6 juni 2017

Nanda Piersma lector Big Data in de Stad bij HvA en CWI

In het kader van het L.INT programma ((lectorposities bij NWO-instituten) is Nanda Piersma door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot bijzonder lector ‘Big Data in de stad’. Het nieuwe lectoraat is een samenwerking tussen de faculteiten Techniek en Digitale Media en Creatieve industrie, beide van de HvA en het wetenschappelijk topinstituut CWI, Centrum Wiskunde & Informatica. De benoeming van Piersma gaat in op 1 september 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Het lectoraat ‘Big Data in de Stad’ gaat zich richten op big data-analyse die de basis moet vormen voor het ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen aan oplossingen voor de vele uitdagingen van de stad in de 21ste eeuw. Regieorgaan SIA maakt de realisatie van het lectoraat dankzij gedeelte bekostiging mede mogelijk.

Vraagstukken

Steden zullen in de komende decennia in toenemende mate geconfronteerd worden met verdere verstedelijking en een groei en concentratie van de bevolking. Die ontwikkeling brengt tal van vraagstukken voor steden met zich mee op het gebied van onder andere leefbaarheid, mobiliteit, toenemende energiebehoefte, luchtverontreiniging en bestuurs- en samenwerkingsvormen. Het is de uitdaging voor steden om op al die vraagstukken adequaat te reageren en anticiperen, waarbij het behoud – of versterking – van het milieu en duurzaamheid belangrijk zijn.

 

Nieuwe oplossingen

De ontwikkeling van ICT en de beschikbaarheid van grote hoeveelheden informatie (Big Data) maken het mogelijk om problemen inzichtelijk te maken en nieuwe oplossingen te bedenken voor de vele grootstedelijke uitdagingen. De basis daarvoor is het meten, opslaan en analyseren van grote hoeveelheden data (data science) waardoor er nieuwe inzichten ontstaan over de (stedelijke) omgeving die weer kunnen leiden tot nieuwe diensten en producten.

 

Baat

De hoeveelheid data die beschikbaar komt, zal de komende decennia steeds verder toenemen. De focus van het onderzoek van het nieuwe lectoraat richt zich daarom op het omzetten van al die data in bruikbare informatie op een zodanig wijze dat er actie kan worden ondernomen. Acties waar mensen als eindgebruiker van producten en diensten baat van hebben. Grote hoeveelheden data hebben ook een keerzijde, namelijk die van de beveiliging van persoonsgegevens en noodzakelijke transparantie over de verzamelde gegevens. Het lectoraat zal zich ook gaan bezighouden met vraagstukken die deze issues met zich meebrengen.

 

 

Koppeling met het onderwijs

Nanda Piersma (54) heeft een lange staat van dienst binnen de Hogeschool van Amsterdam. Ze is opleidingsmanager geweest van verschillende opleidingen en sinds 2014 is zij als hoofddocent verantwoordelijk voor de specialisatie Data Science van de bachelor Toegepaste Wiskunde. Ook is zij verantwoordelijk voor het Urban Analytics team van het HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology.  Het lectoraat ‘Big Data in de Stad’ zal de komende jaren studenten nauw betrekken bij het onderzoek. Ook zal er een nauwe koppeling zijn met verschillende bachelor- en master-opleidingen van de hogeschool.

 

Lees meer over het L•INT programma. 

 

Bron: Hogeschool van Amsterdam

Nieuws
 • De inschrijving voor de Innovation Expo 2018 is geopend! Ervaar, beleef en bekijk op 4 oktober de meer dan 120 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven. Kom in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers, bezoek de interessante keynotes van onder andere Burgemeester Aboutaleb en Louise O. Fresco en laat je inspireren bij een van de meer dan 40 sessies. Hogescholen op Innovation Expo
  Lees verder
 • NWO heeft op 24 mei de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is € 52,2 miljoen gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018. NWO lanceert call voor uitvoering Nationale Wetenschapsagenda
  Lees verder
 • De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. De atlas, die de Vereniging Hogescholen in samenwerking met Regieorgaan SIA heeft gemaakt, geeft vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat. Daarnaast is de atlas een mooi instrument om aan de stakeholders van het hbo te laten zien wat de omvang van het praktijkgericht onderzoek is, waar het op is gericht en hoe het is georganiseerd. Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • De inschrijving voor de Innovation Expo 2018 is geopend! Ervaar, beleef en bekijk op 4 oktober de meer dan 120 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven. Kom in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers, bezoek de interessante keynotes van onder andere Burgemeester Aboutaleb en Louise O. Fresco en laat je inspireren bij een van de meer dan 40 sessies. Hogescholen op Innovation Expo
  Lees verder
 • NWO heeft op 24 mei de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is € 52,2 miljoen gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018. NWO lanceert call voor uitvoering Nationale Wetenschapsagenda
  Lees verder
 • De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. De atlas, die de Vereniging Hogescholen in samenwerking met Regieorgaan SIA heeft gemaakt, geeft vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat. Daarnaast is de atlas een mooi instrument om aan de stakeholders van het hbo te laten zien wat de omvang van het praktijkgericht onderzoek is, waar het op is gericht en hoe het is georganiseerd. Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht