22 mei 2015

Onderzoeksprogramma Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Regieorgaan SIA werken samen in stimulering Circulaire Economie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA werken samen op het gebied van Circulaire Economie. Gezamenlijk wordt een tweejarig programma opgezet voor hogescholen en bedrijven waarmee praktijkgerichte onderzoeken, gericht op de circulaire economie, gestimuleerd worden. Het samenwerkingsprogramma geeft professionals de gelegenheid nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en verder te ontwikkelen.

Circulaire Economie

De groei van de wereldbevolking en het toenemen van de welvaart in grote delen van de wereld leiden tot een grote druk op hulpbronnen en het milieu. Deze veranderingen vragen dat we verantwoord omgaan met onze grondstoffen, materialen en producten door deze zolang mogelijk in het economisch systeem te gebruiken, oftewel een Circulaire Economie.  In een Circulaire Economie zijn kringlopen gesloten en waardeketens optimaal ingericht door maximaal hergebruik van producten en grondstoffen, waarbij waarde wordt gecreëerd.

 

Praktijkgericht onderzoek

Om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen heeft het ministerie het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) ontwikkeld. Binnen VANG is een onderzoek- en opleidingsprogramma opgezet dat kennis en onderwijs verbindt aan Circulaire Economie. Kenmerk van het programma is de samenwerking van bedrijven en onderzoek- en onderwijsinstellingen. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA levert hieraan een bijdrage door uitvoering te geven aan een programma dat zich expliciet richt op praktijkgericht onderzoek: Praktijkgericht Onderzoek van Afval naar Grondstof (PRO-VANG). PRO-VANG stimuleert bedrijven en hogescholen om kennis te ontwikkelen op het gebied van circulair design, technologie en product-, proces- en systeeminnovatie. Bovendien stimuleert het programma de toepassing van de kennis in het bedrijfsleven en het hoger beroepsonderwijs.  

 

110 projecten

Met PRO-VANG wordt ook een twee jaar durende stimuleringsregeling van kracht: KIEM-VANG. Met de KIEM-VANG (Kennis Innovatie Mapping) regeling wordt het uitvoeren van 110 praktijkgerichte onderzoeksprojecten van samenwerkende hogescholen en bedrijven gestimuleerd. Het gaat om projecten gerelateerd aan materialenstromen: metaal, rubber en kunststof en biotische afvalstromen. Ook wordt een landelijk PRO-VANG platform opgezet. Via het platform wordt door de hogescholen en bedrijven kennis gedeeld en onderzoeksresultaten verspreid naar andere op netwerken die georiënteerd zijn op de Circulaire Economie.

 

Gerard Wyfker van Koninklijke Metaalunie en trekker van het project Circulaire Metaalketen is enthousiast over de samenwerking: “Circulariteit is vooral goed voor ondernemers die hier nieuwe business modellen mee kunnen creëren en daarbij tevens anticiperen op verminderde beschikbaarheid of betaalbaarheid van grondstoffen. Door hogescholen en bedrijven de kans te geven samen te werken, kunnen nieuwe business modellen ontstaan en kunnen we de basis leggen voor duurzame innovatietrajecten.”

 

Voor meer informatie over het PRO-VANG programma kunt u contact opnemen met programmamanager Rolf Bossert: rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl

Of kijk op de pagina Circulaire Economie.  

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 25 jun

  Horizon 2020 training voor Hogescholen

  Utrecht

  Op 25 en 27 juni vindt de training Horizon 2020 essentials plaats. Deze training is bedoeld om hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen met het aanvragen van Horizon 2020 projecten. Opgeven kan voor één van beide data.

  Lees verder
 • 25 jun

  Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de CE

  Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw)

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Regieorgaan SIA, NRK en Groene Brein organiseren de bijeenkomst “Programmalijnen Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de Circulaire Economie" in de middag van 25 juni. De locatie is Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw. Ben je een onderzoeker op dit gebied? Dan kun je je aanmelden. Met de blik op de circulaire toekomst moeten onderzoek, onderwijs en industrie komen tot gezamenlijke programmalijnen. Tijdens deze middag hopen we daar een start aan te geven.

  Lees verder
 • 27 jun

  Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector. Deze regeling opent staat nu open. U kunt indienen tot 27 juni 14.00 uur Nederlandse tijd.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 25 jun

  Horizon 2020 training voor Hogescholen

  Utrecht

  Op 25 en 27 juni vindt de training Horizon 2020 essentials plaats. Deze training is bedoeld om hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen met het aanvragen van Horizon 2020 projecten. Opgeven kan voor één van beide data.

  Lees verder
 • 25 jun

  Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de CE

  Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw)

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Regieorgaan SIA, NRK en Groene Brein organiseren de bijeenkomst “Programmalijnen Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de Circulaire Economie" in de middag van 25 juni. De locatie is Jaarbeurs Utrecht, MeetUp (Beatrixgebouw. Ben je een onderzoeker op dit gebied? Dan kun je je aanmelden. Met de blik op de circulaire toekomst moeten onderzoek, onderwijs en industrie komen tot gezamenlijke programmalijnen. Tijdens deze middag hopen we daar een start aan te geven.

  Lees verder
 • 27 jun

  Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector. Deze regeling opent staat nu open. U kunt indienen tot 27 juni 14.00 uur Nederlandse tijd.

  Lees verder
Kalenderoverzicht