18 januari 2018

Draag bij aan versterking Praktijkgericht Onderwijsonderzoek: deel 2.

In december hebben Regieorgaan SIA en het NRO aan leraren, lerarenopleiders en (praktijkgericht) onderwijsonderzoekers via een digitale consultatie de volgende vraag gesteld: Wat is nodig om de impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek te versterken op enerzijds de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, en anderzijds op de wetenschappelijke kennisbasis? 304 onderzoekers, leraren en lerarenopleiders, goed verdeeld over deze groepen, hebben in totaal 473 aanbevelingen gegeven. Nu de brainstormfase is afgerond volgt de tweede fase van het onderzoek: het met vereende krachten sorteren van de aanbevelingen.

Welke aanbevelingen vind je belangrijk/minder belangrijk en haalbaar/minder haalbaar? We hebben  de aanbevelingen teruggebracht tot 81 stellingen. Aan jou de vraag deze te sorteren (wat hoort in jouw ogen bij elkaar) en aan te geven hoe belangrijk het is om ermee aan de slag te gaan. We stellen je inbreng zeer op prijs.

Op deze pagina kun je aan de slag. Als eerste stap word je gevraagd om een account aan te maken, daarmee kun je tot en met 11 februari 2018 steeds opnieuw inloggen om verder te gaan of je input bij te stellen. Ook als je niet hebt meegedaan aan de eerste ronde, kun je meedoen.

 

Werkconferentie

Na 11 februari 2018 analyseren we de opbrengst, die de basis vormt voor de werkconferentie op 8 maart 2018, van 14.00 tot 17.30 uur bij de Winkel van Sinkel in Utrecht. Daar gaan we met de aanwezigen in gesprek: wat betekenen de opbrengsten en hoe kunnen we stappen zetten in de gewenste richting? Ook voor de werkconferentie ben je van harte uitgenodigd. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan hier aan. Daar staat ook de opzet van het programma.

 

Na 8 maart 2018 zal de Stuurgroep van het programma een advies uitbrengen over vervolgstappen ter versterking van praktijkgericht onderwijsonderzoek. We zullen de deelnemers aan de werkconferentie van 8 maart 2018 op de hoogte houden van de voortgang.

 

Organisatie

Het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek wordt georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De aanleiding is een eerdere constatering binnen de Vereniging Hogescholen dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren tot veel mooie resultaten heeft geleid, en dat tegelijkertijd de impact en kwaliteit nog versterkt kan worden. Daarom is in het najaar van 2017 een Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek gestart, dit programma kent een onafhankelijke Stuurgroep onder voorzitterschap van Lieteke van Vucht Tijssen, met als secretarissen Peter Lorist (namens NRO) en Lex Sanou (namens Regieorgaan SIA).


 

Wat is praktijkgericht onderwijsonderzoek?

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek dat lerarenteams en leraren in opleiding in staat stelt goed onderwijs te geven. In praktijkgericht onderzoek wordt gezocht naar antwoorden op vraagstukken uit de praktijk (scholen en lerarenopleidingen), het draagt op die manier bij aan het versterken van de professionaliteit van lerarenteams en leraren in opleiding en aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat het, naast de betekenis voor de praktijk, bijdraagt aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.

 

Indien je vragen hebt, kun je via oppo@regieorgaan-sia.nl contact met ons opnemen.

 

Naar de online consultatie. 

Inschrijven voor werkconferentie. 

 

Nieuws
 • Het programma City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan met de vraag: "Hoe kunnen studenten, docenten en onderzoekers meer en beter samenwerken met de stad, bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?". In een publicatie die begin december verscheen, blikt het team van de City Deal Kennis Maken terug op wat er de afgelopen 2,5 jaar is bereikt en vooruit naar wat er allemaal nog voor 2020 op het programma staat, waaronder de nieuwe onderzoekscall. City Deal Kennis Maken publiceert vooruitblik 2020-2021
  Lees verder
 • Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw, om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold, en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Telen
  Lees verder
 • In een kas, een gevangenis, een leeg winkelcentrum, het hoofd van mensen of gewoon in een suf lab. Een greep uit de antwoorden op de vraag van de student-reporters op het SIA-congres: ‘Wat is de gekste plek waar jij onderzoek gedaan hebt?’ Het thema van het drukbezochte congres op 14 november was Onderzoek in uitvoering. Daarover vertelden ook de kersverse Deltapremiewinnaars AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen). In meer dan 20 inhoudelijke sessies ging men in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, innovatiestages, learning communities en impact van onderzoek. Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de RAAK-award aan het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences. Terugblik SIA-congres
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Het programma City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan met de vraag: "Hoe kunnen studenten, docenten en onderzoekers meer en beter samenwerken met de stad, bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?". In een publicatie die begin december verscheen, blikt het team van de City Deal Kennis Maken terug op wat er de afgelopen 2,5 jaar is bereikt en vooruit naar wat er allemaal nog voor 2020 op het programma staat, waaronder de nieuwe onderzoekscall. City Deal Kennis Maken publiceert vooruitblik 2020-2021
  Lees verder
 • Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw, om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold, en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Telen
  Lees verder
 • In een kas, een gevangenis, een leeg winkelcentrum, het hoofd van mensen of gewoon in een suf lab. Een greep uit de antwoorden op de vraag van de student-reporters op het SIA-congres: ‘Wat is de gekste plek waar jij onderzoek gedaan hebt?’ Het thema van het drukbezochte congres op 14 november was Onderzoek in uitvoering. Daarover vertelden ook de kersverse Deltapremiewinnaars AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen). In meer dan 20 inhoudelijke sessies ging men in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, innovatiestages, learning communities en impact van onderzoek. Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de RAAK-award aan het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences. Terugblik SIA-congres
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht