18 juli 2017

Onderzoekers Hanze testen alternatieve grasmat op festival

Jaarlijks zijn er in Nederland meer dan 850 festivals waar ruim 18 miljoen bezoekers komen. En dat zouden er nog meer kunnen zijn want het gebeurt regelmatig dat de organisatie van een festival wordt afgewezen vanwege schade aan het milieu. Het project Step on the Grass van het lectoraat Art & Sustainability van de Hanzehogeschool zou wel eens dé oplossing kunnen bieden voor grasmatten die beschadigd achterblijven na festivals. De grasmat die binnen het project ontwikkeld wordt, beschermt het gras en tegelijkertijd wordt nieuw gras ingezaaid. De eerste echte test van het product is deze week op Welcome tot the Village.

Lector Rob van Haren en projectleider Menno Conner hebben de eerste matten op het festivalterrein gelegd: een stuk mat op een plek die druk belopen wordt door publiek, een stuk op een minder intensief belopen deel en daarnaast nog een controle stuk.

 

Het lectoraat Art & Sustainability waarbinnen Rob van Haren en Menno Conner werkzaan zijn richt zich op de rol van de kunstenaar en vormgever om vanuit bio-based materialen nieuwe producten en toepassingen te ontwikkelen voor duurzaamheidsvraagstukken. Dit initiatief voeren zij uit samen met studenten van Academie Minerva, die met name betrokken zijn bij de productontwikkeling. Verder spelen het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool, het Groningse bedrijf Hempflax en de organisatie Donkergroen een belangrijke rol in het project. Het kwam in een stroomversnelling door de mogelijkheid die Innofest en Regieorgaan SIA boden om prototypen uit onderzoek te testen op een van de acht noordelijke festivals waar Innofest mee samenwerkt. 

 

Lector Rob van Haren, tevens lector Transitie Bio-Economie van het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen, geeft binnen het lectoraat Art & Sustainability vorm aan de onderzoekslijn 'nature-based solutions
Menno Conner is programmamanager van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen en projectleider van Step on the grass..
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 3 apr

  Sluiting Take-off hbo

  Tot uiterlijk 3 april , 14.00 uur kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor Take-off hbo fase 1. De regeling van Regieorgaan SIA geeft (net afgestudeerde) studenten, docenten, onderzoekers en lectoren de kans hun idee voor een nieuw product vorm te geven en te ontwikkelen door haalbaarheidsstudies te financieren.

  Lees verder
 • 24 apr

  Ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 24 april 2018 is de tweede van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 19 jun

  ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 19 juni 2018 is de derde van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 3 apr

  Sluiting Take-off hbo

  Tot uiterlijk 3 april , 14.00 uur kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor Take-off hbo fase 1. De regeling van Regieorgaan SIA geeft (net afgestudeerde) studenten, docenten, onderzoekers en lectoren de kans hun idee voor een nieuw product vorm te geven en te ontwikkelen door haalbaarheidsstudies te financieren.

  Lees verder
 • 24 apr

  Ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 24 april 2018 is de tweede van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 19 jun

  ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 19 juni 2018 is de derde van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
Kalenderoverzicht