13 december 2018

Nieuwe projecten voor duurzame steden

In het kader van de call VerDuS SURF Pop Up 2018 zijn zeven kleine projecten gehonoreerd. Onderzoekers konden in deze call financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF). In het programma staan maatschappelijke opgaven centraal rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur, en de verbinding hiertussen. Twee van de projecten worden uitgevoerd door onderzoekers van hogescholen.

Schone taxi's

Lector Nanda Piersma van de Hogeschool van Amsterdam werkt in een van de projecten samen met de Gemeente Amsterdam. De hogeschool ontwikkelt beeldherkennings- software voor camera’s op taxistandplaatsen in Amsterdam om taxi’s en passagiers te tellen. De camera’s registreren alleen aantallen. De tellingen helpen de gemeente om te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad voldoende groot is om aan de vraag naar taxivervoer te voldoen.

 

Vervoer op aanvraag

Arjen van Weert van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoekt i.s.m. Movares Nederland B.V., Gemeente Amsterdam en Gemeente Nijmegen hoe de introductie van MaaS gefaciliteerd kan worden. MaaS staat voor Mobility as a Service en draait om vraaggestuurde mobiliteit (vervoer wanneer jij het nodig hebt) waarbij reizigers gebruikmaken van mobiliteitsdiensten van één of meerdere aanbieders, in plaats van een eigen vervoermiddel. Met MaaS kunnen reizigers via een app hun individuele mobiliteit selecteren uit een ‘bundel’ vervoersdiensten. Via dit MaaS-platform kunnen reizigers hun reizen plannen, boeken en betalen. De te ontwikkelen MaaSladder in dit onderzoek biedt een stad/regio een integraal overzicht hoe zij scoort op verschillende succesfactoren voor MaaS en geeft inzicht met welke maatregelen zij naar de uitrol van MaaS toe kan werken.

 

Verbinden van Duurzame Steden

Andere onderzoeken die zijn gehonoreerd gaan over de beheersing van spanningen bij stadsplanning, een experimenteerkit voor stadslabs, ruimtelijke gevolgen van veranderende manieren van boodschappen doen, duurzame stedelijke oevers langs waterwegen, en de gebruiksvriendelijkheid van slimme kantoorgebouwen. Bekijk het overzicht van alle projecten. 

 

VerDuS SURF is onderdeel van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), een samenwerking van de ministeries IenW, BZK en EZK, NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en Platform31.

Meer informatie over VerDus. 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht