31 oktober 2018

Binnenkort nieuwe subsidieronde Sport en Bewegen

Begin november opent de subsidieronde Sport en Bewegen 2018. Dit is de tweede subsidieronde van dit onderzoeksprogramma. In deze ronde staat samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal. De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met de praktijk kan nog beter in het sport- en beweegonderzoek. Daarom stimuleert het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 samenwerking op grotere schaal. Het gaat daarbij ook om meerdere disciplines, denk aan data science, sportmanagement, sociologie, psychologie etc. In het samenwerkingsverband nemen in ieder geval wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, hogescholen en de sport (bijvoorbeeld een sportbond) deel. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met het bedrijfsleven en andere (maatschappelijke) organisaties.

Tipje van de sluier

Alvast een tipje van de sluier: in totaal is € 4.500.000 voor deze subsidieronde beschikbaar. Het aan te vragen bedrag per project is maximaal € 750.000. Daarnaast is het van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen en moet cofinanciering van ministens 30% gerealiseerd worden. De duur van de onderzoeksprojecten is 4 jaar.
Op de volgende thema’s kunnen voorstellen worden ingediend:

  • Beter presteren
  • Een leven lang bewegen
  • De waarde(n) van sport
  • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek
Bekendmaking

Naar verwachting opent de subsidieronde in de eerste helft van november. Zodra de ronde open is, kunt u dat terugvinden op de subsidiekalender van ZonMw. Heeft u voor die tijd vragen, stel ze dan gerust via sportonderzoek@zonmw.nl.

 

Informatiebijeenkomst

Op 13 november is er een informatiebijeenkomst. Daar krijgt u informatie over de oproep met de voorwaarden en de criteria en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 14.00 uur bij ZonMw in Den Haag (Laan van Nieuw Oost-Indië 334). Opgeven kan door een e-mail te sturen naar sportonderzoek@zonmw.nl met het onderwerp ‘Belangstelling informatiebijeenkomst’.

 

Meer informatie

Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 wordt uitgevoerd door ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de partnerfinanciers, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO/ ENW), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

 

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 

Kennisagenda Sport en Bewegen

 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht