8 oktober 2019

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens lunchbijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen

“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan.

Michaël van Straalen (Regieorgaan SIA) opent de bijeenkomst

 

Regieorgaan SIA investeert fors in missiegedreven innovatiebeleid

“Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen is waar bruggen worden gebouwd”, vervolgt Van Straalen. “Tussen de hogeschool en het mkb, bijvoorbeeld. Maar ook tussen onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties. Het missiegedreven innovatiebeleid stimuleert dit en daar gaat Regieorgaan SIA graag in mee. Daarom investeren we de komende jaren 18 miljoen euro in financieringsregelingen direct gerelateerd aan de missies.”
 

Om de noodzakelijke nauwe samenwerking tussen fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verder vorm te geven, hebben Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen en TNO samenwerkingsafspraken gemaakt. De afspraken werden tijdens de opening van de lunchbijeenkomst bekrachtigd met een handdruk tussen de 3 partijen.

 

Peter Werkhoven (TNO) en Michaël van Straalen

 

4 lectoren, 4 missies

De bijeenkomst stond verder volledig in het teken van praktijkgericht onderzoek op 4 missies: veiligheid; landbouw, water en voedsel, energietransitie en duurzaamheid; en gezondheid en zorg. Per missie vertelde een lector van een hogeschool over het onderzoek dat zij of hij doet en hoe dat bijdraagt aan de innovatie van Nederland. De gasten werden gevraagd actief met de lector mee te denken over zij hun onderzoek nog verder kunnen brengen. Zoals met nieuwe samenwerkingen of een andere manier van toenadering zoeken tot een belangrijk publiek of markt.

 

Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het Mkb aan de Haagse Hogeschool. Hij focust in zijn onderzoek op de menselijke kant van cybersecurity, op slachtoffers en op daders, in het midden- en kleinbedrijf.

 

Joost Stronkhorst is lector Building with Nature aan de HZ University of Applied Sciences. Hij doet onderzoek naar op de natuur gebaseerde oplossingen tegen kusterosie en zeespiegelstijging.

 

Mieke Oostra is lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek focust op de energietransitie in de gebouwde omgeving. Ze brengt mens, techniek en omgeving samen.

 

Marian Adriaansen is lector Innovatie in de Care aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Haar onderzoek draait om de inzet en acceptatie van technologie in de (mantel)zorg, bijvoorbeeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

U vindt alle verhalen van de lectoren over hun onderzoek terug op www.regieorgaan-sia.nl/verhalen-van-lectoren.

 

Praktijkgericht onderzoek is de parel van het hbo

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte de kracht en waarde van het praktijkgericht onderzoek. “Praktijkgericht onderzoek is echt de parel van het hbo. Het is er niet alleen voor en door hogescholen, het is een reactie op de vraagstukken uit de maatschappij. We hebben de taak het onderzoek samen verder te brengen.”

 

Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen)

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht