15 maart 2019

Programmacommissie SPRONG Educatief geïnstalleerd

Het gezamenlijk dagelijks bestuur van SPRONG Educatief, bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur van Regieorgaan SIA en de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek van het NRO, heeft op 14 maart de programmacommissie SPRONG Educatief geïnstalleerd.

De programmacommissie bestaat uit de volgende personen:

Henri Lenferink (voorzitter) 

Erna Hooghiemstra

Ingeborg Janssen Reinen 

Pedro de Bruyckere

Wilma Weekenstroo

 

De commissie start op 2 april met haar werkzaamheden.

 

SPRONG Educatief zet in op het structureel verbinden van bestaande samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het onderzoek.

> Lees meer over het programma SPRONG Educatief. 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht