20 december 2018

Praktijkgericht onderzoek op de Bengaluru Tech Summit

Op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in New Delhi presenteerde Regieorgaan SIA het praktijkgericht onderzoek van hogescholen tijdens de Bengaluru Tech Summit.

India Health Lab

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de overheid van Karnataka werkt Regieorgaan SIA aan het India Health Lab: een platform dat tot doel heeft om de toegang tot en de betaalbaarheid van zorg te verbeteren door eHealth en medische technologie. Het publiek-private platform faciliteert samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie tussen kennisinstellingen, bedrijven, zorginstituten en overheden uit Nederland en India. De Nederlandse sessie tijdens de Bengaluru Tech Summit rondom het India Health Lab trok veel media aandacht. Zo schreef onder andere Bio Spectrum India er een artikel over. 

 

Praktijk, onderzoek en onderwijs

Toegang tot een betaalbare zorg is een gedeelde uitdaging van India en Nederland. De ontwikkelingen in de medische en digitale technologie bieden ontzettend veel mogelijkheden maar de situatie in de praktijk is vaak anders. Regieorgaan SIA pleit daarom voor de praktijkgerichte aanpak. Helianthe Kort, lector Technologie voor Zorginnovaties -onderdeel van het Kenniscentrum Gezond en duurzaam leven van Hogeschool Utrecht-, bezocht ook de Tech Summit: “Praktijkgericht onderzoek doe je niet op afstand in een lab om dat vervolgens te vertalen naar de regio. Praktijkgericht onderzoek doe je in die regio, met lokale (maatschappelijke) partners, mkb en onderwijs betrokken vanaf het begin. Zo verbind je de internationale kennisontwikkeling met de regionale context.”

 

Waarom India?

Dat India relevant is zal niemand ontkennen, maar waarom is India van belang voor hogescholen? Hogescholen geven verschillende redenen. Austin D’ Souza, onderzoeker aan de Hanzehogeschool: “Digitalisering en ontwikkelingen in de ICT raken al onze regionale partners. India is met 60% van de globale markt leider op het gebied van outsourced IT en IT enabled services. Onze partners hebben te maken met India en ook onze ICT studenten zullen in hun professionele leven zeer waarschijnlijk te maken krijgen met India. Uitwisseling geeft toekomstige professionals de mogelijkheid kennis te maken met relevante kennispartijen in India. Door bilateraal praktijkgericht onderzoek kunnen wij bovendien de Indiase ontwikkelkracht ontsluiten voor onze regionale MKB partners.“

 

Vervolg

Het living lab biedt een platform voor alle samenwerking op het gebied van digital health innovatie. Tijdens het laatste bezoek bleek dat er nu al veel uitwisselingen zijn tussen hogescholen en Indiase kennisinstellingen die wij nog niet op de radar hebben. Een vervolgstap is om ons aan Nederlandse zijde te organiseren en gezamenlijk op te trekken richting buitenland.

 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht