22 mei 2015

Onderzoeksprogramma Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Regieorgaan SIA werken samen in stimulering Circulaire Economie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA werken samen op het gebied van Circulaire Economie. Gezamenlijk wordt een tweejarig programma opgezet voor hogescholen en bedrijven waarmee praktijkgerichte onderzoeken, gericht op de circulaire economie, gestimuleerd worden. Het samenwerkingsprogramma geeft professionals de gelegenheid nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en verder te ontwikkelen.

Circulaire Economie

De groei van de wereldbevolking en het toenemen van de welvaart in grote delen van de wereld leiden tot een grote druk op hulpbronnen en het milieu. Deze veranderingen vragen dat we verantwoord omgaan met onze grondstoffen, materialen en producten door deze zolang mogelijk in het economisch systeem te gebruiken, oftewel een Circulaire Economie.  In een Circulaire Economie zijn kringlopen gesloten en waardeketens optimaal ingericht door maximaal hergebruik van producten en grondstoffen, waarbij waarde wordt gecreëerd.

 

Praktijkgericht onderzoek

Om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen heeft het ministerie het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) ontwikkeld. Binnen VANG is een onderzoek- en opleidingsprogramma opgezet dat kennis en onderwijs verbindt aan Circulaire Economie. Kenmerk van het programma is de samenwerking van bedrijven en onderzoek- en onderwijsinstellingen. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA levert hieraan een bijdrage door uitvoering te geven aan een programma dat zich expliciet richt op praktijkgericht onderzoek: Praktijkgericht Onderzoek van Afval naar Grondstof (PRO-VANG). PRO-VANG stimuleert bedrijven en hogescholen om kennis te ontwikkelen op het gebied van circulair design, technologie en product-, proces- en systeeminnovatie. Bovendien stimuleert het programma de toepassing van de kennis in het bedrijfsleven en het hoger beroepsonderwijs.  

 

110 projecten

Met PRO-VANG wordt ook een twee jaar durende stimuleringsregeling van kracht: KIEM-VANG. Met de KIEM-VANG (Kennis Innovatie Mapping) regeling wordt het uitvoeren van 110 praktijkgerichte onderzoeksprojecten van samenwerkende hogescholen en bedrijven gestimuleerd. Het gaat om projecten gerelateerd aan materialenstromen: metaal, rubber en kunststof en biotische afvalstromen. Ook wordt een landelijk PRO-VANG platform opgezet. Via het platform wordt door de hogescholen en bedrijven kennis gedeeld en onderzoeksresultaten verspreid naar andere op netwerken die georiënteerd zijn op de Circulaire Economie.

 

Gerard Wyfker van Koninklijke Metaalunie en trekker van het project Circulaire Metaalketen is enthousiast over de samenwerking: “Circulariteit is vooral goed voor ondernemers die hier nieuwe business modellen mee kunnen creëren en daarbij tevens anticiperen op verminderde beschikbaarheid of betaalbaarheid van grondstoffen. Door hogescholen en bedrijven de kans te geven samen te werken, kunnen nieuwe business modellen ontstaan en kunnen we de basis leggen voor duurzame innovatietrajecten.”

 

Voor meer informatie over het PRO-VANG programma kunt u contact opnemen met programmamanager Rolf Bossert: rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl

Of kijk op de pagina Circulaire Economie.  

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 23 apr

  Sluitingsdatum Schulden en armoede (NWA)

  Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen (waaronder hogescholen) en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden.

  Lees verder
 • 24 apr

  Workshop SPRONG Educatief

  Vergadercentrum Domstad

  Op 24 april bieden het NRO en Regieorgaan SIA een workshop aan voor consortia die een vooraanmelding hebben gedaan en van plan zijn om een aanvraag in te dienen in het kader van de call SPRONG Educatief.

  Lees verder
 • 2 mei

Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 23 apr

  Sluitingsdatum Schulden en armoede (NWA)

  Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen (waaronder hogescholen) en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden.

  Lees verder
 • 24 apr

  Workshop SPRONG Educatief

  Vergadercentrum Domstad

  Op 24 april bieden het NRO en Regieorgaan SIA een workshop aan voor consortia die een vooraanmelding hebben gedaan en van plan zijn om een aanvraag in te dienen in het kader van de call SPRONG Educatief.

  Lees verder
 • 2 mei

Kalenderoverzicht