28 maart 2018

Nieuw postdocprogramma biedt kansen voor onderzoekstalent in hbo

Met 73 postdocplaatsen in het hbo creëert het nieuwe postdocprogramma van Regieorgaan SIA een volgende stap voor gepromoveerde docenten binnen hogescholen. Gedurende 2 jaar is de postdoc de helft van de tijd beschikbaar voor onderzoek en de andere helft voor onderwijs. Elke hogeschool heeft recht op een aantal postdocposities, variërend van minimaal 1 tot maximaal 4, afhankelijk van de omvang van de hogeschool. Het programma biedt docent-onderzoekers carrièreperspectief en maakt het aantrekkelijk voor hen om binnen het hbo te werken. Bovendien geeft het hogescholen de kans om gepromoveerden van buiten het hbo aan te trekken.

Kwaliteitsimpuls voor onderzoek en onderwijs

Inzet van meer gepromoveerde docent-onderzoekers draagt bij aan de versterking van de kwaliteit van zowel het praktijkgericht onderzoek als het onderwijs van hogescholen. Carrièreperspectief voor gepromoveerden binnen het hbo kan daarbij een sleutelrol spelen. Door de postdocs in te zetten op zowel onderzoek- als onderwijstaken, kunnen zij bij uitstek de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken. Daarmee draagt het programma bij aan de ambitie van hogescholen en het ministerie van OCW om de verwevenheid van onderwijs en onderzoek te verbeteren. Het ministerie heeft dit in de Talentbrief uit 2017 bekrachtigd.

 

Postdocplaats aanvragen

Het programma kent in 2018 drie verschillende momenten waarop aanvragen kunnen worden ingediend. De binnengekomen aanvragen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Lees meer over de voorwaarden van het hbo-postdocprogramma.

 

Het hbo-postdocprogramma is opgezet in samenwerking met de Vereniging Hogescholen.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht