29 juni 2018

Onderzoeksprogramma sport

Op 11 juni zijn de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma sport en bewegen gepresenteerd. Regieorgaan SIA was een van de opdrachtgevers hiervan. De resultaten zijn terug te lezen in het digitaal magazine ‘5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk’. De uiteenzetting van facts & figures, filmpjes, interviews en columns geeft een mooi beeld van het programma, de onderzoeken en de resultaten. Zo staat er een interview met Lector Topsport & Onderwijs, Cees Vervoorn, in. Hij spreekt hierin over het belang van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook bespreek SIA-directeur Richard Slotman samen met Erik Lenselink en Joëlle Staps de opbrengsten van het programma.

Volgens Cathy van Beek (voorzitter stuurgroep) heeft het programma de afgelopen vijf jaar mooie resultaten opgeleverd: betere prestaties, beter inzicht in wat sport voor mensen betekent en heel wat vitalere mensen. Het feit dat het programma is opgezet en de structuur die hierdoor is opgebouwd zijn echter al winst op zichzelf. Zoals Slotman zegt: ‘de sportwereld en die van het wetenschappelijk onderzoek delen inmiddels lief en leed. Onderzoekers weten de sport te vinden en andersom, en de praktijk is verrijkt met allerlei lectoraten. Mensen bevragen elkaar en stellen samen doelen’. Volgens Van Beek weten ‘wetenschap en praktijk elkaar veel beter te vinden. Vragen worden beter gearticuleerd, beter opgepakt door sportonderzoekers en de sportonderzoekers voelen zich meer verantwoordelijk voor de implementaties van de resultaten in de praktijk’.

 

De vraag is hoe nu verder? Er gaat een nieuw programma van start. Cathy drukt de betrokkenen echter op het hart om ook door te blijven gaan met de implementatie van de tot nu toe opgedane resultaten. Slotman voegt er in het interview aan toe dat het een uitdaging is om ervoor ‘te zorgen dat sportonderzoek verder volwassen wordt en zo een steviger positie verwerft’. Slotman is daar wel optimistisch over: ‘De Nationale Wetenschapsagenda, de NWA, is here to stay, en dat is inclusief de route Sport en Bewegen’.

 

Vier nieuw gehonoreerde projecten

Binnen het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMW starten vier nieuwe projecten. De vier nieuw gehonoreerde projecten werden aangevraagd in de subsidieronde 2017. Daarin werden in totaal negentien subsidieaanvragen gedaan. De projecten starten in de zomer van 2018 en duren twee jaar. Ze passen binnen de thema’s van de Kennisagenda Sport en Bewegen en richten zich op beter presteren, een leven lang bewegen en de waarde(n) van sport. Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen wordt bovendien voortgezet tot en met 2020. Dat biedt kansen voor nieuwe projecten in de komende jaren. Klik hier als u meer wilt weten over de nieuwe projecten.

 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht