6 juni 2017

Nanda Piersma lector Big Data in de Stad bij HvA en CWI

In het kader van het L.INT programma ((lectorposities bij NWO-instituten) is Nanda Piersma door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot bijzonder lector ‘Big Data in de stad’. Het nieuwe lectoraat is een samenwerking tussen de faculteiten Techniek en Digitale Media en Creatieve industrie, beide van de HvA en het wetenschappelijk topinstituut CWI, Centrum Wiskunde & Informatica. De benoeming van Piersma gaat in op 1 september 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Het lectoraat ‘Big Data in de Stad’ gaat zich richten op big data-analyse die de basis moet vormen voor het ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen aan oplossingen voor de vele uitdagingen van de stad in de 21ste eeuw. Regieorgaan SIA maakt de realisatie van het lectoraat dankzij gedeelte bekostiging mede mogelijk.

Vraagstukken

Steden zullen in de komende decennia in toenemende mate geconfronteerd worden met verdere verstedelijking en een groei en concentratie van de bevolking. Die ontwikkeling brengt tal van vraagstukken voor steden met zich mee op het gebied van onder andere leefbaarheid, mobiliteit, toenemende energiebehoefte, luchtverontreiniging en bestuurs- en samenwerkingsvormen. Het is de uitdaging voor steden om op al die vraagstukken adequaat te reageren en anticiperen, waarbij het behoud – of versterking – van het milieu en duurzaamheid belangrijk zijn.

 

Nieuwe oplossingen

De ontwikkeling van ICT en de beschikbaarheid van grote hoeveelheden informatie (Big Data) maken het mogelijk om problemen inzichtelijk te maken en nieuwe oplossingen te bedenken voor de vele grootstedelijke uitdagingen. De basis daarvoor is het meten, opslaan en analyseren van grote hoeveelheden data (data science) waardoor er nieuwe inzichten ontstaan over de (stedelijke) omgeving die weer kunnen leiden tot nieuwe diensten en producten.

 

Baat

De hoeveelheid data die beschikbaar komt, zal de komende decennia steeds verder toenemen. De focus van het onderzoek van het nieuwe lectoraat richt zich daarom op het omzetten van al die data in bruikbare informatie op een zodanig wijze dat er actie kan worden ondernomen. Acties waar mensen als eindgebruiker van producten en diensten baat van hebben. Grote hoeveelheden data hebben ook een keerzijde, namelijk die van de beveiliging van persoonsgegevens en noodzakelijke transparantie over de verzamelde gegevens. Het lectoraat zal zich ook gaan bezighouden met vraagstukken die deze issues met zich meebrengen.

 

 

Koppeling met het onderwijs

Nanda Piersma (54) heeft een lange staat van dienst binnen de Hogeschool van Amsterdam. Ze is opleidingsmanager geweest van verschillende opleidingen en sinds 2014 is zij als hoofddocent verantwoordelijk voor de specialisatie Data Science van de bachelor Toegepaste Wiskunde. Ook is zij verantwoordelijk voor het Urban Analytics team van het HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology.  Het lectoraat ‘Big Data in de Stad’ zal de komende jaren studenten nauw betrekken bij het onderzoek. Ook zal er een nauwe koppeling zijn met verschillende bachelor- en master-opleidingen van de hogeschool.

 

Lees meer over het L•INT programma. 

 

Bron: Hogeschool van Amsterdam

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 27 feb

  Ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 27 februari 2018 is de eerste van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluiting call Demonstrator 2018

  Het programma Demonstrator van NWO-TTW richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een minimale functionele basisversie van een product met een TRL van 5.

  Lees verder
 • 2 mrt

  Sluiting aanmelden 'Testen op een festival'

  Je product testen op festival? Het kan door onze samenwerking met Innofest. Onderzoekers met goede ideeen kunnen financiering aanvragen voor bijvoorbeeld het voorbereiden van testen, prototypen, demo’s en experimenten rondom het festival.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 27 feb

  Ophaaldatum KIEM-hbo

  KIEM-hbo 2018 is een doorlopende regeling, dit betekent dat je op elk moment kunt indienen tot de sluitingsdatum. Op een aantal momenten in het jaar worden de tot dan toe ingediende projectvoorstellen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. 27 februari 2018 is de eerste van deze 'ophaaldata'.

  Lees verder
 • 27 feb

  Sluiting call Demonstrator 2018

  Het programma Demonstrator van NWO-TTW richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een minimale functionele basisversie van een product met een TRL van 5.

  Lees verder
 • 2 mrt

  Sluiting aanmelden 'Testen op een festival'

  Je product testen op festival? Het kan door onze samenwerking met Innofest. Onderzoekers met goede ideeen kunnen financiering aanvragen voor bijvoorbeeld het voorbereiden van testen, prototypen, demo’s en experimenten rondom het festival.

  Lees verder
Kalenderoverzicht