ontwerpen van nieuwe modellen of onderdelen van de fietsen. Zo is bijvoorbeeld een nieuw model van een stuur ontwikkeld door hbo-studenten; het vervaardigen van het stuur is door mbo-studenten gerealiseerd.


Vraag uit het bedrijfsleven staat centraal

Het onderzoek is niet alleen relevant voor het mkb, maar eveneens van belang voor het onderwijs als het gaat om het op slimme wijze verbinden van het curriculum van de opleiding met de vragen uit de praktijk. Het onderzoek laat zien wat succesvolle organisatievormen zijn om actuele vraagstukken uit de praktijk te verweven met de opleiding. Daar komt bij dat het samenwerken in een groep van studenten met verschillende kennis, leidt tot een beter resultaat van de stage- of afstudeeropdracht. Zo komt naar voren dat er niet één optimale variant van de hubs is, maar juist dat de ‘op maat aanpak’ waarin de vraag van het bedrijf centraal staat, bepalend is voor het succes.


Vliegwieleffect innovatie en uitvoering

Het resultaat van het project is dat er acht innovatiehubs zijn opgezet, die één mkb-bedrijf, of een consortium van bedrijven, ondersteunen bij hun innovatievragen en de innovatiekracht van de mkb-bedrijven in de Achterhoek vergroten. De bedrijven zijn zeer tevreden over deze vorm van open innovatie. Studenten komen met gedegen onderzoek en advies. Dit leidt tot een vliegwieleffect; een ambitieuze innovatie- ambitie in combinatie met een succesvolle uitvoering hebben een versterkend effect. Studenten vinden het prettig en zijn zeer enthousiast dat ze samen een groep vormen in het bedrijf. Ze leren van elkaar en kunnen elkaar helpen. Voor meer info, zie www.innovatiehub.com


RAAK-award

Jaarlijks reikt Regieorgaan SIA de RAAK-award uit voor toonaangevende praktijkgericht onderzoeksprojecten. Tot eind september verschijnt er dagelijks een artikel over een van de projecten die zich heeft opgegeven voor de RAAK-award 2015.

Lees meer over de RAAK-award.

Uw netwerk op de hoogte brengen van dit project? Twitter dan mee met #raakaward.

Zie ook onze LinkedIn pagina.


Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht