14 januari 2020

Nieuwe NWA call for proposals: Ideeëngenerator voor creatieve en innovatieve ideeën in kleine projecten

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft de tweede call for proposals van de Ideeëngenerator gepubliceerd. NWA stelt in deze ronde twee miljoen euro beschikbaar waarmee onderzoekers uit de totale kennisketen creatieve en innovatieve ideeën kunnen uitwerken. De projecten hebben een maximale omvang van 50.000 euro. Bijzonder aan deze call is dat aanvragers elkaars aanvragen zullen beoordelen.

Met het laagdrempelige financieringsinstrument Ideeëngenerator wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden aan kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator prille onderzoeksideeën verder ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving.

 

Aanvragers beoordelen elkaar

Nieuw in deze ronde is dat aanvragers elkaar zullen beoordelen. NWO acht het van belang dat de procedure van de Ideeëngenerator kort en efficiënt is; des te eerder kunnen de projectleiders aan de slag. Immers, het gaat om aanvragen van budgettair beperkte omvang, waarvoor een bij NWO gebruikelijk beoordelingsproces veel tijdsinspanning en menskracht zou vergen.Deadline voor indienen is 27 februari 2020.

 

Zie voor alle informatie over de ideeëngenerator de website van NWO.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht